* A Ponteboa (Boborás)

A arqueóloga Nieves Amado Rolán achegoume información e fotos sobre esta descoñecida e esquecida ponte situada no canón do río Viñao, en Parada de Cameixa (Boborás). De moi difícil acceso na actualidade, comunicaba as parroquias de Cameixa e Albarellos, salvando as pronunciadas encostas da bocarribeira e canón do río Viñao. Datada no século XVII ou XVIII, ten un gran arco con moita luz e altura, de sillares ben labrados, construído e basado no penedío da parte máis estreita do río, con profundas pozas que remansaron nas múltiples "marmitas de xigante". 

Foron unhas veciñas as que lle falaron a Nieves desta ponte (que como non pode ser doutro xeito lle aseguraron que é romana). Dixéronlle que estaban moi tristes porque era a "súa" ponte de cando eran nenas e vían que lle estaban a medrar árbores e raíces. Foron ao Concello a comunicar o estado pero non lles fixeron caso.

Ben di Nieves, que o concello de Boborás agocha numerosos tesouros patrimoniais e naturais agochados na súa abrupta paisaxe de serras e bocarribeiras, coma o canón do río Viñao que nace nas fontes da Serra do Testeiro, no Irixo, e baixa en todo o seu percorrido polos concellos do Irixo e Boborás, totalmente encaixado ata a súa confluencia co Avia en Salón. 


* Máis mámoas en Cervantes

Localizadas por integrantes do Colectivo Patrimonio dos Ancares o día 28 de xaneiro de 2017. Sitúanse a 1.280 metros de altitude, entre as aldeas de Porcís, na parroquia de Noceda, e O Portelo, parroquia de Vilarello, no monte coñecido como Golada do Campo do Circo. Trátase de dúas mámoas de 19 e 15 metros de diámetro, e unha altura de 1,30 e 1,05 metros, respectivamente. Ambas presentan cráter de violación. Atópanse a uns 500 metros das mámoas dos Forniños, e a uns 50 metros do límite coa provincia de León.

Segundo os meus datos, trátase, ata o momento, das mámoas situadas a maior altitude da provincia de Lugo, ocupando o terceiro posto de Galicia, detrás das mámoas do Marco Cavado e do Sistil das Arcas, entre os concellos da provincia de Ourense de Chandrexa de Queixa e Manzaneda, situadas a uns 1.700 metros de altitude.


 

* Salvar o castelo de Doiras

O día 26 de xaneiro de 2017, dende o Colectivo Patrimonio dos Ancares dirixímoslle un amplo informe ao Presidente da Deputación de Lugo para tentar buscar unha solución para a posta en valor do castelo de Doiras, situado no concello de Cervantes.

Non resulta unha esaxeración o afirmar que o castelo de Doiras, coñecido tamén como de Ferreira ou da Ponte de Doiras, con orixe nos séculos XIV ou XV, é unha as fortalezas da súa época máis emblemáticas, non só da comarca dos Ancares, senón de Lugo e de Galicia, feito que non está a impedir que se atope nun estado total de abandono, o que conleva a súa grave deterioración, que se foi acentuando progresivamente ata o seu abando definitivo no ano 2000.

A espectacular fortaleza, erixida nun promontorio rochoso a 752 metros de altitude, foi declarada Ben de Interese Cultural (BIC) o 17 de outubro de 1994, distinción que, cómpre lamentalo, non deixa de ser un "título honorífico" sen efectividade práctica. Basta darse unha volta pola provincia para comprobar que, das máis de 150 fortalezas que conservan algún resto, todas declaradas BIC, cóntanse cos dedos dunha man as que se recuperaron, tanto para coñecer a súa historia como para desfrute da cidadanía.

Mais non imos adentrarnos aquí nos artigos das distintas leis que obrigan, tanto aos particulares como ás administracións públicas, a conservar, protexer e divulgar os bens patrimoniais, principalmente os que obstentan a máxima protección legal como son, no presente caso, os castelos e torres.

O motivo non é outro que solicitar a intervención da Deputación Provincial para que a fortaleza pase a mans públicas, ben sexa por medio dunha doazón, cesión ou a compra da mesma, evitando dese xeito a súa deterioración e facela visitable tal como estaba no proxecto do actual propietario, a Fundación Xosé Soto de Fión, cuxa intención era restaurala e logo facer un museo, intencións que se quedaron niso.

Na comarca contamos con exemplos dabondo sobre a deterioración do patrimonio defensivo de época medieval, véxase os castelos da Pobra de Navia, Doncos ou Torés, por citar algúns casos. Por iso é polo que consideramos que o castelo de Doiras aínda está a tempo de salvarse, e a única saída que lle vemos é que se faga cargo del a Administración, sexa a propia Deputación, o Concello ou a Xunta de Galicia, ou os tres a un tempo.

De todos é coñecida que unha das maiores lacras que asolan Galicia é o da despoboación, que nos últimos lustros está a facer verdadeiros estragos na comarca dos Ancares en xeral e no concello de Cervantes en particular (nos dez últimos anos o municipio perdeu máis de 500 habitantes). Nun momento en que a nosa comarca se debate entre o despoboamento e o desmantelamento do medio rural, a posta en valor dos seus bens patrimoniais asociados ao turismo, debería axudar a fixar poboación para atopar unha alternativa dinamizadora. 

Ben é certo que o turismo só é unha medida sectorial que por si mesma non vai a solucionar os problemas das áreas rurais xa que a despoboación e a precariedade económica precisan doutras actuacións globais, mais tamén é certo que pode ofrecerse coma un piar en que apoiar a rehabilitación social e económica.

Dende o Colectivo Patrimonio dos Ancares manifestámoslle ao Presidente da Deputación, a nosa disposición a colaborar en todo o que considere para que se faga realidade a proposta.