* Agresión a unha nova mámoa en Ferrol

O día 7 de marzo de 2017, o compañeiro Luis S. Seoane máis eu presentamos no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia un escrito ante o Servizo do Patrimonio Cultural na Coruña e o Concello de Ferrol denunciando unha agresión a unha mámoa de Mougá, na parroquia de Doniños (na posisión GPS que achego aparece sinalada como As Lamas 45). A agresión produciuse hai poucos días ao acondicionar o terreo para unha plantación de eucaliptos con maquinaria pesada (unha desbrozadora de cadeas), que como se aprecia nas fotos afectaron gravemente á masa tumular.

A necrópole megalítica de Mougá está formada por máis de 20 enterramentos que teñen unha antigüidade que vai do 5000 ao 2500 antes de Cristo.

No mes de febreiro de 2015 xa presentaramos unha denuncia pola agresión a outra mámoa en Mougá. Daquelas, dende o Concello puxéranse en contacto cos propietarios para que non realizaran máis plantacións sobre estes bens patrimoniais (catalogados) ao que fixeron oídos xordos xa que ao pouco tempo plantaron máis eucaliptos sobre o túmulo. No mes de abril de 2016 informamos dun novo atentado a dúas mámoas desta necrópole pola mesma causa.

Na parroquia de Doniños hai catalogadas unhas 40 mámoas, máis da metade das existentes no concello de Ferrol. Todas están catalogadas polo que gozan de protección legal (Lei do Patrimonio Cultural de Galicia do mes de maio de 2016). Para calquera tipo de actuación sobre os túmulos, e nas súas inmediacións, hai que solicitar o correspondente permiso á Dirección Xeral do Patrimonio.

Segundo o artigo 3 da citada Lei, os concellos teñen a obriga de protexer estes bens do patrimonio cultural, debendo adoptar, en casos de emerxencia, as medidas cautelares para salvagardalas, debendo comunicar á Xunta de Galicia calquera ameaza, perturbación ou dano que sufran.

Posición GPS: http://www.openstreetmap.org/#map=19/43.50288/-8.28741