* Aras romanas na igrexa de Amoexa (Antas de Ulla)

A igrexa de Santiago de Amoexa é románica do século XII. Hai autores (Ramón y Fernández, 1943) que substituíron o nome de Amoexa polo de Monxa, deducindo que noutro tempo foi igrexa mosteiral de monxas, teoría rexeitada polo etimólogo Nicandro Ares Vázquez que di que semella un topónimo prerromano comparable co antropónimo Ammo, -onis, Amonus, Amunius e con Aegi Amunniaego, teónimo atopado nunha prancha de bronce, desaparecida, de Viana do Bolo. No 1033 aparece como Sancto Iacobu de Amonegia. En 1160 cítase como Castro de Monegia. No 1162 como Castro de Amonegia. En 1172, no tombo de Sobrado, como Amoega. En 1289, S. Iacobi de Amoneia. Mesmo, no 1383, figura un home natural de Moesa. No século XVI, Amoexa e Amoexe.

 

A igrexa, dunha nave, ten unha ábsida semicircular decorada con canzorros. No centro desta vese unha ventá decorada con dous capiteis con motivos animais e vexetais. Os canzorros, agás un que exhibe unha cabeza humana, presentan decoración xeométrica variada (bolas, perlas, cruces aspadas, etc.); decórase tamén cun motivo xeométrico un rombo, a pedra empotrada no piñón posterior da nave. A cabeceira, no interior, leva unha imposta xedrezada. No interior hai varios retábulos do século XVIII. Chaman a atención as dúas columnas de mármore que soportan o teito do pórtico lateral, pezas que se atopan, maiormente, en época paleocristiá. Nas inmediacións temos o castro de Amoexa.

Xunto a entrada lateral do muro xur, á que se accede a través do pórtico, atópase reutilizada, en posición invertida, unha ara granítica de época romana coa epígrafe bastante desgastada que Sobrado Vázquez (2010) le: ?VGETAM/CONIA EX/VOTO L/VATI/S M, "Vgeta? M^a/conia ex/voto L/Luatis/s(olvit) m(erito)", "Ugeta? Maconia cumpriu de boa gana seu voto aos (deuses) Luatos". O que se me escapa é quen eran estes "deuses Luatos", non citados, que eu saiba, en ningunha outra parte.

 

No interior, e tamén en posición invertida, hai outra ara anepígrafa reutilizada como pía de auga bendita. Ao estar soterrada a cornixa, non se pode testemuñar a presenza do posible campo epigráfico nin as dimensións da peza.


* Xeolocalizamos e acabouse o problema!

No DOG do día 7 de marzo de 2018, sae unha resolución da Xunta de Galicia anunciando a licitación, por máis de 1.000.000 de euros, para xeolocalizar os xacementos arqueolóxicos da Comunidade Autónoma. 

Por lóxica, supoñemos que para xeolocalizar un ben arqueolóxico, de calquera característica e atope onde se atope, a empresa que se faga ca contrata terá, primeiro, que visitar cada un dos xacementos para verificalo sobre o terreo. A verdade é que o prazo para realizar o traballo, cinco meses, se pisan o sitio, non nos parece moito, agás, claro, que os cartos dean para manter durante ese tempo, ao menos, un técnico en cada concello do país. Nin con esas! 

 

Ou é que só se van adicar a plasmar as coordenadas nun mapa? Se é así, que metodoloxía van a seguir? Utilizar a fotografía aérea, o LIDAR, PNOA ou drones para localizar algún castro ou algunha mámoa? E os que non se ven con estes medios, é dicir, a maioría?

Ou é que van a facer un copia e pega das coordenadas que lles facilite a propia Xunta de Galicia? Pois, se é dese xeito, vaiche boa! Abonda darse unha volta polo PBA (Plan Básico Autonómico) para caer da burra, cunha porcentaxe enorme de xácigos mal situados, sen contar aqueles que, simplemente, a pesar de estar catalogados, bluf, esfumáronse. E non nos referimos só a un insignificante pedrolo cunha insignificante coviña, non!, tamén se esvaeron monumentos lixeiramente máis grandes, como igrexas ou castelos. 

Entón? Pois a verdade é que xa estamos un chisco fartos de tanta orde, decreto, lei... que, ao final, non valen para nada, que sempre quedan en papel mollado. Neste país, cando se trata do idioma ou do patrimonio, barra libre, machucalos sae gratis.

Cantos sitios arqueolóxicos, catalogados e xeolocalizados, sufren agresións cada ano? Cantos desaparecen? En cantos se aplica a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia? E cando se aplica, as menos das veces, en que queda o conto? 

 

Non, pero eiquí os malos non son os que lle meten unha pa escavadora a unha mámoa, nin os que pasan cunha máquina de cadeas por riba da muralla dun castro, nin os que impiden que se visite un BIC durante os míseros catro días ao mes que marca a lei, nin os que poden traficar cunha peza arqueolóxica mentres Patrimonio decide se é ou non catalogable, nin os que arrasan cun buldozer un petroglifo, nin...

Eiquí os malos malísimos somos os que por sacar unha palla dunha cazoleta cun pau podemos ser multados, os malos malísimos somos os que denunciamos as continuas e premeditadas agresións a xacementos, os malos malísimos somos os que descubrimos sitios arqueolóxicos porque miúdo encordio para o propietario do terreo e o Concello... 

No Colectivo Patrimonio dos Ancares temos as carpetas ateigadas de comunicacións de novos sitios arqueolóxicos e denuncias pendentes de contestación, algunhas dende hai anos. Que o persoal que hai nos servizos de Patrimonio da Xunta son insuficientes? A nós que nos contan, que creen prazas. E non dicimos que “creen máis prazas”, non, senón que as creen. Cantos lustros hai que non se convocan oposicións para arqueológos da Xunta de Galicia?

E non será por non facilitarlles as cousas á Administración. Sabemos que para chegar a moitos sitios, sobre todo na montaña, non é unha tarefa doada. Nós, sempre que descubrimos algo en lugares de difícil acceso, poñémonos ao dispór dos técnicos da Xunta para acompañalos e levalos, cos nosos medios, ata o pé do xácigo. Pero nin así, as carpetas de “pendentes” non baixan. 

 

No noso colectivo case nos arrepentimos de facerlle o traballo á Administración, de facer centos de alegacións para que inclúan e corrixan a situación de centos de bens. Se non fora polo que é! Pero si, anóxamos que denunciemos unha tala sen permiso realizada por Unión-Fenosa no castro, catalogado, de Vilar de Ousón, en Becerreá, e a xefa do servizo de Patrimonio en Lugo nos mande unha carta dicíndonos que lle temos que indicar en que parcela se produciu a desfeita. Ou que despois de seis meses de denunciar o arrase dunha mámoa, catalogada, no parque empresarial de Friol, e que dende Cultura en Lugo nos comunicaran que xa lle enviaran a Santiago a proposta do inicio do procedemento sancionador, aínda non saibamos nada. Ou de que vaia para dous anos en que pedimos que se catalogara o relevo de Salcedo, na Pobra do Brollón, e que nos mareen dicíndonos, primeiro, que llo enviaron a estudar á Universidade de Santiago, e logo ao Museo do Castro de Viladonga; mentres, a peza continúa en mans privadas a pesares de que foi mercada con cartos públicos a principios dos anos setenta para o daquelas mesón do Cebreiro (cando pechou o mesón, os que o atendían, leváronna como “herencia”). Ou...

Iso si, se damos con algunha peza chamativa axiña nos cominan a que a entreguemos no centro de referencia da Xunta de Galicia. Vale, é o que facemos. Pero, para que? Para metela nunha caixa e que non se volva saber dela? E que pasa cos centos de pezas, que ben saben os de Patrimonio onde se atopan, que están en mans particulares e dese xeito? 

Por iso, e por moitísimo máis, cremos que as solucións aos gravísimos problemas que ten o Patrimonio en Galicia non pasa por poñer o carro antes ca os bois. Por moito que se xeolocalicen os sitios arqueolóxicos nada vai mudar se non se toman as medidas necesarias para protexelos. Se as Administracións Públicas non crean conciencia entre a poboación (e entre eles mesmos) da necesidade de valorar o noso, de defendelo, todo vai seguir igual. Se non se toman medidas para preservalos, nuns anos o único que estará xeolocalizado será o sitio onde antes houbo un monumento. Como quedar, non vai quedar nin a moura.

* Ao César o que é do César...

O día 27 de febreiro de 2018, Brais Rodríguez Romero máis eu achegámonos ao lugar onde se atopa unha mámoa que, inexplicablemente, non está inventariada nin por Patrimonio nin polo Concello de Friol. Digo o de inexplicable porque este enorme túmulo, duns 25 metros de diámetro e case 3 de altura, foi documentado hai case trinta anos por Juan F. Núñez Jato e Laura Rodríguez Varela, e publicado posteriormente na revista Croa da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga no ano 1996. Atópase na parroquia de Anxeriz, nunha penichaira situada a algo máis de 500 metros de altitude.

 

Bautizada polos seus descubridores como Medorra da Pola, ten un gran cráter de violación, producido hai uns sesenta ou setenta anos cando os veciños da aldea escavaron a mámoa para extraer as pedras da cámara megalítica para usar noutras construcións e, a un tempo, para ver se atopaban posibles "tesouros". Ao parecer, un dos esteos do dolmen tiña pinturas de cor vermella. Nas inmediacións da mámoa, que posteriormente foi atravesada por unha pa escavadora, aínda se ve un gran chanto partido que pertenceu á cámara. Sobre o túmulo vense gran cantidade das pequenas pedras que formaban parte da coiraza que o recubría. 

 

No mes de outubro de 2017, os medios de comunicación fixéronse eco da descuberta dun enterramento do Neolítico na parroquia de Vilalvite, tamén en Friol, coa cámara megalítica case completa e que Patrimonio axiña se apresurou a visitar e catalogar. Ao velo decidimos saír ao paso da noticia, aclarando que xa fora descuberto e tamén publicado por Juan Núñez e Laura Rodríguez no ano 1992.

 

Lamentamos que o laborioso traballo destes investigadores nos concellos de Friol e Outeiro de Rei, que realizaron entre finais dos anos oitenta e principios dos noventa, quedara relegado ao esquecemento e non se lle recoñeza.

No concello de Friol coñécese a existencia de 270 mámoas distribuídas por 30 parroquias, se ben unhas 100 foron destruídas.

* Os enigmáticos gravados da Punta Nariga, en Malpica (I)

No concello de Malpica de Bergantiños, entre a punta do Roncudo, as illas Sisargas e o cabo de San Hadrián, sitúase, a 50 metros de altitude, a Punta Nariga, unha impresionante atalaia sobre o Océano Atlántico, o Mare Tenebrarum dos antigos onde "as bestas nadan violentamente por medio de todo o ponto e un pavor intenso mora nestas augas a causa dos monstros". Un lugar case inhóspito e abrupto, onde a raquítica maleza apenas lambe as colosais penas graníticas de fantásticas formas moldeadas pola choiva e o vento.Escribe Carré Aldao no ano 1921 que as Sisargas serían as famosas e discutidas Cassiterides citadas polos clásicos Heródoto, Diodoro Sículo, Mela e Plinio o Vello. E Schulten, na súa Hispania, sitúa na Punta Nariga o Promontorium Celticum.

 

Durante séculos, a Punta Nariga foi testemuña de numerosos naufraxios, de amigos e inimigos. As crónicas destes tristes sucesos son especialmente abundantes a partir de mediados do século XIX. "Andar o mar é moi sacrificado: prendes o motor, arrías a raxor as cadeas do morto, saes do porto e xamais sabes cando vas volver a acoderar o barco á rampla para descargar o peixe", son palabras do poeta-mariñeiro Alexandre Nerium, falando do dura que é a vida no mar. 

 

Na Punta Nariga levántase o faro máis moderno da costa galega que entrou en funcionamento no ano 1998. Obra do arquitecto César Portela, semella un barco de pedra que encara o mar, co faro que reproduce o mastro. Como mascarón de proa figura O soño do emigrante, unha escultura en bronce de Manolo Coia, con forma entre humano e paxaro a punto de alzar o voo.

Este mes de decembro de 2017, Victor Paradela, Jose Salgado máis eu achegámonos ata a engaiolante paraxe. Hai tempo, Victor, nas súas andainas pola zona, entrou nun pequeno acubillo rochoso que lle chamou a atención. A sorpresa xurdiu cando, no interior, viu o que parecían uns gravados insculpidos na cara case vertical dunha longa pena que apenas sobresaía un metro do chan, protexida por colosais penedas. Ante os seus ollos apareceron varias cruces latinas, unhas liñas e unha inscrición; noutra pedra próxima, tamén no acubillo, había unha coviña artificial gravada na parte horizontal.

 

Para realizar os gravados, o artífice non o tivo nada fácil, a escasa altura desta parte do acubillo e o angosto do sitio impedían traballar con relativa facilidade. Puidemos comprobalo ao limpar de terra o panel e ao facer as fotos: Jose tivo que deitarse no chan para coller un ángulo que só podemos considerar, moi lonxe de aceptable, como sumamente incómodo.

 

Pero, que era aquilo? Un lugar considerado como pagano e logo cristianizado? Non moi lonxe, a 136 metros de altitude, está o castro da Barreira, un promontorio rochoso protexido pola propia morfoloxía do terreo. Terían relación? Desbotamos esa posibilidade, de ser un castro o asentamento da Barreira, as cruces e a inscrición eran moi posteriores, e as liñas semellaban coetáneas daquelas. Só a illada coviña podería ser anterior, pero polo de agora só son conxecturas. Un eremitorio?, apuntou Victor. A profusión de cruces e o sitio onde se atopan fanno probable. Ademais, á altura do castro, no único terreo chairo que hai na Punta Nariga, consérvase o topónimo de Campo da Ermida, e xa se sabe que a toponimia adoita ser precisa.

 
 

Máis, ao analizar as fotos, as liñas tomaron forma, e o que nun principio eran trazos sen aparente conexión debuxaban unha figura que, por unanimidade, axiña identificamos cun barco. Si, un barco con seus mastros e esporón (punta en que remata) ou o mascarón de proa.

 


Agora queda casalo todo: cruces, barco, coviña, inscrición... e algo máis.

Nesta paréntese vacacional imos volver pola Punta Nariga. Á volta do próximo ano a segunda parte. Perdón polo suspense.

BO NADAL e FELIZ 2018