CASTELOS DE GALIZA/GALICIA

 
CASTELOS E TORRES DA PROVINCIA DA CORUÑA 

ABEGONDO
O Castelo (Torrente-Abegondo): Posible asentamento fortificado medieval. A mesta vexetación impide ver se hai restos. 
Castelo (Souto-Meangos): Pequeno recinto de planta rectangular e coas esquinas arredondadas, defendido por un parapeito que está arrodeado por un foxo. 
Castelo da Arxila (Meangos-Abegondo): Situábase no extremo septentrional do monte Castelo, sobre a igrexa parroquial de Santiago de Meangos. Organizábase en torno a unha mota central de terra que se elevaba uns tres metros sobre o terreo circundante, a parte alta constituía un recinto achairado, tiña planta rectangular e medía uns 50 metros de lado. É posible que estivera cercado por unha muralla de pedra protexido por un foxo duns dous metros de ancho. A ubicación desta fortaleza entre os ríos Gobia e Fontaos, tributarios do Mero, permitíalle controlar dende o alto e na distancia o tramo do camiño entre Presedo e Limiñón, dende o que se dominaban os vales circundantes. Jerónimo del Hoyo no ano 1607 afirma que o solar da casa dos Montotos é a torre que chaman de Agilda, sita nos arredores de Betanzos. Martínez Santiso cita unha historia manuscrita inédita das familias ilustres de Betanzos da que extrae a mesma información. Pérez Constantí tamén menciona a fortaleza. (Información de Xosé Troiano en patrimoniogalego.net). 
Castelo de Porcas (As Covas-Guillade-Limiñón): Posible asentamento fortificado medieval. Trátase dunha elevación rochosa feita de forma artificial tras a escavación dun foxo na rocha. Declarado BIC. 
Cruz da Beira ou Monte dos Matos (Cruz de Beira-Sarandóns): Asentamento fortificado medieval con restos de estruturas concéntricas que defenden un pequeno recinto interior de forma rectangular, con dúas liñas de muralla separadas por un foxo. Cuberto pola matogueira. 
Torre (Currás-Vilacoba): Posible asentamento fortificado de época medieval. Trátase dunha pequena elevación coa superficie achandada que recibe o nome da Redonda. 
A Torre (Torre-Leiro): Dise que no lugar houbo unha torre, hoxe en día destruída. Trátase dun pequena elevación coa superficie achandada que recibe o nome de Grovias e Redonda. Este topónimo aparece mencionado nun documento como Castellum de Leiro no ano 1112. Segundo López Ferreiro, este castelo tiña ao seu cargo un dominio administrativo que cubría a metade occidental do territorio de Nendos, chegando ata o mar e limitando co territorio do castelo da Espenuca. 
Torre de Peito Bordel (Bordel-Sarandóns): O edificio actual, habilitado como vivenda particular e parcilamente restaurado, data do s. XVII. Unha desafortunada intervención, con galerías de formigón na parte traseira, desvirtúa o conxunto. A construción máis antiga é unha torre do s. XII totalmente arruinada, cuberta pola matogueira e á que lle falta a parte superior. Segundo a lenda aquí eran recluídas as mozas cristiás destinadas aos haréns dos musulmáns ata que eran embarcadas cara o seu destino. Era o coñecido como "Tributo das cen doncelas" ou de "Peito Bordel". No ano 765, cinco fidalgos, fartos de semellante aldraxe e armados só con ramas de figueira, puxeron en fuxida aos moros de Abderramán. Sobre un arco de medio punto que dá acceso á edificación, hai un escudo cadrado coas armas dos Figueroa e Andrade e, debaixo, a cabeza dunha muller. Declarada BIC. 
Torre de Figueroa: Forma parte do pazo do mesmo nome. Acaroada ao edificio érguese unha torre gótica de planta rectangular do s. XII ou XV (segundo versións), reformada no XVII á cal acaroaron posteriormente outras edificacións. nos muros aparecen dous escudos coas armas dos Gaioso, Puga, Freixomil e Moscoso, e un perpiaño con inscricións que fan alusión aos Figueroa. Os fidalgos da lenda anterior morarían aquí, segundo a lenda recibirían o apelido de Figueroa polo das ramas de figueira que utilizaron como armas. No lintel da porta do muro sur hai unha inscrición que di: "Reparose esta casa antiquísima del solar de los Figueroa el año 1621, siendo señor de ella Ares Pardo de Figueroa, caballero de la Orden de Santiago". Privada. Bo estado de conservación. 
Torre de Cerca (Cullergondo): Forma parte do pazo do mesmo nome.
    
 

AMES 
Castelo do Monte de San Marcos (Castelo): A 349 metros de altitude sobre o nivel do mar. Catalogado como posible fortificación medieval por Rodríguez Resino (2008). Existen referencias tardías á reutilización do castro na véspera da batalla de Altamira-Augapesada no 1471 (Aponte, 1986). 
Pena da Mira (O Outeiro-Buceleiras-Bugallido): A Pena da Mira é un outeiro rochoso que sobresae no monte Picón e domina unha ampla visual sobre o Val da Amaía e a zona de Santiago, xunto coas súas contornas. Está situado a 207 metros de altitude e a 300 metros ao sur do antigo camiño real que comunicaba Bertarmiráns, dende a ponte da Condomiña, ata a entrada na cidade de Santiago pola zona de Vidán. O lugar, na topografía, coincide co descrito por López Ferreiro no ano 1884 sobre o estudo histórico do que fora arcebispo de Compostela entre o 1451 e 1460, Rodrigo de Luna. Fala das manobras de control sobre o territorio do tenente da Rocha Forte de Santiago, o cabaleiro Álvaro Sánchez Dávila, en tempos deste arcebispo. Nun texto lese: "Más Álvaro Sánchez no se contentaba con ser leal guardador de la Rocha; si no que desde allí con sus continuas salidas y rebato dejaba punto de reposo a los rebeldes. Por la parte sud y del Oeste tenía cortada las comunicaciones con Noya, Muros y la rica comarca de la Amaía. Prestábase a ello la situación del castillo que se erguía empinado y escueto sobre un altozano en la margen izquierda de un riachuelo afluente del Sar, como a unos cuatro kilómetros de Santiago, y entre las carreteras de Noya y Padrón". O "riachuelo" ao que se refire pode ser o Rego de Paradmuíño, afluente do Sar, e o altozano A Pena da Mira. O lugar está protexido arqueoloxicamente pola existencia dun petroglifo na zona suroeste do propio penedo e dunha mámoa na zona sur do outeiro. O posible castelo estaría no afloramento granítico que amosa rebaixes e regularizacións para escuadrar unha liña de rocha e facer o que podería ser o asentamento de muros. Tamén se aprecian ocos redondos escavados na pedra que asentarían pontóns de madeira e outros rebaixes que configuran pías. Estas características son as que se aprecian noutros lugares no que estivo construída unha pequena torre ou castelo roqueiro, usados a miúdo para vixiancia e control de camiños. (A información e a foto débolla a Elixio Vieites, publicada en patrimoniogalego.net).
 

ARANGA
Castelo de Hermanzón, Barmanzón ou Aranga (Ponte Aranga): Situado na confluenza dos ríos Cambás e Mandeo, nun outeiro de inmellorables condicións de defensa natural. Accedíase a través dun estreito e escarpado paso situado ao norte. A crista está formada polo afloramento de grandes laxes de lousa. A defensa reforzouse artificialmente cortando a rocha para formar dous foxos. Consérvanse os restos dun muro realizado en cachotería. Luengo Martínez informa de que se atoparon dúas seteiras. O recinto interior presenta unha planta tirando a ovalada cunha medidas de 39 metros de longo no eixo maior e 10 metros no menor, construída en dúas alturas comunicadas a través dunha escaleira de cinco chanzos escavados na rocha. No espazo superior puído existir unha torre. Atopáronse varios restos materiais: cerámica medieval, tellas e unha punta de lanza. Luengo data a fortificación entre o século X e comezos do XII. A primeira testemuña documental é do ano 966, cando o bispo Sisnando II de Iria -curmán e opositor de San Rosendo- acompañado do seu irmán Rodrigo e a esposa deste, Elvira, realizou unha doazón a favor do mosteiro de Sobrado, incluíndose "Nostro castelo de Aranga cum omn sua prestantia". No 995, o bispo de Iria San Pedro de Mezonzo restaura o mosteiro de Santa Baia de Curtis que fundara o seu antepasado Placencio. Entre os bens que doa menciónase a igresa de Santo Uincentio de Naimaia da que se indica que se atopa iuxta castellum de Aranga. No século XII, ademais da constancia documental do castelo, testemúñase a existencia dun mosteiro co seu correspondente couto e dunha xurisdición de Aranga que, como a fortificación, aparece vinculada aos Traba ou a membros de linaxes próximas. A continuidade da fortificación rastréxase na segunda metade do século XV, no coñecido como preito Tavera-Fonseca onde se di que foi derrubada polos Irmandiños, debido a que se tiña convertido en niño de malfeitores e, ante a súa propiedade, as testemuñas non se poñen de acordo: uns din que pertencía á linaxe dos Vilarullo, outros ao conde de Monterrei (algunha hipótese pouco fundamentada fala de que foi destruído durante a batalla dos Campos Congostranos contra as forzas de Almanzor). Hai quen sitúa aquí aos templarios que tamén ocuparían un mosteiro nas terras de Aranga, hipótese en absoluto fabulosa se temos en conta que Fernando de Traba os introduciu en Galiza o mesmo ano da fundación do Temple (1119), doándolles do burgo de Faro (Betanzos). Santiago Fernández, de Aranga, achegoume a seguinte historia: O señor do castelo era bastante "amigo" dos campesiños, apoiándoos contra os abusos da Igrexa e doutros caciques da comarca polo que a fortaleza non foi atacada polos Irmandiños. Declarado BIC. (A maior parte da información foi recollida do traballo de Carlos Andrés González Paz, Catro exemplos de fortificacións altomedievais galegas do século X: Castellum de Aranga, Castellum Minei, Castellum Berreti e Castellum de Citofacta, publicado en Rudesindus no ano 2007). 
Castelo de Teodomiro: Santiago Fernández dime que no concello había un castelo coñecido como de Teodomiro, no monte do Gato (O Barreiro), do que non quedan restos. Tamén hai indicios de, polo menos, outras dúas torres, dunha das cales se conservan uns posibles perpiaños reutilizados na construción dunha vivenda. Declarado BIC. 
A Torre (Muniferral): Posible existencia dunha torre medieval. 

ARES
Forte de Punta Segaño: Construída na Punta de Segaño, a uns 30 metros de altitude sobre o nivel do mar, na bocana da Ría de Ferrol. Data do ano 1739. Posteriormente sufriu varias modificacións e anexináronlle outras construcións nos anos 1754, 1764 e 1774, e tamén ben entrado o século XX. Configúrase como unha batería cara o mar e unha fronte de terra. A finais do século XVIII contaba con dezaseis canóns. Dise que debaixo houbo un castro, e que para facer os túneles reaproveitaron os primitivos foxos. En ruína progresiva.
 

ARZÚA 
Castelo de Fruzo (Fruzo-Oíns): Fortaleza militar transformada en pazo, sufriu varias reformas nas que perdeu a metade da súa estrutura, capela incluída. A Xunta de Galicia tenno declarado como BIC. 
O Outeiro (O Outeiro-Santa María de Arzúa): Asentamento que se configura como un pequeno outeiro de forma cónica que se eleva do terreo circundante cun pequeno espazo aterrazado a media altura e unha superficie amesetada na parte superior duns 25 metros de diámetro. Está rodeado pola canle do río de Brandeso pola zona norte. O corte do terreo por onde corre o río parece que foi ampliado, dirixido en curva e pegándoo ao recinto, para elevar as súas características defensivas. Obsérvase outro desvío artificial da canle pola zona sur, partindo do mesmo punto que a primeira, pero está moi colmatada polos entullos do río. Aprécianse no terreo dous foxos en forma de curva e concéntricos que están máis visibles cara a zona sudés. Van dende o ró cara os prados que ten ao seu carón, esmorecendo a medida que se adentran neles ata chegar a desaparecer. Está a 75 metros ao sur dunha ponte sobre o río de Brandeso, e a 600 metros ao norte doutra ponte por onde está marcada a ruta do camiño de Santiago polo Concello de Arzúa. (Información achegada por Elixio Vieites, e publicada en patrimoniogalego.net).
 

A BAÑA
Castelo de Gosende (Gosende-A Ermida): Está recollido como un castro na bibliografía arqueolóxica dende o ano 1984, sendo catalogado no ano 1994. Pola análise da fotografía aérea localizáronse dúas estruturas de forma semicircular dispostas concentricamente, se ben nas prospeccións levadas a cabo non foi posible localizalas. Segundo información achegada por Elixio Vieites, o asentamento semella moi pequeno para tratarse dun castro, amosando unha pequena croa elevada duns trinta metros sobre un meando do río Abuín. 
O Castrallón (Xasoso-A Baña): Medieval. Asentamento fortificado. Presenta unha estrutura circular duns 60 metros de diámetro e unha altura de dous a tres metros con respecto ao exterior. No centro hai un pequeno outeiro con restos de pedras. 

BERGONDO
Castelo de Corbeiroa: Atópase na parte sur da baía que protexe a ría de Sada. Edificado no século XVIII como batería defensiva para, entre outras, garantir a seguridade de varias industrias textiles. Xunto do de Fontán, forman parte do escudo da vila. En novembro de 2016, os muros das ruínas quedaron ao descuberto grazas aos traballos de limpeza e sinalización.
 

BETANZOS
Murallas da vila (Betanzos): Séculos XIII-XV. Arrodean o casco vello da cidade. A finais do século XVI comezáronse a construír casas apegadas aos muros, costume que se xeralizou a partires do XVIII. A entrada ao recinto efectuábase a traves de catro portas e un portelo, a máis coñecida a desaparecida Porta da Vila, derrubada a principios do século XX para construír a estrada. Moitos veciños derrubaron parte da muralla para ampliar as súas vivendas. Consérvanse tres das catro portas, todas do século XV. 
 

BOIMORTO 
Torre de Andavao: Non se trata dunha torre, senón dun pazo. Se existiu unha torre non quedan restos. Declarada BIC. 

BOIRO 
Castelo de Vitres (Monte Vitres): Dende aquí contrólase parte da Ría de Arousa. Datado posiblemente na Alta Idade Media para se defender de normandos e sarracenos. Orixinariamente trataríase dunha torre ou atalaia situada no cume. Na actualidade só son visibles as pegadas deixadas polos perpiaños da cimentación. López Ferreiro di que acolleu un destacamento da Legio VI Victrix. 
Outeiro da Torre: No mes de agosto de 2015 deuse a coñecer o achado dunta torre altomedieval na Serra do Barbanza, no lugar coñecido como Outeiro da Torre dende onde se controla a Ría de Arousa. É de planta circular, de pequenas dimensións pero situada estratexicamente. Segundo Victor Barbeito, arqueólogo do Concello de Boiro, utilizaríase para facer lume nela e así avisar ao resto dos puntos de vixiancia da chegada de invasores por mar.      
Torre de Goiáns (Lampón): Século XVI. O pazo de Goiáns foi unha antiga fortaleza reconstruída por Domingo de Andrade, construtor da Torre da Berenguela, na catedral compostelá. A torre é rectangular coroada por un miradoiro abalaustrado. Ao longo do tempo pasou por varios propietarios. No ano 2010 o Pleno do Concello acordou mercar o pazo. 
Asentamento (Moimenta-Macenda): Segundo información aparecida na prensa o día 29 de maio de 2016, no lugar coñecido como Chans do Cerqueiro apareceu un hábitat da Idade do Bronce. Crese que pode existir unha relación deste sitio e a riqueza que a zona ten en estaño. Dous días despois, co inicio das tarefas de sondaxe, fotogrametría e localización GPS, Ramón Fábregas e Carlos Rellán matizaban que tamén podería tratarse dunha atalaia medieval ao situarse nun punto estratéxico dunha zona de paso natural.
  
 

BOQUEIXÓN
Castelo do Pico Sacro: Destruído polos Irmandiños no século XV, foi mandado reedificar, segundo López Ferreiro, polo arcebispo Alonso de Fonseca para se defender da casa de Altamira asentada na torre de Cira. No século XIX as súas pedras foron utilizadas para outros fins. Hoxe en día só se distinguen os restos da planta e do alxibe. 
Monte Castelo (Vigo): Restos dunha posible torre altomedieval de 28 metros de diámetro e tres de altura, situada a 450 metros de altitude sobre o nivel do mar, no cume do monte coñecido como Alto do Castelo, cun bo dominio visual so o val o río Ulla. Atopáronse restos cerámicos, fragmentos metálicos e escouras de ferro.   
Torre de Lestedo: Parece ser que se atopaba nalgún punto da contorna do Pico Sacro; dise que as súas pedras foron reutilizadas noutras construcións. Aínda que inexistente, figura declarado BIC pola Xunta de Galicia. 
 

BRIÓN 
O Castelo de Rubial ou do Oleirón (O Rubial-Bastavales): Promontorio rochoso con restos esparexidos polo lugar que puideron pertencer, segundo Manuel Gago, a un castelo altomedieval con función de refuxio ou control. Ao pé deste monte había unha capela en honra de Santa Icía onde nos anos sesenta do pasado século se efectuaron algunhas prospeccións, saíndo á luz unhas ménsulas e unha escultura bifronte prerromana, hoxe en día no Museo das Peregrinacións de Santiago. 
A Costolla (O Rubial-Bastavales): Podería tratarse dun asentamento de vixilancia ou atalaia con características moi semellantes pola súa situación xeográfica a outros existentes na zona e que controlaban o val da depresión meridiana e a ruta entre Iria e Compostela, tendo un longo alcance visual sobre o territorio e os cumes dos montes que o flanquean. Está a unha altitude de 317 metros, nun prominente outeiro rochoso que se eleva pola zona leste do monte Oleirón, preto da aldea do Rubial e a 1,3 quilómetros en liña recta da pequena fortaleza, nomeada como altomedieval, asentada na súa ladeira, o Castelo do Oleirón ou do Rubial. Atopámonos nunha zona onde abundan este tipo de asentamentos de refuxio e control nos cumes dos montes e a ambos lados deste val, como Pena Angueira, Castelo REdondo e Monte Castrelo (Padrón), Castelo do Oleirón (límite Rois-Brión) e Monte San Marcos (Ames), nomeando soamente aos máis cercanos deste e de características semellantes cos que ten contacto visual. Ademais tamén se poderían divisar o Pico Sacro (Boqueixón) e a fortaleza de Castromaior (San Xoán de Fecha-Santiago). O microtopónimo A Costolla proviría posiblemente de costoia (custodiam), que fai referencia ao que algúns autores definen como un indicativo do lugar de vixilancia que se exerce sobre unha ruta. O afloramento de pedra no que se atopa cíngueo un muro duns 80 centímetros de ancho pola cara oeste, feito a base de dúas fileiras de perpiaños recheos de cachotería que aínda son moi visibles, sobresaíndo da maleza. A pesar das evidencias de extracción de pedra, na parte superior do afloramento aínda se aprecian na superficie intacta da pedra os rebaixes escuadrados que se practicaban para asentar as estruturas. Podemos ver polo lado sur os restos dos muros dun pequeno recinto, duns 2,5 metros de lado, que aínda ten fileiras en pé e que semella recente. Un veciño afirma que aquí se celebraba unha pequena romaría e noutro tempo podería existir unha capeliña. Este espazo da zona sur está construído nun lugar de voa visibilidade, e polo de agora non podemos relacionalo coa capela nin coas funcións de pastoreo ou do traballo dos canteiros. Na parte máis alta do outeiro está gravada unha cruz na rocha, con traza de antiga, atendendo á erosión dos bordos dos seus sucos. Pola cara oeste hai un muro, inaccesible pola maleza, pero posiblemente feito de cachotería, duns 100 metros de longo que serve de contención a unha terraza duns 800 metros cadrados, cunha anchura de 20 metros, case chan e con moita menor pendente que o resto do monte. (Información achegada por Elixio Vieites e publicada en patrimoniogalego.net). 
Torres de Altamira (Brión): Séculos IX-XV. O primeiro castelo erixiuse sobre un primitivo castro. Foi arrasado por González de Moscoso no 1073 (no século XVI trasladáronse ao próximo pazo de Trasouteiro). As torres foron levantadas ao longo da Baixa Idade Media. Destruídas polos Irmandiños, foron reedificadas de novo. No ano 1471 sufriron o asedio das tropas do arcebispo Fonseca. Hoxe en día só quedan as ruínas de dúas torres e o basamento do edificio. No século XIX as súas pedras foron utilizadas para outras construcións, entre outras a igrexa de Santa Minia de Brión. Nos perpiaños aínda se poden ver as marcas feitas polos canteiros.
 

CABANA DE BERGANTIÑOS 
Castelo de Borneiro (Borneiro): Asentamento datado como pertencente á Idade do Ferro e como recinto altomedieval. A 355 metros de altitude, no cume dun monte cun gran afloramento granítico que lle confire unhas boas defensas naturais. Ten unha croa de forma ovoide de 95 por 60 metros delimitada por un terraplén natural no que abundan os afloramentos rochosos. Os espazos entre os penedos están tapados con grandes bloques de pedra extraídos das proximidades. A croa aparece circundada por tres antecastros situados ao sur, leste e oeste, potenciando o sistema defensivo e ampliando a superficie habitable. (Información de Elixio Vieites en patrimoniogalego.net).  
Chousa da Torre (Barcia-Riobó): Asentamento fortificado de época medieval. 
Súa Torre (A Margarida-Cundis): Asentamento fortificado de época medieval. 
Torre de Corcoesto: Asentamento fortificado de época medieval. Non se conservan restos. 
Torre da Penela (Silvarredonda): Século XIV. Só se conserva unha das tres torres, coroada por ameas, e parte do sistema defensivo que tiña o castelo fundado por Lope Bermúdez, da familia dos Traba. Logo pasou aos condes de Priegue, donos das Torres de Celas de Peiro, en Culleredo. No s. XVII transformouse en pazo. A torre, de planta cadrada, consta de dous andares e soto cunha porta con arco de medio punto. Na fachada hai unha pedra armeira dos Castro, Riobó e Bermúdez. Na actualidade pertence a unha familia de labregos. A parte baixa utilízase como alpendre, e a media como graneiro e pombal. Deficiente estado de conservación. Existe unha lenda dunha moza asasinada polos soldados do castelo que lleu nome ("Pena... dela"). 
 

CAMARIÑAS 
Castelo do Soberano: Na Punta do Castelo. Coñecido tamén como Batería do Soberano. A súa construción comezou durante o reinado de Felipe V e rematou na época de Carlos III (de aí o nome) para defender Camariñas dos piratas ingleses. Constaba dun recinto amurallado cun baluarte, dous medios baluartes e un foxo entre eles. Para a defensa da parte que daba ao mar, construíuse unha batería con dezasete troneiras. Nos anos corenta do pasado século as súas pedras serviron para construír o porto actual. 
 

CARBALLO 
Castro da Torre: Elixio Vieites envioume este asentamento situado en A Ramiscosa, na parroquia de Sofán. Di Elixio que aínda que no PXOM do Concello do ano 2015 aparece catalogado como Castro de Gundián, polas pequenas dimensións do recinto fortificado (uns 22 metros de diámetro na parte central da croa), semella responder á estrutura dunha fortificación altomedieval sobre a que non hai moita documentación. A zona central elevada sería o sitio indicado para levantar unha atalaia ou pequena torre de control do territorio e as rutas pertencentes ao seu couto ou xurisdición. A croa está protexida polo NO polos noiros que caen en forte pendente cara o río Carral. De NO a S artéllanse dous parapeitos de 1,5 e 4 metros respectivamente. O sistema está reforzado cun dobre foxo. Ten tres portas, a de maior interese é a do NL, entre dúas moreas de pedras. Presenta un poderoso sistema defensivo debido á especial morfoloxía do asentamento. Segundo a lenda, na zona vivían os "xentís", persoas de grandes dimensións que non se relacionaban coa veciñanza. 
A Torre Pardiñas (Razo): Tamén me informa Elixio deste lugar que pertenceu á linaxe dos Pardiñas. No PXOM do Concello figura coma un castro aínda que pola descrición semella que foi reutilizado na Idade Media para construír unha torre circular.  
Torre de Vilardefrancos (Artes): Orixe medieval. Reconvertida en pazo. 

CARIÑO 
Garita da Herbeira ou de Vixía Herbeira (A Porta): A 611 metros de altitude, sobre uns impresionantes cantís da Serra da Capelada. Trátase dunha garita construída no século XVIII utilizada como zona de vixiancia ante as invasións foráneas, protexida por unha pequena muralla e deseñada polos enxeñeiros reais e levantada polos veciños. Reformada no ano 2003. 
 

CARNOTA
Castelo de Canedo: Castelo roqueio situado nun promontorio coñecido como Bico do Santo. Fortificación do século X pertencente á Mitra. 
Castelo do Pedrullo (Monte Pindo-Carnota): Situado no lendario Monte Pindo, o castelo era coñecido no século XII como de Sant Jiurgium. Hai quen remonta a orixe aos tempos da raíña Lupa. Ao parecer pertencía a Rodrigo Pérez de Traba que, segundo a tradición, converteu a fortaleza nun niño de malfeitores. Excomungado por Xelmírez polos seus excesos (prendera ao arcediago de Trastámara, Arias Muñiz), o Traba solicitou o perdón do arcebispo compostelán doándolle a Torre de Hércules ao Apóstolo Santiago. O decreto da excomuñón foi gravado en pedra, unha polémica inscrición que se atopaba no monte Penafiel (outros cren que a inscrición foi gravada para cristianizar un lugar adicado ao culto pagán). A principios do mes de setembro de 2011 descubriuse que a inscrición foi pintada de vermello, un novo atentado contra o noso patrimonio. 
Castelo de Penafiel: Castelo roqueiro situado sobre a fervenza do Ézaro. Derrubado polos Irmandiños. 
 

CARRAL 
O Castelo (Fócanos-Paleo): Citado por Sánchez Pardo e Fumadó Ortega (2013). Pouco se sabe deste xácigo. Podería tratarse dun castelo medieval edificado sobre un primitivo castro. Apareceron restos cerámicos.  

CEDEIRA
Castelo da Concepción (Cedeira): Ano 1747. Situado na punta Sarridal, á entrada da ría de Cedeira. O castelo construíuse por mor das incursións dos corsarios durante o s. XVI e o saqueo da ermida de Corveiro polos ingleses. Chegou a ter quince canóns a cargo de trinta soldados. A planta é un hexágono irregular, con rexos muros ameados nos adarves que miran ao mar. No interior acubillaba as dependencias dos soldados e o polvorín. No 1809 a artillería do castelo fustrigou ás tropas napoleónicas. Na actualidade pertence ao concello e acolle o Centro de interpretación histórica de Cedeira. 
 

CEE
Castelo do Príncipe (Ameixenda): Ano 1755. Construído durante o reinado de Carlos III coa misión de protexer, xunto co castelo do Cardeal, en Corcubión, a entrada da ría. Tiña doce canóns e oitenta e oito soldados. Dispón dun patio central e unha edificación en forma de U. Nel reuniuse a xunta de defensa da zona no 1809 para coordinar a loita contra os franceses. Na actualidade está en mans particulares.
 

CERCEDA 
Castelo das Encrobas: Está documentado que no ano 1282 pertencía á mitra compostelá. Na metade do século XV o arcebispo deullo en préstamo a Xoán Becerra do Val de Veiga quen logo llo doou a Fernán Pérez de Andrade. Destruído polos Irmandiños. 
Torre do Boedo (O Boedo-Queixas): Formaba parte dun pazo que padeceu unha gran transformación. A fachada conta con restos de aluminio e a pedra foi cuberta en gran parte con cemento. Aínda que apenas quedan restos, está declarada como BIC dende o ano 1994. 
 

COIRÓS 
Torre da Espenuca: Sobre o primitivo castro da Espenuca construíuse unha torre medieval documentada no ano 868. Atopáronse tégulas romanas, muíños de man e lápidas con motivos xeométricos. No lugar existiu un mosteiro do que aínda se conserva a igrexa románica. 
Castelo da Mota (Oís): Ruínas, só se conservan restos dos muros. 

CORCUBIÓN
Castelo do Cardenal (Punta Pión-Redonda): Ano 1741. As obras comezaron no 1741 e remataron no 1757. Dispoñía de 12 canóns gardados por 96 soldados. Xunto co do Príncipe, defendía a ría. É propiedade particular.
 

CORISTANCO
Torre de Nogueira (Seavia): Ano 1369. Estilo gótico de planta rectangular cunha altura de trece metros. Conserva unha das dúas torres que tiña en orixe. Formaba parte dun pazo-fortaleza propiedade dos Bermúdez. Escudos dos Moscoso e Bermúdez. 
 

A CORUÑA 
Torre de Hércules: O faro máis coñecido durante a época romana, foi utilizado como fortaleza na Alta Idade Media. Coñecido como Castelo Vello ou Torre do Faro, estaba arrodeado por un pequeno foxo e un parapeito. Foi no século XVII cando recuperou de novo a súa función de faro. 
Muralla medieval: Ten a orixe no século XIV. Consérvanse restos do recinto murado e tres portas. No Paseo do Parrote atópase a Porta de San Miguel, con tres escudos no lintel, entre eles un da orde do Toisón de Ouro; a Porta do Cravo está fronte aos xardíns de San Carlos; e a da Cruz ou do Parrote sitúase fronte a Capitanía Xeneral. 
Castelo de Eirís: No mes de xullo de 2015, arqueólogos da empresa Argos comprobaron que este non era o forte de Valparaíso, tal como se pensaba ata entón. O castelo de Eirís é do século XVI, na súa fachada locían unhas pedras armeiras cuxo paradoiro se descoñece; tamén tiña un arco de medio punto mediante o que se accedía á casa, hoxe desmontado. Ao longo do tempo, o edificio sufriu moitas modificacións para acabar converténdose en casa de labranza, abandonada nos anos sesenta do pasado século. Ao seren confundido coa fortaleza de Valparaíso foi declarada BIC. Malia iso, esta casa foi escenario de dous importantes acontecementos na historia da Coruña: O cerco realizado polos ingleses de Drake no ano 1589, e o combate entre as tropas napoleónicas, galegas e británicas na famosa Batalla de Elviña no 1809. Posuía unha ampla vista da baía coruñesa. No mes de agosto de 2015, a asociación de veciños de Eirís denunciou in situ a pintada que un grupo de persoas estaban a facer nun dos muros. O presidente da asociación chamou á policía local no mesmo momento en que se estaba a realizar a pintada, pero a policía ignorou o aviso. O Concello recoñeceu a existencia da chamada e informou de que se vai abrir un expediente interno para aclarar os feitos. Segundo os arqueólogos a eliminación do grafiti é case imposible pola gran cantidade de pintura utilizada. 
Castelo de San Amaro: Hoxe en día non quedan restos, no seu lugar levántase o Club del Mar. Ao parecer era o máis antigo, crese que foi construído entre os séculos XIII e XIV (González Garcés cría que foi durante os reinados de Sancho IV ou Enrique III). A súa estrutura principal era un torreón orientado cara o leste, ubicado no lado sur da enseada de San Amaro, onde existiu unha capela do mesmo nome. Sábese que o castelo xa existía no ano 1386, cando desembarcou o duque de Lancaster. Xunto coa Torre de Hércules actuaba como vixía e defensa contra as expedicións que pretendían atacar a cidade. A mediados do século XVII autorízáronse reformas. Desta fortaleza tamén fala José Cornide. Tres lustros despois, o enxeñeiro militar Carlos Augusto Girau di que o Castelo só tiña os muros e atopábase en moi mal estado. No século XX estaba totalmente arruinado. Durante a Guerra civil os fascistas utilizáronno como lugar de execución. (Información achegada por Alberto Vidal). 
Castelo de San Antón (A Coruña): Érguese sobre o que foi un pequeno illote na ría da Coruña, no lugar onde había unha capela adicada a San Antón destinada a acoller aos navegantes aqueixados do mal gangrenoso, o "Lume de San Antón". O illote utilizouse tamén como lazareto. O castelo comezou a construírse no ano 1587. Ficaba inacabado cando Drake atacou a Coruña. Filipe II dispuxo entón que se remataran as obras. No 1639, durante o asedio á cidade por unha escuadra francesa, os canóns dos castelos de San Antón e San Diego protexeron a baía. Durante o reinado de Filipe IV reformouse a fortificación, engadíndoselle a Casa do Gobernador e unha capeliña. Na década dos anos corenta do s. XX, o illote quedou unido a terra. No ano 1960, logo de ser utilizado como prisión militar entre os séculos XVIII e XIX, o Estado cedeullo ao concello. Dende o ano 1964 acolle o Museo Arqueolóxico e Histórico da Coruña. Presenta unha fronte con dous semibaluartes flanqueando a entrada, patio de armas e plataforma superior onde asentaba a artillería, con planta de estrela irregular. Chama a atención o alxibe do soto onde se recollía a auga da choiva. 
Fotaleza de San Diego (A Coruña): Foi bastión defensivo e cárcere militar. Que fora declarado Monumento Nacional no 1949, non impediu que o derrubaran no 1965 para construír un peirao. 
Castelo de Valparaíso (Eirís): No mes de xullo de 2015, os arqueólogos da empresa Argos demostraron que ata o presente tíñase confundido esta fortaleza co coñecido como Castelo de Eirís. Da de Valparaíso pouco se sabe, créndose que podería ubicarse na zona coñecida como O Montiño.
  
 

CULLEREDO
Torre de Celas ou da Vinseira (Peiro): Situado aos pés do monte Xalo, formou parte dun castelo baixomedieval. Derrubada polos Irmandiños, foi levantado de novo a finais do século XV. O episodio máis coñecido é o do preito que o Concello da Coruña mantivo con Martín Becerra, dono da fortaleza, que conservaba un señorío feudal nun couto de xurisdición municipal, chegando a cobrar peaxe polo paso de mercadorías e transeúntes. O preito saldouse a favor do concello, obrigando ao dono a derruír o ameado, murallas, etc., achandando o terreo onde se levantaban os edificios. Anos despois contruíuse un pazo acaroado á torre que foi derrubado hai poucos anos; os brasóns que adornaban os seus muros foron trasladados ao pazo de Anceis, en Carral. O edificio, un cubo, está realizado en cadeirado granítico. No ano 1992 foi restaurado. Dende o 1994 acolle o Museo Etnográfico. 
As Torres (Sésamo): Aínda que non se conservan, están documentados os restos de dúas torres.
 

DODRO 
Castelo de Monte Vilar (Monte de San Gregorio-Dodro): Asentamento romano/altomedieval. Parece ser que se trata dun castro refortificado durante a Idade Media. Apareceron fragmentos cerámicos.  
Torres de Lestrove: Coñecidas tamén como Pazo dos Hermida. A fachada principal presenta un corpo central e dúas torres de planta cuadrangular en cada extremo. Nunha fachada hai un escudo do século XVIII coas armas dos Luaces, Mosquera, Bermúdez e Bolaño. Nun extremo hai un patio onde semella que houbo unha torre. Orixinariamente tiña dúas torres defensivas, ao parecer do século XII, que debido a distintas incursións resultou moi danada, reconstruíndose no século XVIII, uníndoas a través dun corredor. Manuel Murguía documentou fragmentos de tellas, ladrillos e pedras de época romana que, segundo o historiador, pertencían a un primitivo castro romanizado. As torres cítanse na lírica galaico-portuguesa e nas Cantigas de Santa María. No ano 1930 celebrouse aquí o coñecido como Pacto de Lestrove, promovido pola Organización Republicana Gallega Autónoma, onde se asinou a alianza das distintas forzas republicanas; o dono do pazo, José Vázquez Batalla, ofreceuno para celebrar a reunión; dise que mentres se celebraba a xunta, o propio Vázquez Batalla subiuse a unha das torres para vixiar por se se achegaban elementos non desexados e facilitar a fuxida dos presentes cara os montes do Barbanza. Declarada BIC. 

DUMBRÍA
A Casa Forte (Olveiroa): Torre de defensa que o bispado compostelá tiña na Idade Media para controlar o paso do río Xallas. Pertenceu a Leonor González de Saz no século XIV. A súa familia tamén controlaba o paso do Xallas por Brandomil. Esta dona, casada en segundas nupcias con Roi Soga, cedeu a casa forte ao arcebispo Berenguel de Landoira. Dona Leonor fixo doazóns á capela da Trinidade de Santiago polo que foi insculpida en pedra no tímpano da entrada que na actualidade pode verse no museo da catedral compostelá; aparece de xeonllos ao pé da Virxe e o Neno. Citada por Vasco de Aponte. 

FERROL
Castelo de San Carlos (Doniños): Trátase dunha batería costeira de defensa construída entre os anos 1731 e 1739. Formaba parte dun proxecto de fortificación na entrada da ría de Ferrol que servía de apoio aos castelos de San Filipe, da Palma e de San Martín. De gran tamaño, ten dúas frontes, unha cara a ría e outra cara a enseada. 
Castelo de San Felipe (Brión): Século XVI-XVII. Mandada construír por Felipe II para a defensa do porto de Ferrol, punto estratéxico para o aprovisionamento da Armada Real. Xunto cos outros castelos que resgardaban a ría, o de San Felipe xogou un importante papel no ano 1594 cando a armada inglesa tentou apoderarse do Ferrol. O mesmo aconteceu no 1639, neste caso nun ataque da marina francesa. No ano 1800, máis de cen barcos e 15.000 soldados ingleses, comandados polo contraalmirante Warren, foron derrotados nas batallas de Brión e Doniños onde as baterías dos castelos foron determinantes. Posuía unha planta de punta de frecha, dirixindo cara o mar unha dobre liña de lume organizada en dous pisos. Entre o castelo de San Felipe e o de San Martín tendíase unha cadea para empecer a entrada de naves inimigas na ría. Na actualidade pertence ao concello do Ferrol. 
 

FISTERRA
Castelo de San Carlos (Fisterra): Ano 1757. Contaba con tres frontes e unha nave interior onde se atopaba o cuartel e o polvorín. Durante a Guerra da Independencia foi incendiado polas tropas napoleónicas no ano 1809. Restaurada, acolle o Museo da Pesca.
 

IRIXOA 
A Torre (Ambroa): Ao parecer, no lugar do que aínda se conserva o topónimo, había unha torre medieval da que non se conservan restos das súas estruturas, pero si aparece material cerámico vencellado á antiga fortaleza. 

A LARACHA
Torre da Granxa (Caión). 
Torres do Viso (Montemaior): Medieval, totalmente arruinadas, só se conservan os restos da base cadrada da antiga construción. Pertenceron aos Bermúdez de Castro. Declarada BIC. 
Torre de Cillobre (Torás): Medieval. Os seus primeiros propietarios foron os Andeiro. En 1988 as súas pedras foron reutilizadas na construción dunha ponte o que provocou a desaparición do portón, as torres e a muralla. Consérvase unha pedra armeira no pazo de Oca. Conserva a capela románica. 
 

LAXE
Castelo de Sueiro (Monte Chans-Soesto): Coñecido tamén como Castelo da Estrela e Castelo de Capeludos. Trátase dun posto vixía entre penedas Entre os séculos XI e XIV existiu unha fortificación chamada castelo de Sueiro. A torre aproveitaba a situación estratéxica e a orografía rochosa do lugar dominando o val de Traba e de Soesto. A destrución do castelo probablemente ocorreu no século XIV. Ao pé do castelo uns rebaixes do terreo facilitarían o acceso dos señores ao mesmo. Aos lados pedras sólidas garantirían a seguridade do castelo (Cal de Moreu). Dende a súa ubicación pódese apreciar a redonda unha paixaxe de alto valor estético e paisaxístico. A praia de Traba, Soesto, lagoa de Traba e a paisaxe protexida Penedos de Pasarela-Traba. A propiedade pertence aos herdeiros da familia Blanco-Rajoy, donos do Pazo de Soesto, vencellado ao lugar que un día foi residencia de Afonso IX, rei de León e Galicia que se criou baixo a tutela do conde de Traba no mosteiro de Moraime.  
Torres de Xallóns: Na parroquia de Sarces. Só queda unha pedra armeira que se colocou na casa de Parga Pondal, en Laxe. A pesares disto, a Xunta de Galicia tenna como BIC. 

LOUSAME
Monte Castelo (Fruíme): Sobre un outeiro, conserva parte dos muros. Apréciase un recheo a modo de contraforte feito de terra e cachote que arrodea o penedo. O estado de conservación é moi malo, o roubo continuado de pedra e actividades de canteira estragaron o xacemento. 
Castelo de San Mamede (Tállara): Situaba entre dous grandes penedos en cuxo espazo se atopa un recheo de pedra e terra que servía de cimentación da torre. Arredor dos penedos e a modo de contraforte hai un parapeito de terra que apoia contra as rochas. Moi alterado. 
Monte Muralla: Entre Fruíme (Lousame) e Araño (Rianxo): A 674 metros de altitude. Sérvelle de liña divisoria e a súa relativa proximidade á costa fai deste lugar unha poderosa rampla montañosa dende onde se divisa unha gran panorámica. Polo norte domina sobre as terras do concello de Lousame e Rois, ao leste ten o monte Treito e un fito ou marco de catro caras que fai de división dos concellos de Dodro, Rianxo, Rois e Lousame. No cume, onde se instalaron unhas casetas de vixiancia dos lumes e telecomunicacións, aínda se pode apreciar entre as penedas unhas murallas esborralladas con gran cantidade de cachotería. (Información achegada por Elixio Vieites). 
MALPICA
As Torres de Mens (Mens): Século XV. Pertenceu aos Moscoso de Altamira. Foi destruída durante a Revolta Irmandiña. Na actualidade consta de vivenda e tres torres de planta cadrada que perderon as ameas. A entrada realízase a través dun arco oxival situado nunha das torres. Noutra torre salienta un balcón corrido de madeira, apoiado sobre ménsulas de pedra. Foi restaurada no ano 1988. Cóntase que un túnel comunicaba coa igrexa mosteiral de Santiago, na que perdura a lenda dunha moza secuestrada polo señor do castelo. Cando os veciños liberaron á rapaza, o conde fuxiu polo pasadizo, manobra que de pouco lle valeu porque os veciños plantáronlle lume ás dúas bocas de onde non puido saír o malfeitor.
 

MAÑÓN
Torre de Lama (As Ribeiras do Sor): Orixe no século XV. Coñecido tamén como Finca das Camelias. Pazo construído sobre un antigo castelo medieval do que se conservan algúns perpiaños na parte inferior dos muros e un arco de pedra no interior da casa. O edificio foi restaurado nos anos corenta do século XX. Uns escudos adornan a fachada principal. O pazo conta cunha das maiores plantacións de camelias de Europa. 
 

MAZARICOS 
Castelo de Brandufe (Colúns): Situado no monte da Ruña dende o que se divisa unha ampla panorámica. De cronoloxía descoñecida, consérvanse algúns alicerces. 

MELIDE 
Castelo de Grobas: Pertenceu á mitra compostelá. A pesares de non quedar rastro da súa construción, a Xunta de Galicia tenno como BIC. Foi erixido polo conde Munio no límite da terra de Santiago. Na Historia Compostelana conta como o prelado compostelán recibe o encargo da raíña dona Urraca e do seu fillo para destruír a fortaleza, e faino para atender a demanda da raíña e defender os seus intereses posto que a fortaleza resultaba ameazadora pra o señorío de Santiago, non só polos atropelos que dende alí puideran cometer contra a Igrexa de Santiago e os seus dominios, senóncomo escarmento exemplar para todos aqueles cabaleiros que se atreveran a desafiar a preponderancia episcopal. A Crónica de don Berenquel de Landoira relata como Xelmírez e as súas hostes derruban a fortaleza. A finais do século XIV, Xoán García Manrique, como un novo Xelmírez, retirou a Gonzalo Ozores de Ulloa a propiedade da fortaleza xunto coa terraria das freguesías cercanas pertencentes á Igrexa de Santiago por certos "deservicios" cometidos polo citado cabaleiro. A fortaleza fora probablemente construída con permiso arcebispal nas terras concedidas en préstamo a esta liñaxe, a dos Ulloa. O arcebispo permitía a propiedade dunha fortaleza no amplísimo coto xurisdiciónal da Igrexa de Santiago, aínda que non sempre era requirida a supervisión catedralicia para a construción dun castelo. En 1402 o arcebispo Lope de Mendoza, considerando que a acción do seu predecesor se debera a "malquerías, odios y rancores", devolveu a fortaleza aos Ulloa. (Información de Elixio Vieites). 
Castelo de Melide: Levantábase no lugar coñecido como O Castelo onde asentaba un primitivo poboado castrexo. No ano 1467, os Irmandiños derrubaron as murallas da vila e destruíron o castelo cuxas pedras foron reutilizadas na construción do convento do Sancti Spiritus. 
 

MESÍA
Castelo de Mesía (A Pobra-Bascoi): Século XII-XV. Levántase por riba do río Samo. Construído (ou reconstruído) por Gonçalvo Días de Mesía nunha propiedade doada por Henrique de Trastámara. No 1407 foi destruído polos Irmandiños. Reconstruído despois da Revolta polo arcebispo de Santiago, Alonso II de Fonseca, a torre mántivose en pé ata mediados do século XIX en que foi derrubada polos veciños para reaproveitar as pedras nas súas casas. A torre estaba arrodeada por unha muralla de forma ovoidal protexida por un foxo con tres torreóns adosados. Preto do castelo, no lugar da Torre, atópanse vestixios dunha fortificación dependente do castelo onde se pode ver unha pedra armeira dos Mesía. Segundo a lenda, o castelo foi erixido polos "mouros" que construirían uns pasadizos secretos. Lenda da Infanzona.
 

MOECHE
Castelo de Moeche (San Xurxo de Moeche): Século XIV-XV. Pertenceu aos Andrade. Ten planta poligonal, arrodeado por un foxo escavado na rocha. A Torre da Homenaxe, de planta cadrada, ten 18 m de altura. Ao camiño de rolda accédese por unha escalinata helicoidal que arrinca do patio de armas. Foi atacada polos Irmandiños; o seu defensor, Nuno Freire de Andrade, tivo que fuxir para o castelo que os Andrade tiñan en Pontedeume. 
 

MONFERO 
Castelo da Pluma (As Lamelas-San Fiz de Monfero): A 489 metros de altitude. Posible asentamento fortificado de época medieval, defensivo ou de vixiancia. Dende o cume vese o castelo dos Andrade na Nogueirosa, dise que dun ao outro facíanse sinais. Cóntase que do lugar foron sacadas pedras de granito traballadas que se utilizaron na reconstrución do mosteiro de Monfero, así como que apareceron anacos de tella e ladrillo. Nas proximidades consérvanse os topónimos A Cruz do Castelo, Chousa Grande do Castelo, O Castelo, Chao do Castelo e Chousa do Castelo. Neste monte hai un campo de mámoas.
 

MUGARDOS
Castelo da Palma (A Readonda-Mugardos): Xunto co de San Felipe, gardaba a ría de Ferrol Nas orixes chamouse de Nosa Señora da Palma, construído no 1597. O edificio actual é do ano 1869. As ameas engadíronse no s. XVIII. Tomou parte activa durante a invasión inglesa da vila de Mugardos no ano 1596. Foi utilizado como prisión militar. Abandonado, está á espera das prometidas obras de restauración. 
 

MUROS
Murallas da vila: Da muralla que cercaba a vila falouse no preito Tabara-Fonseca no 1527 (un dos achádegos documentais máis interesantes para estudar a Revolta Irmandiña) onde se afirmaba que A Pobra do Muro era unha das vilas mellor cercadas de todo o arcebispado de Santiago. Descubríronse restos da muralla inicial, do século XIV, xunto a igrexa de Santa María do Campo. As torres de Muros non foron asaltadas polos Irmandiños que facían excepción cos núcleos urbanos posto que era onde mantiñan maior apoio. 
Castelo de Esteiro ou da Laxe: Ver concello de Outes.   
Castelo de Serres (Serres): Non se conservan restos visibles. 
Baluarte de Santo Antón (Laxeiras-Abelleira): Estrutura de planta rectangular da que se conservan os alicerces. Posiblemente se tratara dun posto de vixia de época moderna. 

MUXÍA 
Illote do Castelo (Cabo Touriñán): Hai quen sitúa aquí un castro que en época romana foi utilizado para construír unha torre, ou quizais un faro. Adivíñanse algúns alicerces que puideron acoller algún tipo de construcións. 

NEGREIRA
Castelo-Pazo de Cotón (Negreira): Século XIV. Vencellado aos Luaces e aos Mariño de Lobeira. Conserva os cubos das antigas murallas. Salienta a galería de pedra, que atravesa a rúa principal, antigo camiño real, con tripla arcada ameada, balaustradas e miradoiro. Sufriu importantes modificacións entre os séculos XVII e XX. No corpo central presenta unha escaleira que dá acceso á planta superior, conectando coa chamada galería de Pedra. Torres cilíndricas dos séculos XVIII e XIX nos ángulos. Unha ducia de pedras armeiras dos Mariño de Lobeira, Luaces, Saavedra, Figueroa, Bermúdez de Castro e Trastámara, adornan a fachada. 
Fortaleza de Barcala (Broño): Xa estaba edificada en tempos de Paio Martiño de Lobeira, pai de Ruy Soga, que tivo fortaleza arredor de setenta anos, feito que permite afirmar que xa existía a mediados do século XIV. A súa importancia vén da súa ubicación a respecto das vías de comunicación con Brandomil e Vimianzo, e a proximidade ao camiño de Negreira e os vados e cruces practicables do río Tambre. Arasado polos Irmandiños. (Información recollida de Arquitectura militar y aspectos constructivos de las fortalezas  bajomedievales. Origen, función, contexto y evolución de las fortalezas de Altamira, Vimianzo y Cira, de C. J. Galbán Malagón. 2011). 
O Monte do Castelo (Broño): Preto do castelo de Broño está o que queda dun pequeno castelo localizado nun outeiro que domina o val na marxe dereita do río Barcala. Segundo a tradición oral, atopouse gran cantidade de tella e outros restos cerámicos. Ten unha estrutura semellante a unha mota, en tronco de forma de cono e un foxo ao redor. No cume vense uns pequenos muros de cachotaría que conforman unha estancia cadrada. A pouca distancia discorría unha importante vía de comunicación pola que aínda pasa o Camiño a Fisterra. Podería estar en contexto histórico co castelo de Broño, utilizado como complemento do mesmo. (Información achegada por Elixio Vieites).
 

NOIA
Murallas da vila: As primeiras referencias datan do ano 1168. Foron rematadas no ano 1326. Nun documento do ano 1469 cítase unha torre ao aforar unha herdade. O plano de Simancas, do 1597, é unha das fontes de información sobre a muralla de Noia. No mes de abril de 2010, durante as obras de canalización da rede de cable, descubríronse restos da muralla. No ano 2008 xa apareceran máis restos nas rúas do Comercio e da Porta da Vila. Como no caso de Muros, as murallas da vila de Noia cítanse no preito Tabara-Fonseca onde se di que posuía unha torre coñecida como o Tapal de Noia, utilizada plo arcebispo de Santiago. A torre utilizouse tamén como prisión e lugar de execución. A muralla tiña doce portas, a principal, a Porta da Vila, estaba formada por dous corpos de planta cadrada. 
Castelo de Nimo (Roo): Posible castelo altomedieval. Hai algunha rocha granítica insculpida con cazoletas. 
 

OLEIROS 
Torre de Lorbé (Dexo): Ano 1703. Mandada construír por Alberto de Otero. A torre actual carece de interes artístico. Nunha das paredes do pazo hai unha pedra armeira. O pazo foi convertido en restaurante. 
Castelo de Santa Cruz (Illa de Santa Cruz): Situado no illote de Santa Cruz, accédese por unha ponte de madeira para peóns. Na actualidade pertence ao concello de Oleiros. Do século XVI. Mandouno construír o capitán xeneral Diego das Mariñas para completar a defensa da baía, insuficientemente defendida polos castelos de San Antón e San Diego, como demostrou Drake no 1589 quen, á fronte da Armada inglesa, conseguiu desembarcar en Oza dos Ríos para iniciar o asalto á Coruña. As obras rematáronse no ano 1640, dotando ao castelo con potentes canóns. Un deles, coñecido como o canón do Barranco, alcanzaba 10 km. No século XIX mercouno o xeneral Cavalcanti, casado cunha filla de Emilia Pardo Bazán, que construiu un pazo no corpo central; tamén foi residencia de verán de orfos de militares. Na actualidade acolle o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. 
O Castelo (Serantes): Había unha torre, desaparecida, construída no século XVII.
Segundo información achegada por Alberto Vidal, preto do Monte Branco, na punta de Mera había unha fortaleza que figura nun plano francés da baía da Coruña datado arredor do ano 1764. No posible emprazamento hai un lugar coñecido como A Torre. Un pequeno illote en Mera chámase tamén Illa Castelo. 
 
 

ORDES
Torre de Buscás (A Rúa-Buscás): Elixio Vieites achega en patrimoniogalego.net esta nova torre baixomedieval situada no lugar coñecido como Agra da Torre, onde posiblemente se erixía a fortaleza de Buyocaz segundo información proporcionada por María do Rosario Valdés Blanco-Rajoy no seu traballo Las rutas medievales que jalonaban la ruta jacobea entre Santiago y Betanzos. O lugar ten as características dos recintos que acollían unha mota, pero coa particularidade que a tendencia á forma circular do espazo, aquí revela unha superficie cadrada arrodeada dun gran foxo defensivo. Mide uns 30 metros de lado e remata nun gran terraplén polo leste ata a canle do Rego do Cabo. Compleméntase o recinto con outro foxo de menor profundidade que configura unha liña de defensa circular. Preto pasaba unha importante ruta medieval entre Santiago e Betanzos ao seu paso pola parroquia de Buscás, non moi lonxe da igrexa románica de San Paio e do castro que está ao seu carón. 

ORTIGUEIRA 
Castelo do Campo da Torre (Ortigueira): Existen referencias dunha antiga torre que formaba parte dun castelo medieval do século XII pertencente ao conde de Santa Marta de Ortigueira. Citado por Federico Maciñeira. Segundo a lenda, aquí vivían os mouros e había un pasadizo que comunicaba a igrexa de Santa Marta co castelo. 
Castelo do Casón (Veiga): Foi unha antiga torre de vixiancia na Alta Idade Media, de finais do século IX ou principios do X, datación que foi posible polos restos cerámicos atopados na primeira intervención do ano 1998. Levantouse en tempos do bispo Cresconio, de Iria, cando as costas galegas eran asoladas polos normandos. A segunda intervención, no ano 2000, serviu para definir o castelo de planta rectangular, con tres recintos amurallados, reforzados por torreóns de planta circular, un foxo e polo desnivel natural cara o río Casón. Dende aquí controlábase a ría dende Bares a Sismundi. No mes de agosto de 2015, un equipo de arqueólogos, dirixidos por Emilio Ramil, traballaron na porta de comunicación do exterior da fortaleza co partio de armas e na que vai deste ao recinto habitacional.
 

OUTES  
Castelo de Esteiro ou da Laxe: Lindeiro co concello de Muros. Coñecido tamén como Bico do Castelo Grande. Sobre un outeiro rochoso nun lugar estratéxico. Vense escalóns traballados na rocha. Apareceron anacos de tellas. Nunha pedra hai gravado un alquerque de nove.    
Castelo de Outes: Non existe constancia documental de que a igrexa de Santiago realizara algún tipo de arranxo despois do seu abandono no século XVI. Dise que as casas do lugar de Castelo foron levantadas cos restos desta fortaleza situada no monte da Torre. 
Castelo da Serra: Descríbese nun expediente de ingreso de don Antonio Mariño de Lobeira na Orde de Santiago. O castelo foi destruído polos Irmandiños. Só se conservan dúas paredes, unha porta con arco de medio punto e outra cun escudo sostido por unha serea. 
Torre de Insua (Insua-Cando): Actuaba como atalaia ou torre de vixiancia. Preto da engaiolante Pedra Serpal dende onde se divisa unha impresionante panorámica. Os poucos restos que se conservan foron esnaquizados pola construción dunha caseta de vixiancia. 
Torre da Torre de San Lourenzo (A Torre-Matasueiro): Elixio Vieites achega esta fortificación baixomedieval en patrimoniogalego.net. Coñecida tamén como A Torre dos Mouros e Torre do Barco, os seus restos están sobre un promontorio de espléndida panorámica dende onde se controla o val do río Tins e a súa contorna. Segundo Mariño Reino ten unhas medidas de 7,5 metros de ancho e 15 de longo, e a parede mellor conservada ten unha altura de 10 metros. No libro de Carré Aldao, Geografía del Reino de Galicia, di qeu sobre a ventá esquerda da porta de entrada, hoxe desaparecida, había unha inscrición na que se lía que a fortaleza foi construída "en era de Mil cuatrocientos". Está a 2,2 quilómetros en liña recta do Castelo de Outes. Segundo a propietaria da torre, o seu avó dicíalle que cando a fixeron, os traballadores falaban cos qeu traballaban na torre do Castelo de Outes para pedirse ferramenta, e cando a necesitaban tirábana polo aire dunha torre a outra. 
 

OZA DOS RÍOS 
O Castelo (Bandoxa): Parece ser que na parte superior deste monte houbo un castelo. Na parte inferior tamén se conserva o topónimo O Castelo de Abaixo. 

PADRÓN 
Atalaia do Outeiro do Medio: Outeiro situado a 445 metros de altitude onde puído exister unha atalaia de época altomedieval. Amoreamentos de terra e pedras.    
Castelo do Medio (Cruxeiras): Posible fortificación altomedieval. Sobre algunhas rochas vense piletas e buratos que puideron servir para asentar os postes das estruturas.     
Castelo da Rocha Branca: Século XIII. Unha descrición do castelo dánola o preito Tabera-Fonseca, cando o procurador do arcebispo reclama polos danos ocasionados polos Irmandiños. Serviu de base de operacións a Berenguel de Landoira cando Santiago cae en mans dos burgueses. No ano 1318, Fernando García de Ledesma, alcaide nomeado por Suárez de Deza, tivo nela prisioeiro a Sancho Pérez. Destruída polos Irmandiños no 1467, non foi levantada de novo. Os seus muros foron derruídos no ano 1600 por seren, ao parecer, acubillo de malfeitores. As súas pedras foron reutilizadas polos veciños para construír as súas casas. 
Castelo Redondo (Carcacía-Carcacía): Medieval. Levantábase nun outeiro rochoso a 435 m de altitude. Polas reducidas dimensións que servía á superficie habitable así como a súa configuración, fan pensar nunha torre de control das rutas terrestres e fluviais. Posuía un gran dominio visual. Na cima dun rechao do outeiro que ocupa o castelo hai unha mámoa. 
Castelo do Castro Valente (Herbón): A 350 metros de altitude. Contrólase o curso baixo do río Ulla, Padrón, os accesos á Ría de Arousa, ademais dun amplo control visual cara os vales de Teo, Vedra e Boqueixón. Trátase dun recinto amurallado de máis de 1.000 metros. A muralla atópase moi arrasada ao longo da ladeira. Aos pés do recinto consérvanse os restos da antiga ermida do San Xoán trasladada no século XVIII. A muralla presenta unha anchra media de 3,5 metros. Obsérvase abundante tella, na meirande parte de tradición romana ou trado antiga. (Fonte: J.C. Sánchez e C.J. Galbán, 2015).     
Casa das Meigas ou Pena de Angueira (A Angueira de Suso-Cruces): Medieval. Fortaleza encravada na terminal dun esporón rochoso a 285 metros de altitude sobre o nivel do mar. Circundada por unha muralla de grandes bloques graníticos que conserva unha anchura máxima de tres metros, apoiada sobre os batolitos que conforman o esporón. Aprécianse cazoliñas ou rebaixes que poden indicar a existencia dalgunhas construción. Foi un punto estratéxico na ruta que dende a foz do Ulla se dirixía a Santiago de Compostela. Comunicación visual c castelo de Oleirón, ao outro lado do val. Boa comunicación visual co castelo de Oleirón. 
Castelo de Roque (Cruxeiras de Abaixo): A 425 metros de altitude sobre o nivel do mar. Posible fortificación altomedieval. Nalgunhas rochas vense uns buratos que puideron servir para asentar os postes das estruturas.
 
 

A POBRA DO CARAMIÑAL 
Torre de Bermúdez: Do século XVI. Nela atópase o Museo de Valle-Inclán. 
Torre de Xunqueira (O Xobre): Século XIV. Pertenceu a Estevo de Xunqueiras, un fidalgo baixo as ordes do arcebispo de Santiago. Foi un dos poucos castelos que non conseguiron conquistar os Irmandiños. Consérvase a Torre da Homenaxe é un pazo renacentista construído por Gómez Pérez das Mariñas. Adicado a casa de turismo. 
  
 

PONTECESO 
Torre de Tallo: Tranformada en Pazo, atópase abandonada. O resto do edificio, debido ás reformas que sufriu, carece de interese. Segundo cita Martínez Barbeito, o vínculo da casa foi creado no ano 1572.
 

PONTEDEUME
Castelo dos Andrade ou da Nogueirosa (Pena Lobeira-Nogueirosa): Construído no 1369 por Fernando Pérez de Andrade "O Bo". Construción que o enfrontou co prior do mosteiro de Sobrado que non quería que se levantara. Asentado sobre unha pena que foi puída para empecer o seu asalto, tamén o arrodeaba un foxo. Dende a Torre da Homenaxe, de 20 m de altura, divisábanse as rías de Ares, Betanzos e Ferrol. A porta de entrada estaba defendida por dous pequenos torreóns prismáticos. Cóntase que ata non hai moito tempo, as xentes que pasaban a carón do castelo santigúabanse dicindo: "Que Deus teña na gloria aos que morreron no castelo", unha curta pregaria en lembranza de Mauro, fillo do conde de Andrade, e de Elvira, doncela da súa muller, unha parella de namorados que no ano 1389 foron encerrados polo alcaide, namorado da rapaza, nun lóbrego calabozo e que morreron de fame. De aí que o castelo tamén se coñeza como o "Castelo da Fame". Trala Revolta Irmandiña ficou practicamente arrasado. 
Torre dos Andrade (Pontedeume): Do antigo pazo do século XIV só se conserva a Torre da Homenaxe. Mide 18 m de altura, é de planta cadrada con catro andares. Resistiu a acometida dos Irmandiños. Propiedade do concello dende o ano 1911, acolle o Centro de Interpretación dos Andrade e a Biblioteca. 
Murallas da vila: A primeira notica dunha muralla data do ano 1284 en que a vila contaba con cercas e portas. Con Fernán Pérez de Andrade, o Bo, a vila deixa de ser reguenga para pasar a ser de señorío, mudando con elo o seu sentido de defensa territorial. Segundo o debuxo de Pedro Teixeira do século XVII, a muralla, con oito torreóns, arrodearía a vila en semicírculo, discorrendo ao longo da ribeira do mar e bordeando o pazo. A torre, coñecida como dos Andrade, actuaría como Torre da Homenaxe da vila á que se accedía polas portas da Ponte ou Arco de Maldonado, a de San Roque ou da Vila e a do Porto ou de San Miguel; logo abriríanse tres portas máis: a da Salga ou do Torreón, a do Pontigo e a da Carnicería ou Trabanca. No ano 1616 obrígase aos freires do convento de San Agostiño a pechar unha porta que abriran na muralla. No ano 1617 o Concello gasta na súa reparación 3.272 reais o que amosa a preocupación polos ataques dos piratas. Mais no 1666 e no 1702, neste caso temendo a invasión de ingleses e holandeses, xa se advirte a descomposición do recinto murado.
   
 

PORTO DO SON 
Castelo de Burleu (Xuño): Hai quen sitúa  un castelo medieval, contruído sobre un primitivo asentamento castrexo. A súa situación facíao practicamente inexpugnable. 
A Torre (Orseño-Nebra): César Oliveira Serrano (2000) di que preto da aldea de Orseño houbo unha torre medieval, erixida na marxe esquerda do río Quintáns, nun altorelo moi escarpado. Descoñécese se tería relación co Pazo de Nebra que pertenceu aos Caamaño e Sotomayor alá polos séculos XV e XVI, ou se sería da mitra compostelá. Ignórase tamén se estivo entre as fortalezas derrubadas polos Irmandiños. No lugar construíuse posteriormente unha casa de labranza, coñecida como A Torre. Tanto sobre a existencia desta torre como as fotos débollas a José Suárez Caamaño. 
 

RIANXO
Castelo da Lúa (Taragoña): Século XIII. Derrubado polos Irmandiños no ano 1465, foi reedificado por Sueiro Gómez de Soutomaior, bisneto do fundador Paio Gómez Charino. No ano 1480 foi destruído por mandato dos Reis Católicos. Redescuberto no ano 1999 durante a construción do paseo marítimo, as escavacións encomezaron no ano 2007, descubríndose parte das murallas, unha torre e un foxo. Dise que chegou a pertencer á orde do Temple. 
Monte Muralla: Entre Fruíme (Lousame) e Araño (Rianxo): A 674 metros de altitude. Sérvelle de liña divisoria e a súa relativa proximidade á costa fai deste lugar unha poderosa rampla montañosa dende onde se divisa unha gran panorámica. Polo norte domina sobre as terras do concello de Lousame e Rois, ao leste ten o monte Treito e un fito ou marco de catro caras que fai de división dos concellos de Dodro, Rianxo, Rois e Lousame. No cume, onde se instalaron unhas casetas de vixiancia dos lumes e telecomunicacións, aínda se pode apreciar entre as penedas unhas murallas esborralladas con gran cantidade de cachotería. (Información achegada por Elixio Vieites).    

RIBEIRA
Castelo de Palmeira: Situado a carón do porto, foi levantado na Baixa Idade Media. Pertencía ao arcebispo de Santiago. Pouco despois da súa conquista polos Irmandiños, unhas barcas transportaron as pedras para a construción do mosteiro de San Antonio do Xobre, na Pobra do Caramiñal. Só se conservan os penedos onde asentaba, no lugar coñecido como O Castelo. 

ROIS 
Torre do Pico do Porto (Rois): Entre os concellos de Dodro e Rois. Atalaia ou torre de vixiancia a 296 metros de altitude do que apenas quedan vestixios. Non se atopa recollido nos inventarios de bens arqueolóxicos, aínda que foi descrito por Manuel Gago como unha pequena elevación circular duns 25 metros de diámetro formada por terra e pedras. 
 

SADA 
Castelo de Fontán (Sada): Século XVIII. Ademais de defender a vila de Sada, formou parte do sistema defensivo do arsenal de Ferrol. A construción consistía nunha explanada orientada cara o mar e rematada con merlóns onde estaba instalada a artillería e un muro que pedchaba o recinto pola parte de terra, adosándo a ela varias edificacións auxiliares para o servizo e residencia da guarnición. Na actualidade vense dous lenzos de mampostería e sillería relacionados co acceso ao recinto. Segundo a memoria da escavación do ano 2008, o resto da edificación desapareceu nos anos cincoenta durante a construción do actual porto de Sada. Noutra parte da vila había outra batería chamada da Corbeiroa. 
Torres de Meirás (Meirás): Trátase dun pazo formado por tres torres ameadas unidas por un corpo de edificio máis baixo. Foi propiedade de Emilia Pardo Bazán quen, no 1893, mandou que se erguese o pazo sobre unha casa forte destruída polo exército napoleónico no 1809. No ano 1938, os aduladores do fascismo mercáronno para agasallar a Franco quen o utilizou como residencia de verán. Na actualidade segue en mans, para escarnecemento do pobo de Sada, dos descendentes do arrepiante ditador. Para a compra do pazo, descontóuselles aos funcionarios do concello da Coruña e da Deputación Provincial unha porcentaxe dos seus soldos, imprimíndose, ademais, uns bonos de aportación "voluntaria". No interior agóchanse pezas arqueolóxicas, cruceiros, fontes, escudos, etc. froito de "regalos" e do espolio ao que tan afeccionada era a "Señorísima" Carmen Polo. O día 24 de marzo de 2011 "abriuse" o pazo ao público, cativo agasallo que non resolve o problema de fondo: a devolución do conxuno ao pobo de Sada. 
Fortaleza de Punta Corbeiroa (Sada): Batería construída no século XVIII, vinculada ao sistema defensivo de Ferrol-Coruña. Consistía nunha plataforma orientada cara o mar coa artillería disposta nun sistema de merlóns. Pola documentación dos arquivos militares despréndese o estado de abandono en que se atopaba na década de 1830. Declarado BIC.
 
 

SAN SADURNIÑO
Castelo de Naraío: Situado ao pé do río Castro. Pertenceu a Gonzalo Piñeiro, un nobre galego que tomou partido por Pedro I nas súas loitas con Henrique de Trastámara. Castelo baixomedieval, foi abandonado no século XVII. Da primitiva construción consérvase a Torre da Homenaxe, de catro andares, e os muros do patio de armas. 
 

SANTA COMBA
Torre de Randufe (Santa Comba). Totalmente arruinada, a Xunta de Galicia tenna catalogada como BIC. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Castelo da Rocha Forte (Conxo): Século XIII. Refuxio emblemático dos arcebispos de Santiago e do cabido. Ademais de actuar como vangarda defensiva de Compostela ante os ataques chegados a través da Ría de Arousa e do río Ulla, era un lugar ideal, situado a carón do camiño principal, para cobrar os trabucos aos comerciantes que querían vender as súas mercadorías na cidade. O 16 de setembro do 1320, o francés Berenguel de Landoira, nomeado arcebispo de Santiago polo papa Xoán XXII, que se refuxiara na Rocha Forte porque a cidade se levantara en armas para defender o seu dereito a depender da Cora e non da Igrexa, cita no castelo aos representantes do burgo para negociar. Mais, no canto diso, os soldados pechan as portas e asasinan aos once representantes composteláns. As tropelías dos soldados do arcebispo (roubos, asasinatos, violacións...) gañoulle a xenreira dos labregos. Foi un dos primeiros castelos derrubados polos Irmandiños. A principios do ano 2014 deuse a coñecer o posible achádego dos restos dunha capela adicada a Santa Eufemia situada ao oeste do castelo. 
Castelo de Vigo (Sabugueira): A 490 metros de altitude. Aquí puído asentarse unha fortificación roqueira en época medieval, dada a existencia dunha elevación artificial do terreo na parte máis alta do cume (Rodríguez Resino, 2008). Gran visibilidade sobre comarca e o val do río Ulla, salientando a súa visibilidade directa sobre o Pico Sacro. 
Castromaior (Fecha): A 518 metros de altitude sobre o nivel do mar. Sobre o castro, atípico segundo García Martínez (1971), construíuse un castelo na Alta Idade Media (Rodríguez Resino, 2008). Debeu ter unha función defensiva e de control. Conserva parte das defensas exteriores. 
Murallas: Consérvanse algunhas partes, a maioría ocultas polas edificacións modernas, mais outras están á vista. As primeiras noticias sobre as defensas de Compostela datan do ano 968 en que Sisenando II amurallou a zona onde estaba a igrexa onde logo se levantou a catedral, o coñecido como Locus Sancti Iacobi.
 

AS SOMOZAS
Torre das Mestas (Vilachave-As Somozas): Medieval. Segundo o PXOM do Concello, a zona está totalmente cuberta de vexetación polo que resulta difícil definir o xacemento. Na parte alta dun esporón consérvanse restos dunha estrutura circular feita con pedras e aproveitando o afloramento rochoso, cun diámetro interior duns catro metros, cun furado no centro que semella obra de expoliadores. Nunha plataforma inferior ao cume hai unha estrutura que semella un parapeito. No extremo leste hai un gran corte realizado sobre a rocha que actuaría como foxo defensivo. Polo lugar pódense ver restos de pedras soltas de cuarcita, cuarzo, seixo e fragmentos de tella. 

TEO
Castelo de Paizás: Outeiro onde puído haber unha fortaleza altomedieval. 

VAL DO DUBRA 
Castelo de Portomeiro: A 400 metros de altitude sobre o nivel do mar. Castro ou castelo de forma ovalada (Agrafoxo, 1989). Sobre o castro ergueuse unha fortificación tardorromana ou altomedieval (Caramés, 1999). Trátase dun recinto fortificado no cume do Monte Maior, a 400 metros de altitude. Contrólase o paso do río Tambre. Moi alterado por canteiras de cuarzo e granito (J.C. Sánchez e C.J. Galbán, 2015). 
Os Castelos (Niveiro): Non se observan estruturas defensivas nin habitacionais. Polas características morfolóxicas do emprazamento podería tratarse dun xacemento altomedieval de carácter defensivo. 
O Castrillón (O Burgo-Arabexo): Pequena elevación onde non se observa a presenza de estruturas defensivas nin habitacionais. Podería tratase dun asentamento medieval de carácter defensivo. Alterado por desmontes e por un campo de fútbol. 
Monte do Castrelo (Bascuas-Coucieiro): Pequena elevación onde non se observan estruturas defensivas nin habitacionais. Polas características morfolóxicas do emprazamento podería tratarse dun xacemento altomedieval de carácter defensivo. 
 

VEDRA 
A Torre (A Torre-Sales): Asentamento fortificado medieval. 
Prado de Torres (A Casanova-Sarandón): Asentamento fortificado de época medieval. Sen restos. 

VIMIANZO
Castelo de Vimianzo: Construído polos Mariño de Lobeira no século XIII. Pertenceu á familia dos Moscoso, emparentada cos Traba, que logo se convertirían en condes de Altamira. Foi destruído polos Irmandiños que, despois da derrota, foron obrigados a levantalo de novo polo arcebispo Alonso Fonseca II que estivera preso tralos seus muros. Pódense ver varias pedras armeiras, a maioría da época dos Martelo (de aí que tamén sexa coñecido como "As torres dos Martelo") que o mercaron a finais do século XIX. Trátase dun castelo defensivo con catro torres (a da Homenaxe e outras dúas de menor tamaño), patio de armas e demais dependencias. As murallas estaban arrodeadas por un foxo. Ao interior accédese a través dunha porta con arco apuntado. Dende o ano 1973 é propiedade da Deputación provincial da Coruña, acolle unha mostra de artesanía popular. Bo estado de conservación. 
Prado das Torres (Serramo): Posible fortaleza de época medieval. (Información achegada por Elixio Vieites).  
Torres de Cereixo (Cereixo): Século XVIII. Trátase dun pazo con dúas torres ameadas. A cor azul de portas e ventás que tanto chama a atención non é un feito caprichoso, o dono actual, don Santiago González, quixo manter as cores orixinais. En xaneiro do ano 2007 sufriu un incendio. Excelente estado de conservación. 
 
 
 

ZAS
Castelo Grande do Allo (O Chamberín-O Allo): Segundo o PXOM de Zas, o núcleo principal do xacemento fórmao un outeiro granítico de forma tendente a ovoide, duns 30 metros no eixo N-S e 20 no L-O, que se eleva entre 10 e 20 metros con respecto á contorna circundante. Na parte superior do outeiro vense claras evidencias de que foi acondicionado para conseguir unha superficie tendente a horizontal: hai zonas nas que se observan afloracións graníticas desmouchadas, e nos bordos do outeiro hai algunhas pedras colocadas coa intención de nivelar o terreo que se pode deber á intención de facilitar a construción dalgún tipo de estrutura. Vense abundantes fragmentos de tella curva moi rodadas e fragmentadas e algúns anacos cerámicos moi erosionados. Cara o leste e oeste do outeiro hai un potente nivel de derrube, seguramente procedente dalgún tipo de construción existente na parte alta. 
Castelo Pequeno do Allo (O Chamberín-Baio): Segundo o PXOM, o núcleo principal do xacemento fórmao un outeiro tendente a ovoide, de aproximadamente 40 metros no eixo N-S e 30 metros no L-O, que se eleva entre 5 e 10 metros con respecto á contorna circundante. Na parte superior vense evidencias de que foi acondicionado para conseguir unha superficie tendente a horizontal para facilitar a construción dalgún tipo de estrutura. Na base do outeiro hai un potente nivel de derrube, seguramente procedente dalgunha construción que había na parte alta. Trátase de pedras graníticas de mediano tamaño pouco traballadas. A característica defensiva que lle confire ao xacemento a posición topográfica do outeiro sobre a que se asenta vese reforzada coa presenza na zona norte dun foxo traballado parcialmente na rocha. 
Torre do Allo (O Allo): Pazo da segunda metade do século XVI cosntruído sobre un antigo castelo destruído polos Reis Católicos. Acolle o Centro de Interpretación Turística. 
Torre do Sisto (Gándara): Medieval. Xacemento tipo mota, de pequenas dimensións, que conserva restos dunha torre de planta rectangular.


 
CASTELOS E TORRES DA PROVINCIA DE LUGO  

ABADÍN 
Castelo de Castromaior (Romariz): Promontorio rochoso onde se observan algúns restos dunha fortaleza. Gravado sobre unha rocha hai un taboleiro de xogos de "Alquerque de tres". Declarado BIC. 
Castelo de Portela: Pertenceu ao bispado de Mondoñedo que xogou un importante papel cando a sé eclesiástica foi trasladada de Mondoñedo a Ribadeo baixo o reinado de Fernando II. Hai quen sitúa aquí un altar de sacrificios prehistórico, disque celta. 
Pazo e torre de Escourido. 
 

ALFOZ 
Torre de Adelán. 
Fortaleza de Castro de Ouro: Século XV, aínda que existen referencias de que xa existía no século XI pois consta que foi visitada por Afonso IX. Pertenceu primeiro á Mitra mindoniense que mantivo longos preitos cos veciños. O castelo foi construído sobre un antigo castro. Cando estaba en mans de Pardo de Cela, foi derruída por orde de Fendando de Acuña, gobernador de Galiza. Na actualidade consérvase a Torre da Homenaxe, restos de parte dos muros con seteiras, foxos e unha capela posta baixo a advocación do Salvador. Cando a reconstrución da torre no século XX ampliouse a porta de entrada e engadíronselle novas xanelas que alteraron significativamente a vella construción. Aquí foi apreixado o Mariscal Pardo de Cela o día 7 de decembro de 1483, logo de fuxir da Frouxeira. A torre, ameada, é cúbica con tres andares. Ata o 1990 acolleu o concello e o xulgado. Na actualidade funciona como punto de información turística e sala de exposicións. 
Torre de Vilaronte (Mañente-Vilaronte): Coñecida tamén como de Mañente. Segundo recolle Vázquez Seijas (1967), sufriu moitas modificacións, case todas desafortunadas, ata o extremo de aparecer o corpo da torre formando parte de varias casas conxuntas de labor (o que dá idea da extensión da fortaleza). Conta que alí se facían as operacións de arrendamentos, foros e cobros de rendas, onde ao dar por rematadas aquelas, soían xuntarse os pagadores cos servidores da casa e varios veciños para xogar ás cartas. En certa ocasión acodiu unha persoa descoñecida que tamén participou no xogo, gañando a maioría das veces; á mañá seguinte, nun camiño próximo, atoparon o corpo sen vida do home, no sitio coñecido como "Cruz das Pagas", no centro dunha encrucillada de camiños. 
Torre de Vilaúde (San Pedro de Mor): Non quedan restos. Descoñécese a data da fundación e cando foi derrubada, aínda que se cre que foi destuída polos Irmandiños. En dúas casas da aldea pódense ver unhas pedras armeiras que quizais proveñan da desaparecida torre. Nun deles aparece a seguinte inscrición: "Do rei Bamba e sobriños descende esta casa por vía recta e camiños", e na outra: "Armas dos Moredas Ribadeneiras e Aguiares". 
 

ANTAS DE ULLA 
Castelo do Castro de Amarante: Hoxe en día reconvertido en pazo. Séculos XIII-XVII. Construído sobre un antigo poboado castrexo, do antigo recinto consérvase unha planta oval que ben puido ser a torre da fortaleza atacada polos Irmandiños no século XV. Despois da Guerra Civil converteuse en cuartel da garda civil. Nos anos sesenta do pasado século foi adquirido por un veciño, Manuel Rojo, que máis tarde llo vendeu á condesa de Fenosa que ao falecer llo deixou a unha sobriña. No mes de febreiro do ano 2013, a choiva provocou o derrube de parte da muralla. Segundo a lenda, existe un pasadizo que o comunicaba co monte Farelo. 
Torre Nova: Vinculada á casa de Amarante, foi fundada no século XIII. Quedan algunhas pedras que poderían formar parte da cimentación. Declarada como BIC. 
Torre de Santa Mariña do Castro de Amarante: Forma parte dun pazo. Conta Vázquez Seijas que hai constancia dunha edificación primitiva que estivo arrodeada por unha rexa muralla con ameas e unha alta torre de tres plantas e que, segundo a lenda, mandou o rei derrubar sete fileiras de pedras para que non fose tan alta como a súa. Na freguesía tamén exercía señorío o conde de Monterrei polo que en varias ocasións tiveron lugar contendas e desputas entre os vasalos de ambos condes. Segundo a tradición, para ser vasalo dun ou doutro bastaba dicir: "Fago lume pro conde de Amarante" ou "Fago lume pro conde de Monterrei". Como primeiro dono desta casa aparece Gómez Vázquez de Vilasante, o Vello, señor da torre de Vilasante. Descoñécese cando foi derruída a torre. Parece ser que os sucesivos donos realizaron varias modificacións mentres ocuparon o edificio e que no século XVII Xoán Vicente Taboada fixo, entre outras reformas, un oratorio dentro da casa. Conta Taboada Roca que no ano 1823 os constitucionais para vingarse dunha derrota que sufriron en Santa Mariña en loita cos realistas asaltaron o pazo causando grandes destrozos. 
Torre Vella: Vencellada ao castelo de Amarante, erguíase no monte Farelo. Só quedan unhas poucas pedras. Sengundo a lenda, estaba conectada co castelo de Amarante. Delcarada como BIC. 
Torre de Vilasante: Aínda que a Xunta de Galicia tenna catalogada como BIC, non existen restos arqueolóxicos, nin escritos nin orais que proben a súa existencia. 
  
BALEIRA 
Torre do castro de Baleira: Dise que a torre levantouse no lugar de Castro, parroquia de Cubilledo, onde antigamente houbo un asentamento castrexo. O escribán Diego de Santalla di que Acuña derrubou o castelo de Baleira, de Pedro Bolaño.     

BARALLA
Casa-torre de Basille. 
Casa da Torre (Os Mazos-San Martiño de Neira de Rei): Referencias orais. Dise que hai algúns anos aínda se vían restos xunto o río Neira. Consérvase o topónimo. 
Casa-torre de Traspena (Covas): Vázquez Seijas cita o lugar como San Mamede de Traspenas, sen achegar máis datos. Visitado o lugar, ningún veciño soubo achegarme datos, agás o relacionado coa existencia dun asentamento castrexo situado nun outeiro por riba da aldea coñecido como A Croa. 
Torre da Condomiña: A Condomiña fálanos dun condominium de dous señores feudais sobre unha zona concreta. O reparto territorial obecede a o antigo señorío de San Miguel (a Casa de Cedrón como era coñecida no século XVIII) e o de Penarrubia da casa dos Ulloa que moraban no pazo da Pena que compartía o dereito de padroado co marqués de Alcañices. Contaba con cárcere e a ela pertenceron unhas cadeas de ferro que a mediados do século XX aínda se conservaban no pazo da Condomiña construído, probablemente, cos materiais da primitiva torre.  
Torre de Lamas de Mazaílle: Ten a orixe no século XVI. Fundada por Andrés Pardo de Aguiar, vasalo dos Rosón, señores da casa e solar de Neira e do couto de Lamas, tal como figura nunn documento do ano 1591.   
Torre de Neira: Non existen probas arqueolóxicas nin escritas sobre a existencia desta torre o que non é atranco para a Xunta de Galicia de tela declarada como BIC. 
Torre de Piñeira (Piñeira): Edificio formado por vivenda e torre construída en cachotaría de granito e lousa. Propiedade privada en deficiente estado de conservación. Nun costado da torre vese unha pedra armeira cun só campo ocupado cun brazo armado dunha espada espida, con coroa condal, cargada de bandeiras e símbolos o que fai pensar que os seus primeiros propietarios serían da casa dos Boado. No ano 1940 foi enaxenada a Manuel García Fernández, veciño de Piñeira. 
Torre de San Miguel (San Miguel de Neira de Rei): Nos cimentos da igrexa de orixe románica de San Miguel, edificada sobre un primitivo castro, aínda se perciben as pegadas da base da torre medieval de planta cadrada. Segundo relata Vázuez Seijas, dende a liña fronteira da igrexa e en dirección onde estivo a ponte de Carrocedo, derrubada por unha enchenta do río no ano 1939, o que deu lugar á construción da actual, partía un camiño subterráneo ao servizo da torre, traballado en pena. 
Torre de Vilameixe: Conserva unha torre cadrada con tres andares onde se pode ver unha pedra armeira dos Castro que exercían xurisdición. Datada no primeiro terzo do século XVI, pertenceu aos Neira. A principios do século XX era a súa propietaria Carmen García de Blanes e Miranda.
Máis información sobre os castelos e torres de Baralla no noso blog do Colectivo Patrimonio dos Ancares.  

BARREIROS 
Cabarcos: En San Xulián de Cabarcos había unta torre que aparece citada no século XV.  
Torre da Benquerencia.      

BECERREÁ
Casa-torre de Cadoalla: Pertenceu aos Herbón. Conserva unha pedra armeira dos Ribadeneira, Bolaño, Balboa e outros.  
Casa-Torre de Cormes (Cormes-Morcelle): O documento máis antigo data do ano 1609 en que aparece tomando posesión dela Vasco de Erbón y Vivero, fillo de Lope de Vivero e María López de Vivero e neto de Moñigo de Erbón e Beatriz de Vivero, fundadores do vínculo da casa-torre de Cadoalla no ano 1556. Un dos herdeiros desempeñou o cargo de alcalde maior perpetuo da xurisdición de Torés, por virtude de cesión que lle fixo o seu primo Fernando Bolaño Ribadeneira, señor de Torés, segundo consta na escritura de capitulacións matrimoniais outorgada no ano 1640. A posesión do señorío de Cormes tomouna o 10 de xullo de 1649, por herdanza do seu avó, falecido o ano anterior. 
Casa torre de Horta (Agúeira): Atopábase a carón do antigo Camiño Real. As súas orixes remóntanse ao século XI. A primitiva fortaleza ardeu no ano 1895, quedando só parte da casa que aínda se conserva. Durante moito tempo esteivo vencellada a Torés (As Nogais), así como ás casas de Noceda, Arandedo e Cancelada. os apelidos máis frecuentes son os dos Bolaño, Ulloa e Ribadeneira. Nun documento do ano 1410 di que a capela do San Bieito, hoxe restaurada (foi incendiada o 18 de xullo de 1936), situada nas inmediacións, sempre pertenceu á casa torre de Horta. En distintos documentos menciónase tamén como Casa dos Ulloas. 
Casa-torre de Cruzul 
Castelo de Pena Agüeira (Agüeira): Ten a orixe no século XI. Pertenceu a Vasco Herbón e Vivero. Foi derrocado polos Irmandiños segundo testemuña de Lope de San Silvestre, un labrego do couto de Barbadelo que declarou en Povancas, asegurando que despois de seren atacado Barbadelo polo conde de Trastamara, atacara a fortaleza de Pena Agüeira.   
Máis información sobre os castelos e torres de Becerreá no noso blog do Colectivo Patrimonio dos Ancares. 

BEGONTE 
Torre de Caramasa ou Camarasa: Pertenceu aos condes de Amarante. Destruída por un incendio.  Vázquez Seijas cre que se trata dunha das fortalezas máis antigas da provincia de Lugo xa que existía nos primeiros tempos da Reconquista. A pesares de non quedar restos está declarada como BIC. 
Torre de Saavedra (Begonte): Século XIV. Construída no ano 1322, foi derrubada polos Irmandiños. Só quedan algunhas pedras da desaparecida torre xunto o cemiterio e a ermida de Saavedra. 
Torre de Virís: Coñecida tamén como do Casete ou casa de Pimentel. Da antiga torre medieval só queda unha arruinada casa de labranza construída en cachotaría de granito e cadeirado nas esquinas na que sobresaen os dous escudos da fachada, un cunha torre coroada cunha fouce, catro barros e catro peixes dos Gaioso, axedrezado os dos Ulloa; o outro presenta as armas dos Ribadeneira e dos Saavedra, Pardo e Lousada. Foi fundada por Ares, conde de Monterroso, e Pedro Ares da Barreira, conde de Parga. Pertenceu a varias familias, entre outras as dos Montenegro e Lemos.
 

BÓVEDA 
Casa-torre de Eimer: San Fiz de Rubián): Ata entrado o século XVII pertenceu aos López de Castragude (O Incio). Posuía unha torre, hoxe en dia desaparecida. Conserva unha pedra armeira na fachada. 
Casa-torre de Ver: Nalgún documento do século XVIII aparece como castelo, mais na maioría como casa-torre. Foi fundada polos Camba, reedificándose no ano 1761 tal como figura nunha inscrición que hai na fachada.
 

BURELA 
Casa-torre de Burela: Segundo Vázquez Seijas (1967), a casa-torre estivo situada no burgo de Burela de Cabo, sendo demolida a finais do século XIX ou comezos do XX. No ano 1925, ao levantar os seus cimentos, atopáronse varias moedas bastante antigas. A pedra armeira que brasonaba a cassa-torre conservábase no ano 1950 na parede dunha casa propiedade de Eduardo Domínguez. Un dos primeiros donos foi Pedro Quiroga.      

CARBALLEDO 
Casa-torre de Cartelos: Pertenceu aos Temes. Exercía xurisdición civil e criminal no couto do seu nome, con cárcere e calabozo. Xunto o portalón de entrada quedan restos dun dos torreóns de planta semicircular que foi reaproveitado como forno. Na fronte da parte alta da casa hai dúas pedras armeiras dos Ribadeneira, Taboada, Temes (unha Tau), os Salgado e os Aguiar. A casa-torre sufriu varias reformas, nunha das cales perdeu o corpo da torre. Conta Vázquez Seijas que no arquivo da casa gardábanse numerosos e interesantes documentos, entre outros o testamento do ano 1333 outorgado por Vasco Pérez de Temes no que manda "enterrar a sua carne no mosteyro de Santyago de Lousada e encomedarlle a alma". 
Castelo de Milleirós: Vázquez Seijas di que no ano 1967 só quedaban ruínas. Segundo o Madoz, a igrexa de San Xoán de Milleirós era anexa de San Cristovo de Lobelle, que tiña "un antiguo castillo o fortaleza, llamada de Melleirós". No ano 1488 era dono Xoán Milleirós, que outorgara testamento verbal, segundo testemuña de Afonso de Moure, e entre as cláusulas que contiña figuraba unha, redactada en galego: "Eu mando mais a meu fillo Estevo Rodríguez, a miña pousa de Milleirós do Reguengo, e outros bes, que se parten mixtamente...". No ano 1743 figura como titular Carlos Manuel Suárez de Deza, alguacil maior da Inquisición. As pedras do castelo foron reaproveitadas a mediados do século XX para construír a casa do irmán do cura de Vilaquinte. 
Castelo de Temes: Segundo a tradición, a igrexa de Santa María asenta sobre un xacemento castrexo e sobre unha torre medieval. No lugar apareceron restos tardorromanos. Dise que foi destruído polos Irmandiños. (Ver en Apéndices: O complexo de Temes (Carballedo). 
Torre de Buciños (A Torre-Buciños): Sábese que no ano 1905 xa estaba totalmente arruinada. Pertenceu aos Reinoso. Nunha casa do lugar consérvase un escudo con cinco lobos e un castelo.   
Torre de Grixoa (Chouzán): Consérvanse algúns restos. Declarada BIC. 
Torre de San Román (Campos): Formaba parte cunha casa defensiva. Crese que foi destruída polos Irmandiños. Apenas quedan restos o que non impide que estea catalogada como BIC. 

CASTRO DE REI
Casa Torre de Balmonte: Século XVI. Foi mandada construír por Pedro de Saavedra. Aínda que moi modificada, conserva parte do pazo, en deficiente estado de conservación e abandonado, cun amplo corredor montado en columnas de pedra e escalinata de acceso na fachada principal. Na parte posterior, entre dúas ventás, hai unha pedra armeira dos Ribadeneira. Segundo conta Vázquez Seijas, a parte onde estaba a torre foi derrubada a principios do século XX. 
Casa Torre de Bendia: Segundo Vázquez Seijas, hou unha casa-torre no lugar de Vilariño que foi residencia de José Cornide. Consérvase un pazo cun escudo cuartelado na fachada.  
Casa Torre de Vingolea (Ramil): Coñecida tamén como casa de Teixoeiras, edificada sobre un pequeno outeiro. Conta Vázquez Seijas que o apelido Vingolea é de orixe vasca e que sería a un membro desta familia a quen o rei lle concedería en premio polos seus servizos as terras e torre de Teixoeiras. Ao longo do tempo o pazo sufriu varias reparacións, acomodándoo ás necesidades dunha casa de labranza. Ao parecer, a torre quedaba no lado sur do edificio do que se perderon as pedras labradas con inscricións latinas que foron utilizadas como ornamento das tumbas do cemiterio de Hermunde, en Pol; só unha coa cruz de malta aparece na parte superior da porta que dá acceso á corte do gando. Cóntase que os Vingolea disfrutaban de varias prerrogativas, entre elas a de que por Nadal os veciños lles entregaban como tributo un año e un toro de carballo, e das colleitas un quinto; no reparto das terras comunais, os primeiros en elixir eran os Vingolea, e pola festa do Corpus ían á igrexa de Ramil baixo palio. 
Castelo de Castro de Rei: Pola aparición de muíños de man e outros restos, crese que foi edificado sobre un antigo castro. Sábese que tiña unha torre de catorce metros de alto. Pertenceu aos condes de Lemos. Conta Amor Meilán que no ano 1396, Fernán Pérez de Andrade facía doazón ao bispo de Mondoñedo, por escritura asinada en Pontedeume, dos casares de Viladonga. Máis tarde o conde de Lemos daba ao seu primo Galeor Osorio a vila de Castro de Rei, en calidade de feudo, a fin de que casase con Constanza Pardo, filla do mariscal Pardo de Cela. Vasco de Aponte di que no século XV, Gutierre de Quesada foi señor de Castro de Rei, nomeado por Gómez Pérez das Mariñas. No 1501 Isabel a Católica concedeu ao conde Rodrigo Enriquez Osorio os privilexios das rendas e dereitos e varias vilas da provincia, entre elas Castro de Rei. Sábese que no 1737 o castelo aínda estaba habitado. Das murallas non fican restos, toda a contorna foi explanada para convertelas en terreos adicados a vivendas e fincas de labranza. Da fortaleza xa non se fala no 1914 cando a visitou o arqueólogo Ángel del Castillo, mais si da torre que se atopaba en mal estado. Na fachada principal da torre había unha pedra armeira coa letra T dos Castroxeriz e os seis roeis dos Castro. Foi atacado polos Irmandiños. Derrubado no ano 1941. 
Torre de Castrillón (Castrillón-Ribeiras de Lea): Disque estaba situada nun outeiro coñecido como Castrillón da Farola. Se existiu, non fican restos.   
Torre de Seivane (A Torre-Castro de Ribeiras de Lea): Baluarte defensivo que formaba parte do pazo de Seivane, documentado a partir do ano 1552. Só se conserva unha pedra armeira do século XVI nunha vivenda que hai no lugar (Casa de Seivane da Torre) o resto das pedras foron reaproveitadas noutras construcións a finais do século XIX. Declarada BIC. No catálogo da Xunta figura como Castelo de Leivane.  
Murallas de Coca: Non son poucos os autores que sitúan en Castro de Rei a orixe do emperador romano Teodosio o Grande, baseándose sobre todo no Chronicon de Idacio que di: "Theodosius natione Hispanus, de provincia Gallaeciae, civitate Cauca, a Gratiano augustus appellatur". Benito Vicetto, na súa Historia de Galicia, fala de San Salvador de Coca (actual San Salvador de Coea) a catro leguas de Lugo, concello de Castro de Rei, dicindo que o pai do emperador estivera como legado en Lugo e que adquirira posesións na Terra Chá, engadindo que ten máis en consideración a tradición e o texto de Idacio que as opinións dos escritores foráneos que se inclinan por situar a cidade de Cauca na Coca de Segovia. Vázquez Seijas argumenta que os que sitúan o nacemento de Teodosio na Cauca segoviana só se basean na coincidencia do nome, mais ignorando que na provincia de Lugo, ademais de San Salvador de Coca, en Castro de Rei, están a Coea de Navia de Suarna e de Vilalba, cuxos nomes foron alterados por erro na transcrición de antigos manuscritos, tomando o c por e, pasando logo ao nomenclátor como Coea no canto de Coca. 
 

CASTROVERDE 
Casa-torre de Soutomerille: Descoñécese a data da súa fundación. Moi mutilada, consérvanse algúns restos das primitivas dependenzas, entre elas a porta de entrada á torre de arco de medio punto. Nunha fachada vense unhas seteiras.    
Castelo de Castroverde: Séculos XIII-XV. Construído sobre un antigo castro. Foi propiedade dos Castro, e logo dos Moscoso, Conde de Altamira, e mais tarde a veciños de Castroverde. Queda en pé a Torre da Homenaxe, de 20 m de altura e cinco andares. No seu lenzo sur salienta unha ventá con lintel semicircular adornado coa figura dun guerreiro; na cara norte hai unha pedra armeira dos Castro. Pódense ver algúns restos das antigas murallas. Catalogado como BIC. 
Torre de Arriba (Soutomerille): Vivenda de tres alturas reedificada no ano 1590, con vestixios de fortaleza e orixe descoñecida. Conserva parte da fachada principal construída en cachotaría e cadeirado de granito no cercado dos ocos. A torre é a parte máis antiga que se conserva. Apenas quedan restos o que non impide que a Xunta de Galicia a teña catalogada como BIC.  
Torre de Abaixo (Soutomerille): Abandonada, atópase en ruínas. Situada xunto a prerrománica e tamén abandonada igrexa de San Salvador de Soutomerille. Catalogada como BIC. 
Torre de Bascuas ou do Pereiro (Montecubeiro): Asentaba nun promontorio rochoso. Primeiro foi dos Castro e logo dos Altamira. 
Torre e pazo de Cellán 
Torre de Sobreda (Barredo): No lugar coñecido como O Pingueiro, nun afloramento granítico, consérvanse restos da desaparecida torre baixomedieval cuxas pedras foron reaproveitadas noutras construcións do pobo. Aínda existe o lugar onde se emprazaba a forca. 
A Torre (Pena): Segundo Vázquez Seijas, o señorío de Coto da Pena exercérono os Saavedra, con documentación que data do ano 1453, mais ignórase onde estaría a torre. 
Torre de Vilalle.
 
  
 

CERVANTES
Torre de Donís: No Diccionario Heráldico y Geanológico de apellidos españoles y americanos, dos irmáns García Garrafa, aparece Onís ou Donís. Na xeanoloxía alúdese a un cabaleiro que ingresou na Orde de Santiago, ao seu pai e a un avó que figuran apelidados como Donís, así como á súa nai que pertencía á mesma casa, mais aparecendo apelidado Onís o avó materno. Noutro documento referido a un irmán do citado cabaleiro, teñen o apelido Onís o pretendente e os sucesores. O edificio ten forma rectangular, adosada á torre. Na fachada hai unha pedra armeira. A xurisdición de Cervantes exerceuna o conde de Grallal. 
Castelo-pazo de Quindous: Século XVI Crese que a familia dos Quindós asentaron no lugar no século XV, e o primeiro nome que soa é o de Paio de Quindós. Ata finais do século XIX habitáronno os marqueses de San Sadurniño. Ten traza rectangular con dous torreóns cilíndricos. A igrexa parroquial foi capela do pazo. Nunha pedra armeira figura a inscrición: "Soy la casssa de Quindos fondada en esta montaña". Segundo a tradición, debaixo había outra lenda, desaparecida, que rezaba: "Ao rei non debo nada se lle pago a cabana". 
Castelo de Doiras: Século XV. Coñecido tamén como da Ponte de Doiras, Ferreira ou da Ferreiría. Pertenceu ao conde de Graxal de Campos e ao duque de Sexto. Álzase a 77 m de altitude sobre o río Cervantes ou Cancelada, na desembocadura do río Doiras. Construído sobre un rochedo, só se pode acceder á fortaleza por un camiño. Ten planta rectangular de grosos muros e unha Torre da Homenaxe de catorce metros de altura en forma de cubo. Revendida en varias ocasións, na actualidade atópase en mal estado de abandono. Pertence á Fundación Xosé Soto de Fión. Tirada dunha antiga lenda oral que os veciños se transmitiron de xeración en xeración, disque Gustavo Adolfo Bécquer teceu aquí a lenda A Corza Branca. 
Castelo de Frades: É o nome dunha aldea do concello. Non existen restos nin arqueolóxicos nin escritos sobre a súa existencia o que non impide que estea declarado como BIC. 
Pena do Castelo: Uns veciños da Acea das Pontes contáronme que un afloramento rochoso que se ergue por riba do lugar recibe o nome de Pena do Castelo onde, segundo a tradición, houbo unha torre, romana ou medieval, que vixiaba o paso pola ponte do Río das Pontes.   
Casa-torre de Dumia: A casa-torre de Dumia ubícase na aldea do mesmo nome, na parroquia de San Tomé de Cancelada, concello de Cervantes. A torre ten a orixe no século XII. O edificio atópase en que serio perigo de derrubamento, con partes que xa caeron e outras con máis que preocupantes fendas. Foi solar e casa da familia Neira ou Vázquez de Neira. No muro do peche conserva unha gran pedra armeira de mármore onde se pode ler: "Estas armas y blasones son de Neiras ynfanzones y estas son de los de Lamas de Álvarez Alba y de Canceladas, apellidos desta casa", mandado colocar por Gil de Mosteyro Neyra no 1660, cando unhas obras de reedificación. No século XVI, dona María de Neira merca ao arcebispo de Santiago o Pazo de Oca, entrando a linaxe dos Neira de Dumia a ser señores de Oca. A linaxe Neira no Val de Cancelada está vencellada aos pazos e torres de Penelas, Vilafrial e O Fabal, no mesmo val. Vázquez Seijas di que en escritura de 28 de xaneiro do ano 1490, outorgada entre Diego Díaz de Guitián e Basco Gómez de Cancelada, este recoñece a aquel por dono propio do pazo de Dumia, así como de todos os bens anexos, como marido de Aldara Vázquez de Cancelada, filla de Alonso López de Cancelada e Viringuela López polo cal Basco demitiu o dereito que a ditos bens podía ter, coa súa propiedade, Diego Díaz. Don Diego e a súa muller, por escritura do ano 1505, doan a favor de Diego Sánchez de Cancelada, da casa-torre e pousa de Dumia, durante a súa vida. Lope Díaz de Guitián fundou no ano 1600 o morgado da linaxe, ao que foron agregados os que posteriormente fixeran a súa muller, María de Balboa, no 1626, e de Pedro Díaz de Guitián, o seu fillo segundo, no 1649. Rodrigo Fenández de Cancelada, Diego Díaz de Guitián e Fernando Díaz de Guitián e Neira, outorgaron contrato o día 9 de xaneiro de 1660 sobre a reedificación da torre de Dumia. A casa estaba composta de planta baixa e alta, cunha cerca de pedra calcaria bastante grosa e que constituiría o perímetro da primitiva torre. Na parte alta da segunda planta hai outra pedra armeira de xisto bastante desgastada, coroada tamén con helmo e viseira. A mediados do ano 1964 era propietaria da casa e bens de Dumia María Álvarez Valcarce, filla de Decoroso Álvarez Santín, residente en Baralla, casada con Manuel Fernández Fernández e que fora adquirida por un seu avó, Carlos Álvarez Carballo, aos seus donos que vivían en Vilafranca do Bierzo. Ao parecer, na actualidade pertence a varias persoas. 
Os Picos da Torre (O Piornedo-Donís): Torre roqueira localizada polo noso Colectivo Patrimonio dos Ancares no mes de xuño de 2016. 
(Para máis información, ver a entrada adicada aos castelos e torres no noso blogue Patrimonio da comarca dos Ancares

CERVO
Castelo de Fontao: Estaba situado preto da desembocadura do río Xunco. Pertenceu ao mariscal Pardo de Cela. Non quedan restos. O condado de Fontao pertenceu a Alfredo Moreno Mosocoso, casado con Isabel Falguera e Moscoso de Altamira. No ano 1839 o condado foi obstentado por José María Moscoso de Altamira e Quiroga. No 1921 figuraba como terceiro conde José Moreno e Osorio Moscoso de Altamira e Chacón e a súa muller María Uribe e Garrido. 
Castelo mariño de San Cibrán: Citado por Vázquez Seijas. Sobre os seus restos levantouse unha factoría de salgado de peixe.    
Facho de San Cibrao: Di Vázquez Seijas (1967) que a principios do século XVIII existía en San Cibrao o facho, ao que concorrían a facer garda "tres labregos e un mareante, día e noite" que se turnaban entre as freguesías de San Cibrao, Lieiro, Castelo, Cervo e Sargadelos. En todo o litoral galego abundaban os fachos, torres ou atalaias destinadas á vixilancia da costa para alertar do ataque de forzas inimigas, piratas, etc., construídos en puntos de maior visibilidade. Os avisos facíanse por medio de fogueiras e disparos. 
 

CHANTADA 
Casa-forte de Sobrado (Pedrafita): O P. Pardo, no seu libro Excelencias de Santiago, di que a familia dos Sobrado venlle a orixe do conde visigodo Hermenexildo. O edificio sufriu distintas transformacións, sobre todo no que foi o corpo da torre, engadíndoselle unha balconada onde se colocaron dous escudos, cortados e partidos, coas armas dos Varela, Suárez de Deza, Ozores, Somoza, Noguerol e Barbosa, mais non figurando en ningún as dos Sobrado. Na coñecida como Casa do Curral, documentada no século XVI, xunto a igrexa de Pedrafita, nun lintel da porta interior hai unha Tau e unha flor de lis, e debaixo delas a palabra "Sobrado" e a data de 1556, que puideron pertencer á citada torre. 
Castelo de Muradelle (Paderne-Muradelle): Segundo o Madoz atoparíase nunha altura coñecida como Castelo de Paderne, construído como defensa contra os sarracenos. Amor Meilán, na súa Geografía del Reino de Galicia, di que era unha fortaleza romana. Escribe Vázquez Seijas que foi derrubada polos Irmandiños. Non hai restos. 
Torre de Arcos: Formou parte dun castelo mandado contruír polos Fernández de Temes nos séculos XIII ou XIV. Segundo o P. de la Gándara, no seu Armas y Triunfos, este Temes tiña en Chantada un enterramento coa lenda seguinte: "Aquí jaz Vasco Fernández de Temes, pequeno de corpo, grande de esforzo, bo de rogar, e man de forçar". Logo pasou aos condes de Ribadavia. Cóntase que foi o rei galego Paio quen lla doou ao seu capitán Lupo Cambeiro de Candaz polos servizos prestados na loita contra os árabes. Dise que Teodomiro, o primeiro bispo compostelán, nace no castelo. Algúns autores afirman tamén que Gonzalo Fernández de Córdoba, O Gran Capitán, descendía dos posesores da fortaleza. Destruída polos Irmandiños no ano 1467. Escribe Vázquez Seijas que se tentou demoler a torre con dinamita para reaproveitar os seus materiais. Atópase en ruínas. Declarada como BIC. Nunha reportaxe de Roi Fernández en La Voz de Galicia do mes de febreiro de 2015, ninguén a lembra coa cima almeada, os sillares foron reutilizados como material de construción, mesmo se utilizou dinamita para arrincar e mover as pedras. Dise que foi un tal Muxicas o responsable, haberá uns 120 anos. Do proceso de deterioración da torre xa se fixera eco no ano 1923 o xornal local El Regionalista.   
Torre de Candaz (Pedrafita): Edificada sobre un primitivo asentamento castrexo. Da súa antigüidade fala o seu fundador, un militar romano chamado Gelión Cambero. Foi destruída polos normandos cando era propiedade dos condes de Traba. 
Torre de Pacio (Líncora): Mantivéronse en pé algunhas pedras ata o ano 1905 que se reaproveitaron na construción das casas. Declarada BIC. 
Torre de Pereira: Os últimos restos desapareceron a comezos do século XX. Catalogada como BIC pola Xunta de Galicia. 
Torre de Vilar de Eiriz: Non queda ningún resto. Curiosamente está catalogada como BIC. 
Torre de Vilaúxe: Edificada sobre un outeiro rochoso, na actaulidade só se conserva o topónimo. Declarada como BIC.
 

O CORGO 
A Torre (Anseán): Vázquez Seijas, no seu Fortalezas de Lugo y su provincia, di que aquí houbo unha torre que foi derrubada polos Irmandiños. No opúsculo do sévulo XV La Guerra Hermandina do presbítero Xosé Couselo Bouzas onde relaciona as fortalezas derrubadas polos Irmandiños, cita a torre de Anseán, do marqués de Astorga. Aínda que foi reedificada polos condes de Altamira, co decorrer dos anos volveu a arruinarse. Segundo un documento do ano 1602 acusaron a un tal Bastián López de tirar a torre e levar a pedra, atopando ademais un tesouro que o fixo moi rico. 
Torre de Cerceda: Mandada edificar no ano 1587 polo crego Rodrigo de Páramo. Aínda que Vázquez Seijas sitúa a aldea de Cerceda no concello de Láncara, esta parroquia pertence ao Corgo. Son varios os lugares que se incorporan a esta casa, entre outros o castro de Moscán, no Páramo. No vínculo fundado no ano 1598 polo seu propietario dispoñíase aos sucesores, entre outros, a obriga de que fixesen dicir varias misas para sempre pola súa alma cada día 18 de xaneiro, 2 de xullo, no sábado de Nosa Señora e polo cabodano. Segundo escribiu Vázquez Seijas, a torre e as súas dependenzas estaba adicada a casa de labranza, e sobre a porta principal víase unha pedra armeira en cuxa parte inferior podíase ler: "Rº DE PARAMO FA 1587".  O día 13 de xuño de 2015, cando a visitamos, da torre só queda parte dun lenzo onde se abría a porta principal, e o escudo contáronnos que desapareceu. Nun pazo próximo, restaurado, sobre a entrada situada dentro do pazo e que dá acceso á vivenda hai un escudo que non procede do mesmo, senón que veu doutra parte.
 

COSPEITO 
Casa-torre de Vilaguisada (Xermar): O primeiro dono do que se ten noticia foi Pedro de Miranda, casado con Inés de Parga, a quen sucede o mariscal Álvaro González de Ribadeneira. A casa estaba comprendida nunha xurisdición que posuía o mariscal Pardo de Cela. No século XIX foi vendida a uns caseiros que a dividiron e converteron en casa de labranza, desaparecendo a pedra armeira que había na fachada.    
Castelo da Barreira: Na parroquia de Santa María de Cospeito. Pertenceu aos Ribadeneira. Situado a 480 m de altitude, só se conservan os foxos e contrafoxos do castelo medieval destruído por Fernando de Acuña, gobernador do Reino de Galiza, por mandato dos Reis Católicos. 
Castelo de Caldaloba (Pino): Século XV. Destruída polos Irmandiños, foi reconstruído por Fernán Ares, xenro do decapitado Pardo de Cela, quen, xunto coa súa muller e filla do mariscal, Constanza de Castro, rexeitaron os ataques dos das tropas dos Reis Católicos ata que podreceu a auga do alxibe. Os reis, despois da conquista, puxéronna á venda para sufragar os gastos do asedio. No ano 1646 aparece como propietario o conde de Fuensaldaña e vizconde de Altamira, Álvaro Pérez de Viveiro. No 1755 foi vendida a Gabriel María Montenegro, do pazo de Caldaloba, situado a medio quilómetro. Para a súa construción aproveitaron o emprazamento dun antigo castro conservando os catro foxos que o defendían (os foxos poden ser a orixe do nome "Cal da Loba"). En ruínas, aínda se pode ver a torre de 25 metros de altura con planta cadrada e catro andares construída en cadeirado de granito nas esquinas e de pizarra no resto. Segundo a lenda, un pasadizo comunica o castelo co pazo de Caldaloba. Declarado como BIC. 
Torre de Momán: Pouco se sabe sobre a súa orixe, mais crese que foi derrubada polos Irmandiños. Non se coñecen restos. Curiosamente está declarada como BIC pola Xunta de Galikcia. 
Torre de Támoga ou do Torrillón: Estivo emprazada no lugar do Castro. Erixida sobre un antigo asentamento castrexo. Cando a derrubaron os Irmandiños pertencía a Fernán Rodríguez de Saavedra e Aguiar e a Sancha Fernández de Aguiar e Peredo, señora de Narla. A principios do século XX aínda se podían ver as súas ruínas e os vestixios dos foxos que logo desapareceron polos terreos adicados a cultivo.
 

FOLGOSO DO COUREL 
Castelo de Carbedo (Esperante): Para a súa construción aproveitouse un antigo asentamento castrexo erixido sobre un rochedo de 20 m de altura, preto do monte Cido onde apareceu a famosa Tessera Hospitalis do Courel. Vixiaba o paso entre León e Lugo. En ruínas, aínda se poden ver os restos da muralla, unha torre circular e un alxibe. Descoñécese a súa orixe, mais sábese que pertenceu a Nuno Peláez e á súa dona Alda. No ano 1181 doáronllo aos cabaleiros da Orde de Santiago. Os monxes de Samos agocharon aquí ao rei Afonso II O Casto, que estaba baixo a súa costodia, cando fuxía do seu curmán Aurelio, asasino do seu pai Fruela II. O Licenciado Molina menciona o castelo no ano 1550, citándoo como Castelo do Caurel. Benito Vicetto, na súa novela Los Hidalgos de Monforte, situou aquí a morada de Ildara do Courel, fermosa muller á que lle cantou o inesquecido Uxío Novoneyra: "Ildara de Romeor olla e cala pro ucedo raia do solpor". 
Casa fortaleza de Meirín (Vilasibil-Meiraos): Do século XII, pertenceu á familia Fidalgo. As portas principais e posterior foron construídas con arcos de medio punto. A porta principal está formada por quince pedras que foron utilizadas durante séculos para afiar as ferramentas. Na parte máis alta da vivenda alzábase unta torre que tiña un brasón, hoxe en día desaparecido. A torre foi rebaixada para evitar sobrecargas nos muros.
 

A FONSAGRADA 
Castelo de Burón (A Pobra do Burón): Século XIV. Construída polos condes de Altamira. Das varias torres que tivo só se conserva unha en ruínas, feita con grosos muros de mampostería de xisto recheado con cachotaría e morteiro. Os Irmandiños, capitaneados por Pedro Osorio, que o derrubaran durante a Revolta do século XV, foron logo obrigados pola familia dos Moscoso a reconstruílo. Ademais do castelo, a importancia do antigo concello da Pobra do Burón, extinguido no ano 1835, falan os hospitais para peregrinos, xa citados no século XIII, que se levantaban no lugar que, dende Oviedo, ían a Santiago de Compostela e os preitos que mantiveron con Dona Urraca. Declarado BIC. 
Castelo da Allonquiña (A Allonca): Era coñecida como Torre Vella da Allonquiña. Sábese que tiña uns nove metros de altura, composta por dúas plantas e unha baixa. Segundo Vázquez Seijas foi derrubada no ano 1910 polo seu derradeiro dono Laureano López Monteserín quen cos seus materiais edificou unha casa. A principios do século XVI pertencía aos Caraduxe, uns labregos que procedían de casa señorial, posuíndo Real Carta Executoria de fillosdalgo. Un Caraduxe foi alcalde de Burón no ano 1771. 
Torre da Bastida.
 

FOZ 
Casa-torre de Marzán: No monte coñecido como Capela do Santo, segundo cita Vázquez Seijas, hai dúas casas, unha coñecida como Casa Grande ou Casa Torre habitada polos labregos onde figura unha pedra armeira. A outra casa ten un escudo na fachada, realizado en pedra caliza de consistencia marmórea cunha inscrición que di: "ESTAS ARMAS I APELLIDOS SON DE LOS PILLADOSM CAVOS I CORDIDOS I RIBADENEIRAS. AÑO DE 1761". No capítulo destinado ao catálogo de Abades, do traballo Apuntes para la Historia del Monasterio de San Salvador de Lorenzana, escrito polo abade de Samos Mauro Gómez Pereira, fai mención a unha carta do abade Munio, que gobernou o mosteiro entre os anos 969 e 1015, onde se cita o casal de Marzán. 
Castelo da Espiñeira (A Espiñeira-Vilaronte): Pertenceu ao conde de Ribadeo. Derrubado polos Irmandiños. Non fican restos.    
Castelo da Frouxeira (No Pico da Frouxeira-Santa Cilla do Valadouro): Século XV. Ademais dalgunhas pedras esparexidas pola contorna, só se conservan as penedas graníticas onde asentaba o inexpugnable castelo. Pertenceu á mitra mindoñense e logo ao Mariscal Pedro Pardo de Cela. Cando o levantamento do mariscal contra os Reis Católicos, a fortaleza foi asediada polas tropas casteláns. Incapaces de conquistala por medio das armas, recorreron á traizón, mercando a uns criados que lles ceibaron a porta, entre outros un tal Roi Cofano do Valedouro. O Mariscal conseguiu fuxir, mais foi apreixado no castelo de Castro de Ouro, condenado a morte e decapitado na praza de Mondoñedo. Recentemente, Pardo de Guevara atopou na Chancillería de Valladolid unhas copias do orixinal do testamento de Pardo de Cela, escrito en galego, que pode que obrigue a reescribir a historia: ao parecer non estaba casado cunha filla do conde de Lemos, foi axustizado no mes de outubro e non no de decembro e sempre estivo ao lado dos Reis Católicos. Catalogado como BIC e situado erroneamente no concello de Alfoz. 
 
 

FRIOL 
Torre de Anafreita: Só se conserva o muro do corpo baixo da torre. Estaba arrodeada por un foxo natural. Foi convertida en casa vivenda. 
Torre de Friol: Século XIII. O edificio actual conserva elementos dos séculos XV ao XVIII que é cando se engadiu a Torre da Homenaxe de planta cadrada. A fachada leste coñécese como "Vara Alta". Na súa parte máis antiga presenta un arco de medio punto con doelas e xanelas de aresta achafranadas. Nos muros pódense ver as marcas dos canteiros, típicas do románico. Propiedade dos Altamia, pasou aos Prado no século XVI, e no XIX aos condes de Maceda. 
Torre de Miraz: Século XV. Do primitivo castelo consérvase a Torre da Homenaxe, ameada, que dende o século XVIII forma parte do pazo. Durane algún tempo pertenceu aos Andrade, aos Castro e aos condes de Altamira, pasando logo aos Saavedra. A torre, en cantaría de granito, ten planta cadrada con dúas plantas. Tamén conserva seis gárgolas, tres delas zoomorfas, que actuaban como canos de desaugue do tellado. As pedras armeiras dos Saavedra, Ulloa, Taboada e Ribadeneira adornan os muros. 
Castelo de San Paio de Narla (Narla): Levantado sobre un antigo castro nos séculos XII e XIII. Derrubado polos Irmandiños, o edificio actual data dos séculos XVI-XVII. Consta dun corpo central, un torreón e a Torre da Homenaxe ameada de catro andares. Ao recinto accédese a través dun portón con arco de medio punto. Pertenceu, entre outros, aos Ulloa e aos Seixas. Dende o 1983 acolle o Museo Etnográfico. Segundo unha lenda referida por un monxe de Sobrado no s. XVIII, o señor do castelo, Vasco das Seixas, asasinou nel á súa muller, dona Catarina, que foi considerada santa porque o seu corpo se mantivo incorruptible. Don Vasco foi morto en Portugal nunha liorta con fidalgos do duque de Bragança. Segundo un estudo do arquitecto José Ángel Santos Ferro, a fortaleza contaba na súa orixe con dúas torres e un paseo de rolda con foxos e contrafoxos que, na súa meirande parte, foron destruídos cando a Revolta Irmandiña. 
Torre de Bustelo (San Martiño de Condes): Destruída polos Irmandiños. 
Torre da Devesa (Sisto-Santalla de Devesa): Moi transformada. Conserva a porta de estilo renacentista e un escudo coas armas dos Parga, Prado, Ulloa e Varela. 
 
 

GUITIRIZ 
Casa-torre de Santa Cruz de Parga.   
Castelo de Parga (San Estevo de Parga): Século XII, reedificado no XIV, en tempos de Fernán Pérez de Andrade "O Bo". Construído sobre un primitivo asentamento castrexo situado nun outeiro sobre o río Parga. Conserva parte das murallas de cadeirado granítico e unha torre cilíndrica con seteiras. Na parte baixa utilizáronse cachotes de diverso grosor que indican que puido haber outra edificación anterior (no século X figura documentado un conde de Parga. Mesmo hai quen cre que se vislumbra un modo de construción romana). A principios do s. XX as pedras dos muros foron reaproveitadas para a reconstrución da igrexa e dalgunhas casas. Cóntase que para saír da fortificación en tempo de guerra os seus moradores utilizaban un pasadizo secreto. 
Torre de Lagostelle.
 

GUNTÍN DE PALLARES 
Casa-Torre de Mera (Vilamaior do Negral): Vázquez Seijas di que a freguesía chamábase antes Vilamaior de Mera. A casa foi fundada por Alonso López de Ulloa, casado con Mencía de Baamonde. Un dos fillos loitou ao lado do rei na toma de Sevilla aos árabes. O derradeiro habitante da familia foi Xoán Teixeiro de Mera quen no ano 1676 a deu en foro. Sufriu varias reformas, quedando do vello edificio a porta de entrada e sobre o lintel o escudo dos Mera. 
Torre de Francos (Francos): Hoxe en día atópase totalmente arruinada. Tiña planta cadrada cunha torre abeirada por distintas dependencias. A torre é coñecida como do Mirapeixe, en lembranza da familia que atendía por ese nome. Declarada BIC. 
Castelo da Mota (A Mota): Levantado no século IX polo conde Ero Ordóñez, conde de Lugo, capitán xeral, dise, de Afonso o Magno e conquistador de Coimbra (cóntase que no ano 899 asistiu á consagración da catedral de Santiago). Logo pasou a Don Arias, conde de Monterroso, que tivo como herdeira á súa filla Elvira Ulloa Ribadeneira. En tempos do rei Xoán II era señora da Mota Tareixa García de Baamonde e Montenegro. No ano 1612 pertencía aos bispos de Lugo. Convertido en casa de labor, conserva parte do recinto, unha torre e un torreón ameado en forma de cubo. Foi destruído durante a Revolta Irmandiña. O seu estado de conservación é malo. No Museo de Lugo gárdase unha cadea que puido utilizarse para izar a ponte levadiza ou como cadea de asilo. 
Castelo de San Fiz do Ermo: Coñecido tamén como Castelo do Besgo. Non se conservan restos. Ao parecer levantábase sobre unha peneda existente na confluenza dos ríos Ferreira e Entrabasaugas. Asociado á orde do Temple. Malia o anterior, a Xunta de Galicia tenno como BIC. 
Torre de Quintela (Quintela-A Mota): Pertenceu ao señorío de Camba e Taboada. A principios do século XVII era propietario o párroco de San Cristovo de Souto, na Peroxa, que no 1613 outorgou testamento en favor da sua sobriña Iseo López de Taboada. A torre emprazábase no lugar de Quintela, entre Peimoure e A Mota. Cando foi derrubada a principios do século XX conservaba unha pedra armeira dos Camba e Taboada que na actualidade se atopa na ampliación da casa-torre. 
Torre de Santa Euxea: Destruída polos Irmandiños, non se conservan restos. Dise que algunhas das súas pedras foron reutilizadas na construción da igrexa parroquial, nun dos contrafortes pódense ver varias pedras decoradas reaproveitadas doutro edificio na construción do templo. 
Torre de San Salvador de Francos 
Torre de Sirvián: Máis coñecida como A Torre do Mouro. Erixida nun altorelo sobre o río Ferreira, ao parecer nos séculos XII ou XIII. 
Torre de Tosende: Formaba parte dunha cadea de fortes establecidos para a vixiancia das terras do señorío. Consérvase parte da torre que sufriu varias reformas para convertela en vivenda. Ao reconstruíla colocouse nun dos muros exteriores unha peza de granito procedente da primitiva construción onde aparece a figura tallada dun cáliz coa hostia no centro e dúas rodas de carros aos lados, un paxaro e unha arboriña. Pertenceu ao señorío dos Camba, descendentes do conde don Ero e da infanta dona Laura. 
 

 

O INCIO 
Casa-forte de Castrogude: Crese que xa existía a mediados do século XV. O primitivo edificio sufriu varias reformas. Foi abandonada no século XVIII, pasando os donos a vivir en Eimer, parroquia de San Fiz de Rubián (Bóveda). Dise que foi cando desapareceu unha non documentada torre que ocupaba o antigo asentamento castrexo. Na fachada había unha pedra armeira que se perdeu ao convertela en casa de labranza. 
Casa-forte de Rubián de Cima: Citada nun documento do ano 1664 referido a un foro. Non quedan restos.   
Casa-Torre de Romariz (Romariz-Rendar): Segundo Vázquez Seijas sufriu varias reformas nos séculos XVIII e XIX. Na casa hai un corpo de vivenda que correspondía ao da torre, construída en lousa, con tres corpos e teitado do mesmo material a catro augas. Na actualidade, tanto os edificios como a contorna, presentan un excelente estado de conservación. 
Castelo Slanillo: Fr. Gregorio de Argáiz (1600-1679), na súa obra de longo título La soledad laureada por San Benito y sus hijos en laas Iglesias de España y theatro monástico de la provincia Bética, di que o mosteiro de San Salvador do Mao corresponde á terra do castelo Slanillo, preto do río Omano (o Mao), do bispado de Lugo. O nome Slanillo, que eu saiba, non deixou pegada na toponimia actual. Este mosteiro de San Salvador identifícase cun denominado como Flanello (así citado no Tombo de Samos do ano 947), situado na vila de Planeto, poboación citada nun documento do ano 991: "monasterium Sancti Salvatoris, territorio Lemabus, prope ribulu Omano, fundatum in villa que antea vocabatur Planeto, et modo dicitur sanctum Salvatorem".  
Torre do Incio (Hospital): Pertencenteu á orde Malta, que contaba coa encomenda do Incio e Quiroga. Forma conxunto coa igrexa románica do século XII, pertencente a un primitivo mosteiro-hospital. Denomínase como fortaleza en dúas escrituras de dote dos anos 1616 e 1674. Da fortificación consérvase a que foi torre señorial, de base cadrada, construída en cachotaría, con sillares de pedra calcaria en ocos e esquinas, accedéndose ao interior por medio dunha porta con arco apuntado. En sucesivas reformas suprimíronse as plantas altas e o ameado, quedando baleirado o interior e convertido nun corpo destinado a panteón familiar dos Quiroga. 
  
 

LÁNCARA 
Casa-torre de Láncara: O señorío de Láncara tiña xurisdición civil e criminal. O vínculo desta casa fundouno Leonor Pimentel Ribadeneira. Os ascendentes dos señores de Láncara foron os Churruchaos, familia da que provén Fernán Pérez Churruchao, partidario de Pedro I que, por matar ao arcebispo don Suero de Santiago, confiscáronlle moitos bens perdendo o apelido, adoptando logo o de Suárez de Deza. No ano 1777 era dono José Joaquín de Yebra e Pimentel, dono da casa-tore de Toirán. A casa-torre, coñecida como Palacio de Láncara ou Casa Grande, está formada por tres corpos, atopándose no da dereita a torre. Na fachada vense os escudos coas armas dos Suárez de Deza, Castro, Bolaño, Osorio e Losada. 
Torre-pazo de Cabezais (Vilouzán): No último terzo do século XVI pertencía, co seu couto e a xurisdición civil e criminal, a Domingo Fernández do Barrio e Estrada. O pazo foi vendido no século XIX a uns labregos que fixeron varias reformas, derrubando a torre. 

LOURENZÁ 
Castelo-Pazo de Tovar: As primeiras referencias documentais sitúan aquí a torre de Canedo, no último cuarto do século XIII cando pertencía á xurisdición do mosteiro do Salvador de Lourenzá, cuxos propietarios eran membros da casa de Ponce de León, emparentada, dise, co propio conde santo Osorio Gutiérrez. A finais do século XV a torre aparece asociada ao mariscal Pedro Pardo de Cela. Nesta etapa salientan Pedro de Cabarcos e Antonio Tovar. Pedro de Cabarcos morreu en Granada no ano 1517, referindo nas súas últimas vontades a posesión dunha "torre vieja, caída la mayor parte de las paredes, sin coberturas y madera y una bodega y lagar viejo", ubicada no Coto de Canedo. Antonio Tovar contraeu matrimonio con Branca Pimentel de Ribadeneira, descendente por liña paterna do mariscal Pardo de Cela. Das súas ruínas xurdiu o edificio posterior, ano 1530, adaptado a modelos construtivos importados de Castela. Trala morte de Antonio Tovar e Branca, o pazo foise abandonando, permanecendo a cargo de administradores, o que xerou o seu progresivo deterioro, aínda que conservando unha parte substancial da súa estrutura arquitectónica do século XVI. Acolle o Museo-Centro de Interpretación da Cultura dos Pazos de Galiza. Na Torre da Homenaxe conserva unha pedra armeira dos Bolaño Ribadeneira. Declarado Ben de Interese Cultural. No ano 2010, a Xunta de Galicia destinou unha partida de 360.000 euros para a súa recuperación. No mes de agosto de 2014, o BNG pediu a intervención da Fiscalía por irregularidades no Pazo de Tovar para o proxecto do Museo de Interpretación da Cultura dos Pazos por considerar que non houbo expediente de adxudicación nin bases reguladoras para a elección da persoa que redactara o proxecto. O BNG di que aconteceu o mesmo coa dirección de obra, onde non se estipulou ningún tipo de criterio de adxudicación.
 

LUGO
Casa-Torre de Outeiro (Outeiro-Saa): Pola documentación do último terzo do século XVI sábese que se fixo apeo formal da casa. O derradeiro herdeiro foi Francisco Pardo Díaz quen lla vendeu ao párroco de Santiago de Saa para que fose destinada a reitoral, aínda que o novo propietario utilizouna para uso persoal. Di Vázquez Seijas que se trata dunha das casas máis antigas xa que no ano 1615 atopábase en moi mal estado de conservación. Nun documento do 2 de abril de 1596 Pedro Rodríguez de Vigo mercou a Juan Ares Pereira e á súa muller María Trebolle do Couto de Goián as casas e lugar de Outeiro. En 22 de abril de 1615, dito señor adquiriu a torre xa ruinosa de Outeiro a Domingo Trebolle, veciño de Lugo. 
Fortaleza de Labio: Situada no Monte do Castelo, un lugar estratéxico, consérvanse algúns restos dunha torre altomedieval de control e vixiancia (restos de ladrillo, tella e pedras). Ocupa un pequeno outeiro con gran control visual sobre a contorna. O lugar é mencionado nos anos 998 e 999 como castellum. Nun documento do 30 de agosto de 1032 sinálase Irizón (Orizón), onde había un mosteiro, como un dos puntos límite do territorio da fortaleza de Labio, que Vermudo III doa á Sé Lucense e ao seu bispo Pedro. Dise que o normando Ulf, que entrara en Galicia pola ría de Arousa, axudou ao conde galego Rodrigo Romániz a asaltar o castelo de Labio, cando o alzamento contra Fernando III.    
Murallas da cidade: A antiga muralla romana serviu de defensa na Idade Media. A principios do século XV mesmo se suscitou un preito pola posesión das chaves das portas da cidade entre o Concello e o bispo, resolto favorablemente para o segundo no 1316 por fallo da raíña María de Molina (López Carreira, 1999). No ano 1814, houbo un dictame dunha Xunta Militar sobre o derrubamento das murallas romanas. No mesmo ano, o mariscal de campo don Felipe fala da conveniencia de conservalas. (Máis información na entrada adicada á Romanización). 
Pena da Ermida (Alto de San Fitoiro-Labio): Nun afloramento rochoso atopáronse fragmentos de tella e cerámicos. Entre as penas obsérvase un cono de violación. Dende o lugar domínanse os montes circundantes.  Ver en Apéndices: A Pena da Ermida (Lugo). 
A Torre (Eirexe-Bascuas): Torre de vixiancia medieval. O lugar atópase practicamente arrasado. Polos arredores vense pedras e tellas, así como algún resto de lenzo dun muro. Puído pertencer aos Díaz de Neir. Ver en Apéndices: Unha torre camuflada.
Torre de Aez (Camoira): Medieval. Levantada sobre un pequeno outeiro rochoso, conserva unha das paredes laterais. Na parte superior conserva unha ventá de aresta sobre a que hai un escudo dos Castro e Gaioso. A torre era de planta cadrada. 
Torre de Riazón (Ombreiro): Medieval. Restos dunha torre que apenas conserva os lenzos dos seus muros. O seu estado ruinoso e encostado nunha casa non impide que a Xunta de Galicia a teña incluída como BIC no catálogo.
 
 

MONDOÑEDO 
Castelo da Pena de Don Lope: Erixido na costa, descoñécese a súa situación, o único que se sabe é que pertencía ás terras de Mondoñedo. Conta Vázquez Seijas (1967) que tivo noticia deste castelo por Vicente Rivera. Di que pertenceu a un inglés que veu a loitar contra os árabes e que estaba situado nunha prominencia "próximo á costa da terra de Mondoñedo". Ao parecer xa existía no século XIV e que os señores do castelo chegaron a ter cento cinco lanzas, estando emparentados coas principais familias de Galiza, entre outras a dos Andrade. Foi dona do castelo Xoana Díaz Gaioso que foi asasinada polo seu home Xil Pérez de Lugo, descoñecéndose a causa.   
Castelo da Toxiza: Aínda que figura catalogado como BIC, non existen nin datos arqueolóxicos nin escritos que testemuñen a súa existencia. F. Mayán cre que no lugar puido erixirse un castro. 
Torre do Gorrete (Outeiro-Masma): Vázquez Seijas conta que cando a visitou a principios dos anos sesenta do pasado século, boa parte da torre xa fora desmantelada e os seus materiais aproveitados noutras construcións do lugar. O corpo da torre é de forma cuadrangular de dúas plantas, antepoñéndose a ela outro corpo máis estreito, a través do cal se atopa un camiño de tránsito público con entrada e saída. No ano 1956 foron retiradas da torre dúas pedras armeiras e vendidas a un comerciante de antigüidades de Lugo. Ruínas. Declarada BIC. 
Muralla da Vila: Escribe o P. Flórez na súa España Sagrada que o bispo Gonzalo e a cidade de Vilamaior (actual Mondoñedo), en 22 de xuño de 1320, celebraron convenio para levantar os muros da vila. Nun libro de escrituras da Catedral, de 1485-1495, consta que na Era de 1358 o Bispado e o Cabido se farían cargo da construción da muralla dende a porta da Fonte ata a porta da rúa de Batitales, e o Concello e alcaldes dende a porta de Batitales ata a da Fonte, fundándose no gran dano que podía acader sobre a vila pola falta de defensas en tempos de grandes guerras e persecucións. Escribe Villa-Amil y Castro na súa Crónica de la provinca de Lugo, que os mindonienses, no 1327, fixéronse fortes na muralla ao ser atacados por Pedro Fernández de Castro, quen arrasou e incendiou os arrabaldos e boa parte do pobo, e en unión de Rodrigo Márquez, fortificouse na Catedral de onde foron expulsados. Ante este e outros atropelos, o bispo, o Cabido e o Concello acordan, no 1381, poñer gardas na cidade e as súas portas, distribuíndo os turnos entre os tres. A mediados do século XVI, o bispo Diego de Soto Valera fixo romper a muralla para construír de novo o cárcere cun regueiro que pasase por dentro e, con tal motivo, mudouse a porta naquel sitio, que era a da Fonte Vella. Ao longo do tempo instruíronse varios expedientes para modificar as defensas, tal como aconteceu no 1836 en previsión de que os carlistas atacaran a vila. Co decorrer do tempo (entre finais do século XVIII e durante o século XIX), as murallas foron desaparecendo, reaproveitadas as súas pedras noutras construcións. Hoxe en día só se conservan restos na rúa da Ponte. Tiña unha lonxitude de 850 metros e contaba con varias portas de acceso: Porta da Vila ou da Fonte, Porta de Batitales, Porta das Angustias, Porta da Rúa de Pumar ou da Cruz, e a Porta do Perexil. 
Os Castelos (Viloalle): Francisco Mayán, que o estudou a mediados do século XX, identificouno cun asentamento da Idade do Ferro; atopou restos cerámicos e de metais aínda que hai dúbidas canto a súa adscrición cronolóxica que ben puidera pertencer a época medieval. 
 

MONFORTE DE LEMOS
Castelo de Monforte: Séculos XII-XIII. No ano 1332, Afonso XI cedeulle o castelo a Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, contruído no monte de San Vicente do Pino, no lugar onde asentaba o castro Dactonio, capital da tribo dos Lemavos. Logo da derrota dos Irmandiños, que atacaron o castelo no ano 1467, dise que o mariscal Pardo de Cela lle suxeriu ao conde, que quería reconstruír a fortaleza, que colgase aos vasalos dos carballos, ao que este lle respostou que "Eu non vivo dos carballos". Na actualidade consérvase en bo estado a Torre da Homenaxe, de trinta metros de altura, de planta cadrada e catro andares cunha escaleira de acceso á terraza ameada dende onde se divisa unha espectacular panorámica do Val de Lemos. Tamén se poden ver varios tramos do que foi o impresionante castelo, escollido por Benito Vicetto para situar a súa novela Los Hidalgos de Monforte. A torre foi cedida ao concello por Turespaña, xestora do parador de turismo creado no antigo mosteiro bieito de San Vicente do Pino. 
O Castelo Grande (Reigada): Asentamento fortificado de época medieval formado por unha plataforma superior arrodeada por un terraplén que acada o seu máximo desenvolvemento no lado noroeste e circundada por unha suave pendente. 
O Castelo Pequeno (A Veiga-Reigada): Situado nun outeiro que se levanta na parte baixa e cha do Val de Lemos. Nos terzos NO e SE presenta dúas pequenas elevacións amesetadas que se erguen sobre dous cavorcos de pouca altura. Aínda que está considerado como un castro, pola súa localización (controla o acceso leste a Monforte) e máis o seu carácter amesetado pode tratarse tamén dunha vixía de adscrición romana ou medieval. Apareceron restros en superficie de época medieval. 
Torre de Moreda (A Torre-Bacelares-Moreda): Ao parecer, a primitiva torre foi destruída polos Irmandiños. Presenta unha planta rectangular e fábrica de cantaría de granito, con soto e dous andares. A porta principal, alintelada de aresta con liña curva na parte superior, ábrese á altura do primeiro andar, accedéndose por unha escaleira exterior. Porta e escaleira están defendidas por unha seteira. No primeiro piso ábresense tamén dúas ventás alinteladas, localizándose no lado sur unha porta que comunica a torre coa vivenda. No segundo andar ábrese unha fiestra con arco de medio punto e doelas. Malia datar probablemente do século XV, os restos da fábrica do paramento exterior da fachada oeste presentan diferenzas co resto do edificio o que parece indicar que se trata dunha reedificación. Declarada BIC.  
Castelo de Tor: Escribe Vázquez Seijas que un cabaleiro da liñaxe dos Garza, que tiveron o seu primitivo solar na torre de Castillón, construíu o castelo de Tor, no territorio do señorío que obtivo por se distinguir na loita contra os normandos, con dereito de asilo, vasalaxe, o patrimonio dos beneficios eclesiásticos e xurisdición civil e criminal (a pouca distancia do actual pazo hai un campo que aínda é coñecido como da Forca). Por térense arruinado o castelo, a residencia dos señores de Tor xa non se edificou coas características daquel, senón como as dun pazo que conserva na actualidade, aínda que algo mutilado xa que lle falta a parte onde se emprazaba a torre que foi incendiada polos franceses durante a Guerra da Independencia. 
  
 
 

MONTERROSO 
Torre de Bidouredo (Bidouredo): Coñecida tamén como pazo de Castelar ata finais do século XIX. Ten a orixe no século XII. Foi mandada construír por Xoán Salgado Gundín e Violante Sarmiento de Vaamonde. A muller, ao quedaren viúva, casou con Álvaro Losada Ribadeneira a quen deixou como herdeiro. Non se conservan restos o que non é obstácula para a Xunta de Galicia de tela catalogada como BIC. As súas pedras foron reutilizadas nas casas da zona. 
Torre de Cumbraos (Cumbraos): Construída a finais do século XV ou principios do XVI por mandato de Álvaro Gaioso e Osorio. Trátase dunha torre de planta rectangular con dous corpos e soto, con cuberta a catro augas. A porta é de arco de medio punto sobre a que se ve a pedra armeira dos Noguerol, Gaioso e Arias Noguerol. Posteriormente anexionóuselle o pazo. Abandonada, atópase cuberta pola matogueira e  algunhas dependenzas amosan un mal estado de conservación. 
Torre de Fente (A Torre-Fente): Século XV. Totalmente arruinada, pertenceu ao conde de Monterrei e logo ao duque de Alba. Mantíñase en pé unha parte da torre a principios do século XX. En documentos do século XVI denomínase como torre e fortaleza de Vilanova de Monterroso. Otero Pedrayo, na súa Guía de Galicia, chámaa Torre feudal de Fente. Sábese que durante algún tempo estivo adicada a prisión. A maior parte dos seus materiais foron reaproveitados para edificar as casas da veciñanza. Declarada BIC. 
Torre de Penas: Forma conxunto cun pazo que conserva as pedras armeiras dos Ribadeneira e Taboada e a igrexa parroquial de orixe románica. Cóntase que se comunicaba co castelo de Amarante, en Antas de Ulla, por medio de sinais. Sufriu varias transformacións ata o século XVIII. A súa historia está vencellada as linaxes dos Arias, Ulloa, Taboada, Ozores, Gaioso e Neira. Segundo o P. Gándara (1657), a torre pertenceu aos descendentes de Arias Gonzalo, conselleiro de Dona Urraca da que a tradición afirma que estivo algún tempo na torre. Uns veciños de Sirgal contáronme que a torre levantouse coas pedras do castelo de Sirgal, hoxe en día desaparecido. A casa de Medinaceli, o seu propietario, presentou a principios do ano 2013 unha proposta á Consellería de Cultura para a súa rehabilitación para logo cederlla ao Concello e convertela nun centro de interpretación histórica. 
Castelo de Sirgal: Construído sobre un antigo castro, non se conservan restos. Sobre el edificouse un castelo na Idade Media que foi derrubado por mandato do emperador Carlos V, segundo consta nunha información de nobreza practicada no século XVII. A fortaleza estaba arrodeada por un foxo e contrafoxo. Conta a tradición que neste castelo naceu Santa Ilduara, nai de San Rosendo. Formoso Lamas, no seu Apuntes para la Historia de Chantada (1905), di que foi fundado polos sirios que chegaron a Galiza e despois xuntáronse cos galos por cuxa razón se lle chamou torre de Sirgal. Uns veciños dixéronme que as súas pedras foron reutilizadas na construción da Torre de Penas e na Casa Grande de Monterroso. Tamén que había un túnel que comunicaba o sitio co río que é por onde baixaban os cabalos dos mouros para beber. 
 
 

 

MURAS 
O Castro (Muras): No lugar onde se levantou un castro, a tradición asegura que tamén se ergueu un castelo medieval cuxa cisterna comunicaba co río Eume. Dende o outeiro domínase os núcleos do Burgo e Muras. 
Torre ou Casa Forte de Muras (O Burgo): A documentación máis antiga data do século XII onde se fai referencia a un castelo pertencente aos condes de Lemos. Entre os privilexios que no ano 1368 expediu o rei Pedro I, referidos aos servizos prestados polo concello de Viveiro para premiar a lealdade na guerra contra o seu irmán Henrique, sobre os dominios da vila do Landro á que pertencían os coutos e freguesías, menciónase a casa-forte de Muras. Segundo Manuel Murguía, no século XII era coñecida como Casa do Castro e que debía de pertencer aos condes de Lemos polo que, di Vázquez Seijas, que habería que atribuír a aquela época a construción da Torre Vella da que falan documentos do século XVI o que, como di Amor Meilán, semella denunciar a existencia doutra levantada posteriormente. Esta casa-forte tamén se menciona en documentos do sécculo XIV, e que nalgún tempo debeu de pertencer ao mariscal Pardo de Cela, e nun aforamento, a Freire de Andrade. A fortaleza estaría emprazada no lugar coñecido como Fraga do Castelo onde se atopou o anaco dunha pedra armeira. Os restos utilizáronse para a construción da reitoral e en casas particulares. Aínda que xa non existe, está declarada BIC. 
Torre de Silán: De finais do século XIII, principios do XIV, dise que foi dominio da Beata Constanza de Castro e Osorio cuxo sepulcro se conserva na igrexa de San Francisco de Viveiro. As súas pedras foron reaproveitadas noutras construcións. Na casa reitoral aínda se pode ver a pedra armeira da familia dos Castro, Alfeirán, Andrade e Faxardo. 
No escudo do Concello de Muras figuran tres torres. 
 

NAVIA DE SUARNA 
Casa-forte de Fontela (Muñís): Conta Vázquez Seijas que aínda que non se conserva o corpo da torre, por tradición familiar denominábase a un sitio situado no NO da casa como "habitación da torre". Na actualidade o edificio atópase restaurado.      
Castelo de Altamira (A Pobra de Navia): Ano 1037. Citado en documentos do século XI. Pertencente aos condes de Altamira, foi derrubado polos Irmandiños no século XV, non podendo ser reconstruído en toda a súa primitiva fábrica. Conserva parte das primitivas murallas e torreóns, asentados na pedra viva, con portas situadas a diferentes niveis. Construído en laxe de lousa sobre un rochedo situado por riba do río Navia, crese que foi erixido para a defensa da Ponte Vella. O seu estado de conservación é malo. 
Pena Castelo (Laxo-Rao): Aínda que se carece de noticias documentais sobre a existencia dun castro ou castelo, os veciños contáronme que si houbo un castelo que foi destruído. De feito hai unha lenda que di que foi tal a pólvora utilizada na súa destrución que no lugar onde se instalaran os canóns non volveu medrar ningún tipo de vexetación. Cando visitei a pena en agosto de 2011, a pesares da mesta matogueira, observei algúns restos de muros que os veciños me aseguraron non pertencían a ningunha vella casa nin a un cortín. 
A Torre (Murias): José Fernández ("José de Vilarín") contoume que a carón da antiga escola levantábase unha torre cuxas últimas pedras desapareceron non hai moitos anos ao faceren unha explanación. Na casa de José consérvase unha pedra armeira. 
(Toda a información sobre os castelos de Navia de Suarna no blog do noso Colectivo Patrimonio dos Ancares).

AS NOGAIS 
Casa-torre de Noceda (As Nogais): O primeiro que se asentou nela foi Lope Sánchez de Ulloa, por terlle sido adxudicada en partillas que fixera o seu irmán Vasco Sánchez de Ulloa. Vendida polos herdeiros, foi convertida en casa de labranza. Os restos da torre foron reaproveitados para a construción doutras vivendas. A unha parte do edificio antepúxoselle outro corpo no ano 1850. Os escudos da fachada desapareceron, un deles, ao parecer, presentaba as armas dos Ulloa e dos Ribadeneira. 
Castelo de Torés: Século XV. Mantense en pé unha torre arruinada. Segundo a lenda, a construción débese á lendaria raíña Lupa como tótem, logo de se converter ao cristianismo, aos touros que transportaban o carro onde os discípulos puxeran o corpo do Apóstolo Santiago. A fortaleza vai unida á historia dos Ribadeneira e os Bolaño, herdada logo polo marqués de Camarasa. Tense como ascendente dos Ribadeneira a Lupo Luperio ou Lupario, descendente de senadores romanos. Dise que un fillo deste foi o primeiro que viu o sepulcro do Apóstolo navegando preto de Vigo. A casa de Medinaceli, a súa propietaria, cedeu por 25 anos o uso do castelo ao concello. En xaneiro de 2013 comezaron os traballos de limpeza das estruturas e acondicionamento da contorna por parte dos alumnos dun Obradoiro de Emprego solicitado polo Concello. O día 25 de outubro de 2014 saíulle un competidor pola titularidade do castelo aos Medinaceli. Segundo recolle La Voz de Galicia, na súa edición de Lugo, Jorge de Vivero di ter algún documento e constancia oral dos seus antergos de que a fortaleza pode ser da propiedade da súa familia. 
Torre de Doncos: Chamada tamén de Agustín polo lugar onde se atopa. Erixida na Baixa Idade Media. Ao parecer, a finais do século XIV pertencía a García Rodríguez de Valcarce, Adiantado Maior do Reino de Galicia, señor de Sarracín (Vega de Valcarce), Corullón e Montefurado, quen recibira a herdanza por parte da sua nai, Constanza García. Sen embargo, no 1528, sendo señor de Sarracín, Valboa, Corullón, Vilafranca e Cornatel Pedro Álvarez Osorio, Doncos xa non figura entre as súas propiedades. En Galicia, os Valcarce estiveron emparentados dos Valboa, Armesto, Monterrei e Lemos. No ano 1603, sendo o seu propietario Fernando de Toledo, xa ficaba medio arruinada. Do antigo castelo segue en pé a Torre da Homenaxe de planta cadrada con tres andares e un soto escavado na rocha. Ten unha altura de 24 m. Foi construída en cachotaría de pizarra, agás nas xanelas que son de perpiaño. Coñécese tamén como Castelo da Anca, pola lenda que narra o secuestro dunha muller por un sarraceno que, acosado por trece cabaleiros cristiáns, degolou á moza para que ninguén puidera posuíla. Curiosamente, a torre carece de dono. Sempre se creu que pertencía á Casa de Alba, mais esta, en resposta ao Concello, di que non é súa. (Ver o artigo neste blogue: A torre sen dono).
Para máis información sobre os castelos das Nogais pódese ver o noso blog: Colectivo Patrimonio dos Ancares. 

OUROL 
Torre de Ferreira de Bravos: Poucos datos existen sobre esta posible torre. Vázquez Seijas di, sen precisar a data, que foi destruída por un incendio. Quizais fose a principios do século XVII xa que a capela que pertencía á torre foi reedificada no ano 1640.   
Torre de Seserit (Xerdiz): Nun privilexio outorgado no ano 1368 por Pedro I, que se refire aos servizos prestados polo Concello de Viveiro na loita contra o seu irmán Henrique, confirmatorio doutro de Sancho IV, cítanse as casas-fortes de Muras e Seserit (Xerdiz). En documentos do século XI, escribe Vázquez Seijas, fálase desta torre como fortaleza encravada nos términos do Concello de Viveiro. Se existiu nada se sabe onde estivo situada. 

OUTEIRO DE REI 
Casa forte de Outeiro de Rei: Fundada pola familia irlandesa O´Kelly a partires dunha torre medieval a finais do século XV. Logo pasou aos Gaioso. Da primitiva construción só quedan restos dun muro. Consérvase unha pedra armeira sobre a porta. Mal estado de conservación. 
Torre de Arcos: Non se conservan restos. Ao parecer, Lupo Camberro de Candal, por privilexio de Don Paio, recibiu o señorío de Arcos pola súa valentía contra os árabes durante a Reconquista. 
Torre da Barreira (Gaioso): Manuel Vázquez Seijas, en Fortalezas de Lugo y su provincia (1955-1973), fala da Torre da Barreira. Os primeiros documentos datan do ano 1575, cando Ares de Monterroso doa ao seu fillo, con motivo do seu casamento, a cuarta parte do couto de Donalbai e 40 fanegas de centeo, produto da renda de varios lugares, entre eles este da Barreira situado en Santiago de Gaioso. No ano 1629 xa figura como único dono do sitio o fillo, Pedro Ares. Co tempo pasou a mans duns labregos. Di Vázquez Seijas que a torre foi moi modificada, quedando só os restos dalgunhas dependenzas e un escudo de armas. Brais Rodríguez Romero máis eu achegámonos ata Santiago de Gaioso, ata a casa onde disque se levantaba a torre, a pouco máis de 300 metros da igrexa parroquial. Exteriormente, ningún elemento da casa denuncia a súa existencia, unha construción de planta rectangular cuberta en lousa a catro augas. E do escudo, nin rastro, de feito, na páxina web do Concello dise que se descoñece o seu paradoiro. Ningunha das persoas coas que falamos, algunha nacida moito antes de que Vázquez Seijas realizara o seu traballo, lembra ver a pedra de armas. Pero Brais, que nunca deixa nada a medias, non as tiña todas consigo. Preguntando aquí e acolá enterámonos de que no barrio da Lama, a uns 250 metros da igrexa de Gaioso, había dúas casas, unha coñecida como A Barreiriña e outra como do Fidalgo. En efecto, alí puidemos ver dúas construcións que ben puideron acoller unha antiga torre. Totalmente arruinadas, só permanecen en pé os muros da fachada principal e pouco máis que ameazan derrube. Polo que nos contou un veciño, a casa, en orixe, era unha soa e que logo foi dividida ao facer unhas partillas. Aquí, os elementos construtivos que se conservan si indican a existencia dunha casa señorial, obstentando sobre unha das portas un escudo. Cremos que Vázquez Seijas, ou se equivocou de casa ou, simplemente, confundiu o nome dos lugares (Barreira por Barreiriña), estráñanos que ao minucioso investigador se lle pasara por alto esta Casa do Fidalgo, que ademais do nome conta cun escudo. 
Torre de Caboi (Astariz-Caboi): A dicir de Vázquez Seijas, parte do poboado ocupa un recinto amurallado cercado con foxos, cubertos pola matogueira, que indican claramente que alí houbo unha fortaleza. Malia o anterior non fican restos que poidan proporcionar datos de onde estivo emprazada. Segundo a tradición ergueríase na coñecida como Casa de Prado que na fachada ten un escudo cunha árbore franqueada por dous cans ou leóns, ou onde está a Casa do Redondo, no campo da Rúa, onde estivo a forca e o cárcere, derrubado no século XIX.       
Torre de Pardo de Cela: Ao parecer, na freguesía de Cela localizábase unha torre pertencente ao famoso mariscal Pedro Pardo de Cela que máis tarde pasou aos Ribadeneira. Situábase ao oriente da igrexa parroquial. Non quedan restos. 
Torre de Taboi (Pacio-Taboi): Na ribeira esquerda do río Miño. Século XVI. Pertenceu aos Saavedra, vinculados aos de Ribadeneira, Bolaño, Aguiar, Pardo, Balboa, Lobeira, Gaioso, etc. Mantense en pé unha torre en ruínas, construída en cachotaría de lousa cunha porta de acceso correspondente á desaparecida ponte levadiza. O seu declive comezou no século XVIII ou a principios do XIX, cando a súa propiedade mudou de mans. No ano 1955, cando a publicou Vázquez Seijas, xa presentaba mal aspecto. Como vestixios da antiga casa-torre atópanse anexas a Casa do Bordón que conserva unha pedra armeira cunha aguia dos Aguiar, e a Casa do Pacio cun escudo dos Saavedra, Ribadeneira e Bolaño. Taboi foi feudo de Pardo de Cela. 
Torre de Sobrada (Sobrada de Aguiar): Século XV. Erixida por mandato de Fernán Pérez de Ribadeneira (logo pasou aos Freire de Andrade) foi derrubada polos Irmandiños no ano 1467 e despois reconstruída. A ruinosa torre, de planta cadrada con tres andares, ten 15 m de altura. No Museo de Lugo consérvase unha pedra armeira dos Andrade, Aguiar e Ribadeneira.
 
 
 
 

PALAS DE REI 
Castelo do Castro das Seixas (Castro das Seixas-Merlán): Sobre o primitivo asentamento castrexo, Vasco Gómez das Seixas construíu un castelo en época medieval. Os Seixas foron propietarios do castelo de San Paio de Narla, en Friol. Non quedan restos. 
Castelo de Curbián: Estivo situada na marxe esquerda do río Pambre, citado por López Ferreiro na súa novela O Castelo de Pambre. Vázquez Seijas di que Manuel García Blanco localizou unha das torres dos Ulloa na parroquia de Curbián. 
Castelo de Pambre (Pambre): Ano 1375. Mandado construír por Gonzalo Ozores de Ulloa. Foi escenario de numerosas loitas, entre outras a mantida entre a nobreza e Alonso III Fonseca, arcebispo de Santiago de Compostela. Os Irmandiños respectaron o castelo logo de que Sancho Sánchez de Ulloa, despois dunha reunión cos revolucionarios en Melide, decidiu fuxir sen presentar batalla. Ademais da función militar, exerceu como fielato onde se cobraba o portádego polo uso do camiño. No 1484 pasou aos condes de Monterrei, e no 1895 o duque de Alba vendeuno a un veciño de Palas de Rei. O seu último propietario, Manuel Taboada, conde de Borraxeiros, falecido no ano 2009, dooullo aos Padres Misioneiros, unha orde relixiosa asentada en Teis, Vigo. Despois de varias negociacións, a Xunta de Galicia mercou o castelo por cinco millóns de euros. O castelo é de planta cadrada, con catro torres de planta cadrada situadas nos vértices. No medio érguese a Torre da Homenaxe, de tres andares.
Segundo información achegada por La Voz de Galicia, edición de Lugo, o día 30 de xaneiro de 2014 e recollida do portelo culturagalega.org, as obras de rehabilitación están supoñendo unha auténtica sorpresa para o equipo responsable da reforma. Na capela do castelo do século XI, que sempre foi un enigma pola súa ubicación fóra da fortaleza, atopáronse tumbas e enterramentos de diferentes épocas e tipoloxías. Apareceron estruturas de muros de época tardoantiga e sueva. Tamén se atoparon materiais de época castrexa e galaicoromana (cerámica, moedas e un puñal de antenas). 
Castelo de Felpós (O Corral-Felpós): A Casa-torre do Corral ocupa o lugar onde se erguía o Castelo de Felpós. Entre os séculos XIII e XIV foi gorida de bandoleiros que asaltaban aos peregrinos a Santiago de Compostela. Foi mandado destruír no ano 1321 polo arcebispo compostelán Berenguel de Landoira. 
Castelo de Ramil (Mácara-Ramil): Pertenceu aos Varela, di a tradición que descendentes do rei galego Ramiro I e da súa muller Ermesinda, da casa real de Francia. Cóntase tamén que un tal Fernán Páez Varela, alcumado o do Capelo polo golpe que lle deron no casco na batalla das Navas de Tolosa, foi un dos primeiros en atacar as forzas de Miramolín. Un Paio Varela foi alcaide do castelo de Pambre. Cando Vázquez Seijas visitou o lugar a principios dos anos sesenta do pasado século, só ficaban ruínas. 
Os Castelos de Remesedo: Manuel Gago, no seu Capítulo cero, achega unha nova fortificación altomedieval situada nun altorelo sobre o río Pambre. En mal estado de conservación, aínda se poden ver os alicerces dunha muralla. 
Fortaleza da Torre da Pena da Merla (Carteire): Cando visitou o lugar Vázquez Seijas, da fortaleza non se conservaban máis que algúns restos das cimentacións e un cadrado de parede con muros no interior da casa actual. Nun lenzo novo do antigo edificio, figura unha pedra armeira, truncada pola parte superior, cun león rampante toscamente tallado. Sábese que no ano 1585 era señor da fortaleza Xoán López Pardo e Andrade. No primeiro terzo do século XVII, eran donos o capitán Arias Conde de Aguiar e Antonio de Andrade Grandío, a quen en abril de 1626 Domingo Grandío, veciño do lugar de Canedo, lles cede dúas fanegas de pan e dúas galiñas de renda, que o mesmo Domingo lles pagaba polo dito lugar, onde vivía. 
Castelo dos Penedos de San Nicolao: Os Penedos de San Nicolao están situados nas inmediacións do Camiño Primitivo, nuns outeiros nos que afloran crestas de seixo branco, e que están catalogados como emprazamento dun castelo roqueiro medieval, coñecidos como niños de aguias. Cada un deses afloramentos contan cun nome específico, pero é o máis elevado o que recibe o nome de San Nicolao xa que segundo a tradición no seu cume existiu unha capela posta baixo o padroado deste santo. Dende os altos dos afloramentos vese perfectamente o Camiño Primitivo atravesando o vao natural que cruza a Serra do Careón. O xacemento sitúase nas inmediacións das aldeas do Hospital das Seixas e de Cascamiño, na parroquia de Merlán. (Información achegada por Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz, do Museo da Terra de Melide). 
Torre de Quindimil. 
 
 

PANTÓN
Castelo de Maside (Doade): Séculos XI-XVIII. Foi propiedade dos Lope de Cangas, Losada, Mosquera, Arias e Quiroga. No século XIX foi restaurado por Xoaquín Arias. Aquí viviu o líder irmandiño Diego de Lemos, morto no ano 1492 e soterrado no mosteiro do Salvador de Ferreira. Na actualidade foi habilitado como vivenda. 
Castellum Minei (Marce-Vilar de Ortelle): Na Pena do Castelo, tamén coñecida como O Castro. Situábase nun outeiro con excelentes defensas naturais, con cantís que polo norte, sur e oeste caen verticalmente sobre o río Miño. O acceso realizábase a través dun paso protexido por un foxo e cun muro. Na primeira área atópanse os restos da antiga capela do San Martiño (sería un pequeno mosteiro familiar?), e nunha parte máis elevada os restos da fortaleza. Na parte superior do afloramento rochoso hai un recinto practicamente ovalado cuns 20 metros no eixo maior e 15 no menor. Obsérvase que os afloramentos naturais cortáronse para conseguir unha superficie plana e nivelada para poder construír sobre ela. Tamén se aprecian rebaixes na rocha para o asentamento de estruturas. Atopáronse fragmentos de tella curva e cerámica medieval. A primeira mención documental é do século IX, nunha doazón de Afonso II ao bispado de Lugo, datada o 1 de xaneiro do 841 onde aparece citado como castrum, e no que o rei fai entrega do lugar de Vilar. A primeira mención á capela citada máis arriba é do ano 842, nunha doazón do abade Astrulfo e na que se refire á fundación do mosteiro de Santa María de Barrado e doutras igrexas durante o reinado de Afonso II: "Et Ecclesiam Sancti Martini quae ibi sita erat ex more antiquo, et fundavita Ecclesiam Sancti Martini in villas antiquas super ripam Minei".  Do ano 897 é unha confirmación dunha serie de doazóns que realiza Afonso III a favor da igrexa de Lugo atopadas in terra de Lemos, entre outras a Ecclesiam S. Martini cum ipso Castro. No ano 898, nunha listaxe de bens pertencentes á diócese de Lugo aparece citado o Castro de Mineo, e cen anos máis tarde o Castello Ripa Minei. No 1164 aparece a última mención documental como Castellum Minei. A fortificación foi abandonada probablemente un pouco máis tarde, cando a construción da Torre de Marce, situada nunha posición máis elevada e con mellores condicións de habitabilidade. Posuía unha estratéxica situación sobre unha importante vía que supoñía a comunicación das dúas beiras do río Miño, dende as terras do Saviñao e Pantón ás de Chantada a través do porto fluvial de Chouzán. Tería unha función de control, defensa e incluso fiscal co cobro de portádego. No século XVII, Mauro Castellá Ferrer, na súa viaxe a Compostela, describe así o Castellum Minei, que vincula á Casa de Março: "Et un solar es la Fortaleza de Março, que esta una legua de los Castillones, onde se hallo el Marmol, a la parte Occidental en las Riberas del rio Miño. Algunos dizen es adonde esta una Torre antigua, con su palacio desmantelado, foso y traveses. Pero lo mas cierto (segun me dixo Don Diego López de Lemos, y lo fuy a ver) es mas abaxo desta Torre cosa de una milla, adonde esta una Ermita de San Martin en un cerro áspero sobre el mismo Rio Miño, adonde parecen vestigios están en la cima, y cumbre del Monteçuelo, y la Ermita mas abaxo en la ladera, que da a entender, que fue primero la fundación de la fuerça que alli estuvo, que la Ermita, pues la costumbre de fundar las Ermitas en Galicia es en la cumbre de los montes (que se ve oy dia) y los que saben de antiguallas avrán notado esto (...). De la de Março sólo ha quedado su torre, no la que estava junto a la Ermita de San Martín (que está derribada por los cimientos) sino la otra que digo está mas arriba con su palacio, permanece della la fama de lo que fue, posee la aura Rodrigo de Quiroga". O cura Ramón Castro López, na súa Reseña histórico descriptiva de la parroquia de Vilar de Ortelle... (1929), sinala que xunto o Castellum Minei houbo unha ermida adicada a San Martiño, a onde os veciños ían escoitar misa. Di que o castelo distaba un quilómetro de Marce, sería de pedra, con muros moi anchos e elevados e as súas pedras foron reutilizadas noutras construcións; engade que a fortaleza era de forma circular, e que os muros eran tan anchos que segundo di a tradición podía xirar comodamente un carro. Afirma do cura de Vilar de Ortelle que "Aínda se conserva hoxe o topónimo Porto nas proximidades do Castellum Minei, chegando a el un vello camiño empedrado de probable orixe medieval"; sobre esta vía de comunicación fala Elisa Ferreira Priegue na súa obra Los caminos medievales de Galicia, denominándoa como antiqua carraria. Rielo Carballo di que a ermida foi mandada derrubar no ano 1737 a causa do seu lamentable estado de conservación. 
Torre de Marce (Marce-Vilar de Ortelle): Construída probablemente a finais do século XII, cando se abandonou o Castellum Minei. Cóntase que a torre era tan alta que a súa sombra chegaba ao río Miño e facía sombra á igrexa románica de Chouzán. 
Torre de Quitapesares (O Cotillón-Acedre): Fala dela Ferro Couselo no Boletín do Museo Arqueolóxico de Ourense no ano 1952, baixo o título La Torre de Quitapesares y el Duque de Arjona. Dise que foi mandada construír por Fadrique Enriquez, fillo do conde de Trastamara, neto do maestre de Santiago Fadrique, bastardo de Afonso XI, quen tomou o título de duque de Arjona. Conta Ferro Couselo que no ano 1429 foi levado o duque ao castelo de Almazán e pouco despois trasladado a Peñafiel, onde un ano máis tarde morreu, con sorpresa de todos e do propio rei "que sin duda por acallar pesares", fixólle honras fúnebres moi suntuosas en Astudillo. O conde de Lemos e o abade do mosteiro de Santo Estevdo de Ribas de Sil preitearon pola posesión da torre. No ano 1525 a torre xa se atopaba en completo abandono, e os seus materiais, pouco a pouco, foron desaparecendo, reaprovitados polos veciños noutras construcións. No Arquivo Histórico de Ourense consérvase un debuxo de finais do século XVII ou principios do XVIII no que se ve que se compoñía de dous corpos, torre e vivenda. Cóntase que un paxe, de nome Pero López, foi arroxado dende o alto da torre por dous negros por mandato do duque por cortexar a Leonor García, a súa tía. 
Torre de Vilamelle: Di Vázquez Seijas que no século XV era dono da torre Amaro de Vilamelle, fidalgo do conde de Lemos. Ramón Castro López, no seu Reseña Histórica Descriptiva de Vilar de Ortelle y su Comarca (1929), describe unha batalla que tivo lugar no campo chamado da Pedrosa durante a Idade Media, en tempos de Xoán II. Non quedan restos. Lembro que o fidalgo citado por Vázquez Seijas é un dos protagonistas de Los Hidalgos de Monforte, de Benito Vicetto, que o autor pon coma fillo do mariscal Pardo de Cela. 
 
 

O PÁRAMO
Torre da Barreira (A Torre): De finais do século XV, con pedras do castelo de Paredes, derrubado polos Irmandiños. Só permanece en pé un pequeno muro cuberto pola matogueira o que non impide que estea declarada como BIC pola Xunta de Galicia. 
Torre de Trebolle (A Torre). 
Torre de Pena Aguieira (Paredes-O Páramo): Coñecida tamén como de Pardo de Cela ou do Mariscal. Dende a torre dominábase unha ampla panorámica, mesmo se distinguía a cidade de Lugo. A torre aproveitaba un pronunciado afloramento en forma de esporón. Consérvase algunha fileira de pedras e entalladuras nas rochas onde apoiaban as estruturas de madeira. Apareceron obxectos cerámicos, metálicos e proxectís. Foi derrubada polos Irmandiños. Cóntase que na faldra do monte do Castelo hai un oco debaixo dunha pena onde se escoita un prolongado eco. Tamén se di que na parte máis alta do monte nace un manancial de auga que vai desaparecendo e discorrendo cara abaixo, en varios puntos, cuxa preparación foi produto dos mouros.
 

A PASTORIZA
Castelo de Britonia: Segundo Amor Meilán, baseándose nunha testemuña de Pomponio Mela, insinúa que nos primeiros séculos da era cristiá existía unha confederación de pobos ártabros con capital en Britonia, confederación que abranguía ata a actual comarca de Ortegal. Dentro do que foi o emprazamento da antiga Britonia, segundo as Memorias que compuxo un coengo da Catedral de Mondoñedo, utilizadas polo P. Flórez no tomo 18 da súa España Sagrada, aínda se coñecían no 1763 vestixios dunha gran fortaleza con foxo e contrafoxo. A igrexa actual asenta sobre unha basílica monacal de orixe suevo-visigótica, sé da Diócese de Britonia fundada polos bretóns que chegaron ás costas de Lugo no século V, dirixidos polo bispo Mailoc. 

PEDRAFITA DO CEBREIRO 
Casa-torre de Pacios: No Madoz (1849) o nome da aldea aparece citado como Pacios de Lousada. Os fundadores e propietarios tiñan dereito ao paso directo ao coro da igrexa. Na fachada norte da casa figura un escudo en pedra coas armas dos Armesto, Ron e Valcarce.   
Castelo dos Armesto ou Casa-Torre de Veiga de Forcas (Veiga de Forcas): Citado por Vázquez Seijas e do que non quedan restos. No lugar consérvase a casa-pazo e torre que sufriu varias reformas, entre outras unha no ano 1964 que fixo desaparecer varios elementos. O pazo aínda conserva dúas pedras armeiras coas armas dos Ron e dos Armesto. Segundo a documentación que existía no arquivo do avogado Manuel Neira Pol, o 13 de outubro do ano 1868 reuníronse os habitantes do Cebreiro en Veiga de Forcas ao grito de "Viva o pobo, abaixo a tiranía", tomando un acordo coñecido como "Acordo Municipal do Cebreiro" no cal destitúen á corporación municipal de Pedrafita do Cebreiro, designando como sé da capitalidade a Veiga de Forcas, nomeando concelleiros, entre outros a Manuel Mejía e José de Neira Saco quen por elo foron procesados polo delito de rebelión. No mes de xaneiro de 2016, o abandono dos propietarios, non a choiva nin o vento, derrubou gran parte da casa-torre. (Ver en Apéndices: O abandono derrubou a casa-torre de Veiga de Forcas).
(Toda a información sobre os castelos de Pedrafita do Cebreiro no noso blog do Colectivo Patrimonio dos Ancares). 

POL 
Casa-forte de Outeiro de Luaces. 
Castelo de Santa María de Luaces: Citado por Bouza Brey nun artigo da Comisión de Monumentos históricos e artísticos de Ourense titulado Origen y descendencia de los Luaces (1951). Non fican restos.  
Castelo de Trasín: Citado polo monxe bieito Fr. Francisco Muxica no ano 1694. Di que no bispado de Lugo, na freguesía que chaman Suegos de Luaces, e outra no mesmo bispado, Santa María de Luaces, en terras do conde de Altamira, nun sitio que chaman Trasín, víanse as ruínas dun poderoso castelo, que por seren tan antigo o tempo consumiu e desfixo. Refire que cando os godos chegaron á Galiza e botaron aos suevos, un cabaleiro suevo que emparentara cos godos quedou como señor destas terras. Sempre se lle chamou suevo, e as súas posesións casa e terra de suevos. Os moros que o ocuparon posteriormente, prenderon ao último señor do castelo e a unha nena, filla súa, que foron liberados posteriormente. Descoñécese a ubicación deste castelo.  
Torre de Caraño: Como fundación no lugar de Caraño, o documento máis antigo data do ano 1505, nun testamento outorgado por María Fernández, filla Rodrigo Yáñez de Outeiro, e muller de Lope Pillado. No ano 1610, Álvaro Rois deixa no seu testamento ao que vivise na torre, varios bens, con pensión dunha misa cada dous anos. Nada se sabe do seu emprazamento, a non ser que ocupara o lugar dunha das dúas casas brasonadas que aínda existen. 

A PONTENOVA 
Castelo de Miranda ou de Viloudriz: Situado nun lugar coñecido como O Castelo, na freguesía da Pontenova, nunha posición elevada sobre o curso do río Eo. A primeira mención data do ano 1199, cando Afonso IX lla entregou á Igrexa de Mondoñedo. No ano 1438, o bispo de Mondoñedo aforou a Xoán Fernández de Bolaño e á súa muller Constancia "o castello et terra de Miranda...". Sábese que aínda existía no ano 1597, cando o bispo Gonzalo Gutiérrez Mantilla lle aforou a Diego Fernández de Boulloso o Monte Castelo "sito en el concejo de Miranda, feligresía de Vilaoudriz, sendo este, segundo Amor Meilán, o responsable da demolición da fortaleza.
 

PORTOMARÍN
Casa-torre do castro de Portomarín 
Igrexa fortaleza: Antes de San Xoán, hoxe en día de San Nicolau. Pertenceu aos Sanxoanistas. Templo-fortaleza emprazado no antigo Camiño Francés a Santiago, citado o lugar no Códice Calixtino. Segundo Ángel del Castillo a súa construción data dos últimos anos do século XII ou de principios do XIII. Xunto con outros edificios, foi trasladada e reedificada cando a construción do encoro que asulagou o vello Portomarín, se ben se perderon os edificios da Encomenda e do Hospital de peregrinos, documentado no século XII, dos que só se conservan as súas inscricións e escudos das fachadas custodiados no Museo Provincial de Lugo.
 

QUIROGA 
Casa da Torre ou de Tor (San Salvador do Hospital): Dise que foi fundada por un cabaleiro francés que veu a Galicia para loitar contra os musulmáns. Pertenceu á encomenda Sanxoanista de Quiroga. Do arruinado edificio actual, de tres andares, data dos séculos XVI-XVIII. Na cara norte consérvanse dúas pedras armeiras. A da dereita está dividida en catro partes pola cruz de Alcántara, con lousa, lagartos, can atado a un piñeiro, cinco estacas e unha ave coroada. O da esquerda, de catro cuarteis, vese un brazo e maza, can atado a un piñeiro, flor de lis con cinco roeis e un león sobre ondas. 
Castelo de Ares (Augas Mestas): Citado por Amor Meilán na súa Geografía General del Reino de Galicia, do que di que non quedan restos. Sabemos que no lugar houbo un primitivo asentamento castrexo. O mesmo autor fai mención dun Castelo de Malpica, situado no mesmo concello, mais ignórase onde se podería ubicar.    
Castelo da Encomenda ou de Torrenovaes (Os Novais): Situado nun outeiro a carón da estrada xeral, domina a cunca do Sil e parte dos vales de Quiroga e San Clodio. Ten a orixe no século XII. Pertenceu aos condes de Torrenovaes, vinculados aos Vázquez Queipo, Pimentel, Losada, Quiroga, Balboa, Figueiroa, Osorio e outros. Entre os séculos XVI e XVII habitáronno os Hospitalarios de San Xoán de Xerusalén. Consérvanse parte das murallas e foxo. No ano 1809, a meirande parte da documentación da Orde de Malta en Galiza que se gardaba no castelo foi queimada e destruída polas tropas napoleónicas. Durante anos, a torre foi lugar de votacións e tomas de posesión dos cargos na xurisdición de Quiroga. Declarada como BIC pola Xunta de Galicia. Esta denominación tamén a ten un chamado castelo de Sequeiros que debe de ser o mesmo que o castelo da Encomenda. 
Castelo de Lor: Recibe o nome por estar situado preto do río Lor, na parroquia de Quintá de Lor (Vázquez Seijas fala da parroquia de Santa María de Lor, hoxe en día inexistente). Pertenceu aos Arias de Sirgal. Podería ubicarse nun meandro do lugar chamado Esmorille, onde houbo un castro. As súas pedras parece que foron utilizadas na construción dun túnel do ferrocarril.   
Castelo de Montefurado: Sobre o túnel de Montefurado crese que puído erixirse un castelo de orixe romana, construído sobre o primitivo xacemento castrexo, para controlar o paso por riba da boca do túnel. Insiro un gravado do último terzo do século XIX onde se representa o túnel e a fortaleza, extraído da Crónica General de España (provincia de Lugo) de Villa-Amil y Castro do ano 1866. 
Fortaleza e torre da casa forte de San Cristovo de Fisteus (San Cristovo-Fisteus): Con estas denominacións figura nun litixio por varias posesións do ano 1534, en pedimento de Alonso de Quiroga, veciño de San Cristovo de Fisteus, contra Pedro Fernández do Río e Marina Vázquez Quiroga, preito que foi resolto no ano 1591.
   
 

RIBADEO 
Baluarte da Atalaia: Construído no primeiro terzo do século XVI, para a vixiancia e protección da costa. No ano 1540 figuran nas actas municipais varios gastos para arranxar as cercas e para construír troneiras. Estaba dotado con artillería. No ano 1643 reforzouse o baluarte. Foi abandonado a mediados do século XVIII e os seus materiais desapareceron ata non ficar rastro algún. 
Forte de San Damián (Vilaselán): Levantouse sobre a antiga Torre Nova. Defendía a Ría de Ribadeo. Do primitivo forte, datado no 1624 e con doce canóns, non se conservan restos, foi destruído polos ingleses no ano 1719. É no século XVIII cando se levanta o actual. Como elementos arquitectónicos destacan os grosos muros, os baluartes, as troneiras e o foxo escavado na rocha. A vixiancia corría a cargo dun home da vila e dous da súa xurisdición. No ano 1809, cando o ataque dos franceses, a estrutura quedou moi danada ao voar o polvorín. Posteriormente foi entregado ao Concello. Hoxe en día acolle unha sala de exposicións municipal. No interior consérvase unha embarcación de salvamento de náugrafos que foi arrestada (castigada a non saír ao mar) porque na súa primeira saída morreron afogados varios mariñeiros. 
Murallas da Vila: Escribe Vázquez Seijas que as primeiras defensas da vila puideron levantarse polos bispos que exerceron señorío sobre ela para protexela das acometidas bélicas e dos piratas normandos que asolaban as costas cantábricas. Sábese que a primitiva poboación estaba establecida, a mediados do século XII, no lugar coñecido como Vilavella, que posteriormente foi abandonada polos seus habitantes, os cales se trasladaron máis cara o interior. Nesta época construíronse as murallas, sen que se poida precisar a data exacta do seu comezo, e se as obras foron iniciadas polo primeiro conde, o cabaleiro francés señor de Villaines. A mediados do século XVI detállanse nas contas do Concello varios gastos por arranxos e modificacións realizadas nas defensas. No 1797, en vista de que ameazaba ruína, o Concello acordou derrubar a porta de Santo Domingo. A partires do século XIX o Concello facultou aos veciños a aproveitar o seu terreo e a pedra. 
Torre das Cabanas: Nada se sabe onde estaba emprazada, aínda que se cre que puído estar no lugar coñecido como Penafurada. Sábese que no ano 1540 era alcaide Lope de Reigada.  
Torre de Cedofeita (Cedofeita): O couto de Cedofeita noméase nun documento do ano 1202, na permuta que o bispo Paio de Cebeyra fixo co rei Afonso VIII. Segundo Amor Meilán, na súa Geografía del Reino de Galicia, Cedofeita é a antiga Cito Facta (hai autores que a levan para Lérez, en Pontevedra). No arquivo da Real Chancelaría de Valladolid existe o preito que mantiveron os da linaxe de Cedofeita polo recoñecemento da súa fidalguía no ano 1542. No ano 1535 era dona do couto de Cedofeita Branca de Ribadeneira e Pimentel, esposa de Antonio de Tovar, dono do couto de Canedo e do pazo de Tovar, en Lourenzá. Preto da ponte de Arante, consérvase unha sinxela torre de planta cadrada á que se adosan outras construcións. O lugar que ocupaba a antiga pedra armeira foi substituído por un escudo de madeira que se conservaba nalgunha parte das dependenzas. 
A Torre Vella: Foi erixida en Vilaselán para servir de guía aos navegantes. No ano 1622 fíxose nela un forte dotado con dúas pezas de artillería. Sábese que no ano 1813 estaba totalmente arruinada, e nese lugar construíuse un faro. 
  
 

RIBAS DE SIL
Torre de Malpica (Vilanova): Apenas se conservan restos. Pertenceu aos condes de Lemos. O castelo foi derrubado durante a Revolta Irmandiña. 

RIBEIRA DE PIQUÍN 
Casa-torre de Santalla de Piquín: Pertenceu á xurisdición do mosteiro de Meira. Non quedan restos. 
Casa-torre de Muxén (Os Vaos): Fala dela un libro parroquial no que di que o día 6 de novembro do ano 1622 bautizouse na igrexa de Santalla de Piquín un fillo dos fidalgos da Torre de Muxén, ao que puxeron como nome Pedro López Rancaño, que logo foi dono da torre e estivo casado con Inés de Ros Luaces. Conservándose algúns vestixios da torre xunto unha gran casona abandonada. 
Torre de Navallos: Citada en documentos do castelo de Caldaloba, no concello do Pino. Non quedan restos. 

RIOTORTO
Torre do Mouro ou de Meilán (Santa Marta de Meilán): Século XIV-XV, se ben as primeiras noticias datan do século XVI. Di Amor Meilán que María de Bolaño, falecida no 1527, fou a súa propietaria. Foi destruída durante a Revolta Irmandiña. Moi reformada (engadíronlle varias construcións) presenta un arco oxival e ventanais aximezados. Pertenceu aos marqueses de Bendaña ou Mendaña. En ruínas. Conserva un arco oxival coroando a entrada principal. Segundo a lenda, hai un pozo de gran profundidade que mediante un paso subterráneo se comunica cunha fonte que hai ladeira abaixo; dise que o pozo agocha grandes tesouros que agochou o seu fundador, e se alguén os atopa, ademais de facerse moi rico, conseguirá resucitar ao primeiro propietario da fortaleza.  
Castelo de Penaflor (O Machín-Santa Marta de Meilán): Situado no monte Castelo, a 300 metros de altitude, nun esporón rochocho  sobre o rego Machín. Nada se sabe da data de construción nin por mandato de quen, mais si que xa existía no ano 1305, cando o bispo de Mondoñedo pretendeu obrigar a Fernán Pérez Ponço a derrubalo. A meirande parte das súas pedras foron reaproveitadas na construción de casas e valados. Trátase dun castelo formado por un recinto central circular no que se erixía unha soa torre arrodeada por un terraplén, foxo e muralla pétrea. Para saber máis, consultar o interesante traballo de Carlos Andrés González Paz El castillo de Peñaflor (Riotorto-Lugo): iglesia y nobleza en la Mariña Lucense a finales de la Edad Media, publicado no Boletín do Museo Provincial de Lugo.
 

 

SAMOS 
Casa-forte de Lusío (San Cristovo do Real): Foi fundada por Vázquez de Vilamexe e a súa muller Leonor Alfonso de Balboa no ano 1551, tal como figura na inscrición da pedra armeira existente nunha das fachadas da casa. Con esta casa vinculáronse máis tarde os Braganza, Valcarce, Losada, Balboa, Pimentel, Figueroa e outras familias. Lusío pertenceu á antiga xurisdición na que exercía señorío o mosteiro de Samos. Da primitiva construción mantense en pé un corpo da torre moi transformado e os muros da cerca. Na actualidade o conxunto está adicado a albergue. Bo estado de conservación. Nesta casa naceu Vicente Vázquez Queipo, matemático, autor das Tablas de Logaritmos.     
Casa-torre de Lourido (Renche): Só se sabe que foi incluída na dote de María Xosefa de Ribadeneira e Montenegro para casar con Baltasar Antonio López de Armesto e Losada, sucesor da casa de Castragude (O Incio), quedando incorporado a esta esta última a principios do século XVII. 
Castelo da Toca (Toca-Renche): Foi mandado derrubar polos Reis Católicos. Pertencía ao mosteiro de Samos. Non quedan restos. 
 

SARRIA
Castelo de Sarria (Sarria): Século XII. O desaparecido castelo foi construído, probablemente, por mandato de Guterre Ruiz de Castro. No 1126 pasou aos Castro de Monforte. O señorío da vila recaeu, tras varios sucesos, nos infantes Afonso e Filipe. O condado, cos Trastámara e Lemos, vinculouse a Álvaro Núñez Osorio. Destruído polos Irmandiños, foi reconstruído polo conde de Lemos, facéndose inventario de bens no ano 1596. Só se conserva unha torre de quince metros de altura. Sábese que tivo outras torres, xa que unha delas cedeuna o duque de Alba para pavimentar as rúas de Sarria, e hai noticias doutras tres, ademais da do Homenaxe. Co tempo, torre e finca amurallada pasou á familia Pérez Batallón. 
Casa forte de Froián: As reformas variaron a morfoloxía orixinal. Obsérvanse varias pedras armeiras nas paredes exteriores. A fundación prodúcese en tempos de dona Urraca. O documento máis antigo, citado no Cadernos de Estudos Galegos por Xesús Carro, data do ano 1396 que comeza así: "Estando e no campo da casa forte de Froián, que he na terra de Saviñao...". Da antiga casa-forte só se conserva a parte destinada a vivenda, modificada e convertida en casa de labranza; a torre foi demolida. 
Casa-torre do Barrio: Atópase emprazada nun outarelo das estribacións do monte de Meda. Descoñécese a data exacta da súa construción, mais sábese que xa existía no século XV. En testamento outorgado por Ares Fernández do Barrio no 1574, noméase herdeiro ao seu fillo Pedro Fernández do Barrio. Moi modificada, conserva dous escudos, un coas armas dos Valcarce-Figueiroa, Montenegro, Estrada, Taboada-Mariño, Balboa e Guitián, e outro nun sepulcro que hai na capela.  
Casa e torre de Farbán. 
Casa-torre de Louseiro: Estaría situada en O Barrio, segundo se desprende dun preito por unhas lindes entre o propietario da casa-torre e o convento da Madalena de Sarria a mediados dos século XVIII. 
Casa-torre de Perros (Perros-Calvor): No século XVI era dono da casa Macía Monseiro cuxa familia emparentou cos Balboa Sarmiento. Aquí naceu Clara Balboa Sarmiento e Quiroga, nai de Fr. Martín Sarmiento, casada con Antonio García de Gosende Figueroa. O edificio consta de tres corpos, o central corresponde á torre cuxa fachada principal conserva a antiga porta de entrada. Na portada dun muro e na propia torre vense senllos escudos.   
Castelo dos Infantes (Castelo dos Infantes): Sobre un primitivo asentamento castrexo levantouse unha torre medieval da que aínda se observa un muro de xisto. Coñécese unha ocupación poboacional na Alta Idade media por un inventario do 1082, citándose como Castellum, e noutros documentos de 1098 e 1120 como Castelo. Vázquez Seijas cre que foi derrubado polos Irmandiños. Esta xurisdición era independente de Sarria. Alterado polo núcleo de poboación.   
Torre de Domiz (Meixente): O documento máis antigo que fala da torre data do ano 1616, unha escritura de venta. Non quedan restos. 
Torre de Vilar (Vilar da Torre-Loureiro): Aínda que desapareceu a principios do século XVIII, está declarada como BIC. Segundo o excronista oficial de Sarria e membro do Seminario de Estudos Sarriaos Francisco Vázquez Saco, Xaime Félix López Arias, estivo vinculada á familia Castragude e tamén había unha capela, igualmente desaparecida. Sábese que foi doada en foro a finais do século XVIII, e que parte das rendas foron vendidas a fins do século XX. Consérvase o topónimo.
 

O SAVIÑAO 
Castelo de Xuvencos: No testamento outorgado no ano 1402 por Gonzalo Ozores, cedendo a fortaleza de Pambre ao seu primoxénico Lope Sánchez de Ulloa, figura entre outros bens o castelo de Xuvencos. Tamén consta nunha escritura de doazón de principios do século XV. Derrubado polos Irmandiños. Ao parecer ocuparía a cima do primitivo castro da Cibdá ou de Xuvencos. 
Torre de Arxeriz (Arxeriz-Fión): Levantábase, ao parecer, sobre o castro de Arxeriz. Vázquez Seijas escribe que lle informaran da aparición dalgúns restos.    
Torre da Candaira (Rebordaos): Situada nun pequeno altorelo rochoso, dominando o val regado por varios regueiros tributarios do río Miño. Torre de planta cadrada, ameada, con tres andares, construída en cadeirado de granito nos séculos XII ou XIII, vencellada á casa dos Sarmiento de Soutomaior, os Garza de Quiroga e outras familias, ata chegar aos Taboada. Planta cadrada con tres andares. Accédese por medio dunha porta alintelada. Descoñécese quen a mandou edificar. Escribe Vicente Rivera no Boletín da Comisión de Monumentos de Lugo (1950) que se sabe que no século XIII estaba vinculado á torre un colar de diamantes negros que ao agregarse este vínculo ao morgado do señorío de Tor, no último terzo do século XVI, permaneceu nesta casa ata que unha muller desta linaxe o depositou no Bando de España de Madrid e que transcribo literalmente: "por cuya circunstancia lo robaron los rojos, cuando saquearon el Banco, sin que fuera posible el poder recuperarlo". O único que se conserva da antiga fortaleza é a torre, pois a barbacá e outras fortificacións secundarias desapareceron.
 

SOBER 
Castelo de Sober (Refoxo): Sufriu varias transformacións na súa estrutura ao longo dos séculos. No frontal conserva dúas ménsulas que soportan un tímpano co escudo dos Lemos anterior ao século XIV. Os torreóns da entrada son do século XVI, e as fachadas exteriores dos séculos XVII e XVIII. En escrituras forais do século XIX menciónase como dono ao marqués de Camarasa e conde de Amarante. A principios do século XX pasou a mans de Ubaldo Iglesias por compra feita a María Gasset y Chinchilla. Á morte do señor Iglesias, os seus herdeiros, por atoparse o pazo en estado ruinoso, dispuxeron a súa total demolición no ano 1933. Consérvanse algúns elementos no "Palacio de Sober", convertido en hotel. 
Torre de Moreda: Foi erixida despois da Revolta dos Irmandiños. Mandada construír polo conde Xoán Gutiérrez, en terras arrebatadas ao mosteiro de Pombeiro. 
 

TABOADA 
Castelo de Asma (Santa María do Castelo): Na Era 1415 (ano 1377), o prior do mosteiro de A Cova (O Saviñao), Xoán Gómez, con outorgamento doutros coengos do cenobio, fixo permuta dalgúns bens co bispo de Lugo Pedro López de Aguiar, quen deu a dito prior e coengos os que tiña na freguesía, e eles cederon todo o que tiñan no castelo de Asma, instrumento que foi outorgado en Diomondi. 
Castelo de Vilar (Vilar-Esperante): Século XVI. Mandado contruír por Alonso López de Lemos e Inés de Castro. Na fachada conserva as pedras armeiras dos Lemos, Castro, Ulloa, Taboada, Camba e Mosquera. Ten planta de tendencia rectangular, con planta baixa e primeiro andar. Os muros son de cadeirado e cachotaría de granito. 
Fortaleza de Sonán (Insua): Non quedan restos e tamén se descoñece quen a mandou construír. Escribe Vázquez Seijas que debeu ser unha das máis antigas erixidas na provincia de Lugo xa que no século XVII era coñecida como palacio vello de Sonán. Na primeira metade do século XVI fundou vínculo da casa grande Sonán Lope de Taboada, o Vello, descendente dos señores do castelo de Castro Candaz, en Chantada. Na fortaleza existía unha ermida posta baixo o padroado de Nosa Señora do Carme, que xa a mediados do século XIX estaba arruinada.    
Pazo fortaleza de San Pedro ou de Bembibre: Ano 1413. Pertenceu aos conde de Taboada, orixinarios da torre de Candaz (Pedrafita-Chantada). O edificio, de pedra de cantería, levántase sobre unha planta en forma de U cun anexo no seu lado do mediodía, onde se asenta unha torre de tres andares con remate ameado. Na fachada principal localízase a porta principal formada por un arco de medio punto. Por riba da porta sitúase a heráldica do pazo. No interior salienta o patio con arcadas en tres dos seus frontes con corredor superior. 
Torre de San Mamede.
 

O VALADOURO 
Casa-torre de Gradaílle.   
Casa-torre de Santa Cruz (Santa Cruz do Valadouro). 
Fortaleza de Vilanova dos Cabaleiros: A única referencia achégaa Vázquez Seijas (1967), información que lle facilitou Vicente Rivera que a tiña como pertencente á familia dos Osorio, señorío concedido polo mesmo rei galego Paio polos servizos que lle prestara na súa guerra contra "os infieis". Se existiu, nada se sabe do seu emprazamento.  
Torre-Pazo de Parga (A Torre-Recaré): Ten a orixe no século XV. Pertenceu ao mariscal Pedro Pardo de Cela. Propiedade privada. 
Torres de Recaré: Fala delas Vázquez Seijas na súa obra Fortalezas de Lugo y su provincia (1973). A de San Xiao atópase situada sobre un pequeno castro, construída en granito e lousa á que se lle engadiu posteriormente outra construción. Na actualidade pertence a uns labregos. Descoñécese a quen pertenceu, mais preto dela hai unha fonte coñecida como Fonte do Conde. Na mesma parroquia hai outro edificio no lugar chamado A Torre, edificación con porta de entrada con arco de medio punto como a citada anteriormente. Na parroquia de Santa Cruz existe o lugar do Torrillón, na aldea de Cendemil, que ao parecer pertenceu ao mariscal Pardo de Cela. 

VILALBA 
Casa-forte de Samarugo: Descoñécese a data da fundación. Está situada na parte meridional do Monseivane. Dise que os señores de Samarugo foron os fundadores da aldea e da freguesía que radicaba no lugar denominado Castro ou Castelo. No último terzo do século XV constitúese a casa de Samarugo en centro e cabeza dos señoríos da familia, non téndose noticia de que os seus donos a ocuparan con anterioridade a esa data. No Memorial da casa de Saavedra califíase de moi poderosa en rendas e vasalos. Achega Vázquez Seijas que don Enriquez, señor de Vilalba, As Nogais, Becerreá e outras terras señoreaba tamén, a mediados do século XV, Samarugo, Vilaxoán, Pedrafita e Vilamaior. Cando a visitou Vázquez Seijas a finais dos anos cincoenta do pasado século XX conservábase en regular estado, ostentando na fachada dous escudos coas armas dos Castro, Osorio, Ulloa e Aguiar. 
Torre dos Andrade (Vilalba): Século XI. Doada por Pedro I a Fernán Pérez de Andrade "O Bo". Foi reedificada no s. XIV trala destrución do castelo durante a Revolta Irmandiña. Logo do perigo que correu a principios do século XX en que quixeron derrubala, foi rehabilitada nos anos sesenta do pasado século e convertida en parador de turismo. É a única de planta octogonal de uso militar da Península. Crese que foi obra de mestres mudéxares. Do antigo castelo non quedan restos. Declarada como BIC. 
Torre de Codesido: Derrubada a mediados do século XX, quedou reducida ás cimentacións. Declarada BIC. 
Torre de Lanzós: Di Vázquez Seijas que a súa orixe hai que situala a finais do século XIII ou principios do XIV. Unha das figuras máis destacadas da torre foi Alonso de Lanzós que segundo López Ferreiro foi un dos adaliles dos Irmandiños na Terra Chá que se levantaron contra o poderío dos Andrade. Na casona actual apréciase o que puido ser o corpo da primitiva torre. Consérvanse dous pequenos escudos moi desgastados.  A finais do mes de maio de 2015 achegámos ata o lugar onde amablemente fomos atendidos polos seus propietarios, Gloria e Pepe, que dende hai dous anos están a restaurala e acondicionala. No interior obsérvase perfectamente a súa primitiva estrutura. Insírense dúas fotos, unha de Vázquez Seijas e a outra como se atopa na actualidade.    
Torre de Pude (San Simón da Costa): Pouco se sabe da súa orixe. Vázquez Seijas di, por referencias orais, que data de finais do século XVI ou comezos do XVII tal como figuraba nunha inscrición que desapareceu cando unha reforma efectuada no ano 1952. Os desgastados escudos conteñen as armas dos Montenegro, Andrade, Ulloa, Valcarce e Aguiar.
  
 
 

VIVEIRO
Murallas da vila (Viveiro): Foi nos séculos XIII e XIV cando se configurou a vila de Viveiro. Unha muralla con torreóns arrodeaba a Cidade do Landro. Ao interior do recinto accedíase por varias portas e portelos. Na actualidade consérvanse restos das antigas murallas e tres portas: a do Castelo da Ponte, a do Valado e a da Vila. 
O Castelo (Celeiro): Monte situado a 181 metros de altitude sobre o nivel do mar, domina a ría de Viveiro. Trátase dun promontorio rochoso onde se ven restos de sillares de boa feitura. A construción medieval debeu de erixirse sobre un antigo asentamento castrexo de onde procede un muíño de man. 
Monte de San Martiño Castelo (Landrove): Aínda que non existen vestixios a simple vista, crese que no lugar, onde se ergue unha ermida posta baixo o padroado de San Martiño, houbo unha fortaleza ou torre de vixiancia medieval. Domínase o val do río Landro. 
Pazo e torre de Grallal: A vila e o couto de Grallal era independente do concello de Viveiro. Pertencenteu ao bispo de Mondoñedo ata o ano 1585 en que foron adxudicados por Felipe II a Casandra de Grimaldo e Baltasar Lomelín. Sucesores seus vendéronno a Xoán Pardo de Lama, veciño das Ribeiras do Sor. Posteriormente pasou a Luis Pardo de Vaamonde, alférez maior e rexedor de Viveiro que, xunto co seu irmán Rodrigo, outorgaron unha fianza a favor de Xoán Duttón e Aguiar, sobre a venta que lle fixeron de dita vila e xurisdición.  O pazo e torre foron edificados no ano 1597, accedéndose por un portón sobre cuxo dintel figura o busto do fundador. Na fachada principal vese un escudo coas armas dos Duttón. 
Torre de Landrove: A freguesía de Landrove foi couto independente baixo o señorío de Mondoñedo que tiña nela unha casa forte. Sábese que a vila de Viveiro, representada polo seu procurador xeral Domingo Pérez, acodiu ao rei Afonso XI para queixarse dunha casa-forte que se levantara en Landrove por Fernán Bonome, en nome do bispo de Mondoñedo, dende o cal se lle causaban grandes danos aos seus veciños, maltratándoos e ocupando as súas terras. Despois da morte de Fernán Bonome, os veciños, encabezados polo alcalde de Viveiro Gonzalo Pérez foron ata o lugar e arrasaron a casa forte. 
Torre de San Xoán de Covas: Nada se sabe de onde puido estar emprazada esta torre. Di Vázquez Seijas que si se sabe que foi derrubada polos Irmandiños, e que segundo Lence Santar figura comprendida na relación publicada por López Gacía baixo a denominación de Castelo da Cova. Aínda que só como conxectura, puido erguerse nos Castelos da praia de Covas.
 

XERMADE
Pena do Castelo (Goía-Lousada). 
Torre de Roupar: Pertenceu á casa de Amarante. As principais construcións foron derrubadas cando a revolución de Rego contra Ferando VII no ano 1823. Aínda que apenas quedan restos nun dos muros está declarada como BIC pola Xunta de Galicia. A dona actual da casa contoume que cando hai anos o seu pai a reformou, os canteiros esnaquizaron unha pedra armeira.
 

XOVE
Monte Castelo: (Vilachá-Portocelo): O topónimo localízase no cumio que coroa a Punta Roncadoira, no extremo máis septentrional do concello. Segundo a tradición, no lugar houbo un castelo, de feito asegúrase  que apareceron restos cerámicos esparexidos polo monte. Nos afloramentos graníticos abundan as pías, a simple vista naturais.


 
CASTELOS E TORRES DA PROVINCIA DE OURENSE

ALLARIZ
Castelo de Mouresiños (San Paio dos Penedos): O Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio da Universidade de Vigo iniciou os traballos neste castelo construído no século IX e abandonado no XI. O equipo técnico, formado por Adolfo Fernández, Patricia Vale, Fermín Pérez e Susana Reboreda, despois de elaborar un estudo documental do xacemento e unha vez realizada a primeira limpeza do espazo, comezaron as intervencións na zona, abordando un período pouco coñecido e de índole laica, xa que se trataría dun castelo e unha necrópole asociada. O xácigo divídese en dous sectores, unha zona elevada e de difícil acceso onde se atopa o lugar habitacional e un posible lugar de control de paso dun camiño que comunicaba a Limia co val do Arnoia; outro sector atópase nunha zona máis baixa, xunto unha zona de cemiterio con varias tumbas antropomorfas escavadas na rocha. No PXOM, este xacemento está catalogado, incorrectamente, como un castro con ocupación romana e logo designado como xacemento funerario de época medieval. Os traballos permitirán abordar o estudo do castelo co obxectivo de interpretar as súas estruturas, funcionalidade e cronoloxía de uso. (Información e foto extraída da páxina historiadegalicia.gal). 
Castelo da vila (Allariz): Século XI. Á beira do río Arnoia. Consérvanse restos da muralla da vila na parte coñecida como o Socastelo; pertenceu ao conde de Benavente. Destruído polos Irmandiños. Erixido sobre un primitivo asentamento castrexo. 
Monte Castelo ou Cima de Vila (Urrós): Nun outeiro con afloramentos graníticos, lindeiro co concello de A Merca. Na vertente deste concello obsérvanse tres liñas de murallas. Atopáronse restos cerámicos. Alterado pola extracción de pedra.
 

AMOEIRO
Castelo de Formigueiro (Trasalba): Tamén coñecido como Alba de Búbal, de onde derivaría o topónimo Trasalba. Construído sobre un primitivo asentamento castrexo, só se conservan algúns restos esparexidos pola contorna. O primeiro documento data do século XI. Derrubado polos Irmandiños e logo reconstruído. Cóntase que os veciños dos Chaos salvaron o gando da requisa polas tropas napoleónicas no 1809 agochándoo nos subterráneos abovedados do castelo. Nunha rocha aparece unha gravura medieval dunha espada. 

BALTAR 
O Castelo (San Paio-Abades): Aínda que a simple vista non se observan restos, a tradición sitúa aquí unha fortaleza medieval. Trátase dun outeiro rochoso cunha zona central superior achairada e arrodeada por terrapléns naturais. Tamén se distingue unha terraza circundada por terrapléns que puideran pertencer a un segundo recinto. 

BANDE
Ruínas do castelo (Bande). 

BAÑOS DE MOLGAS 
Outeiro da Torre (Suatorre-Ambía): Había unha edificación defensiva que foi destruída hai máis de cen anos para reaproveitar as súas pedras noutras construcións modernas. 
Fortificación de Guamil: Medieval. Sobre un outeiro granítico. Agás as defensas naturais, só se aprecia un foxo artificial. 
A Torre (Vilariño-Lama Má): Torre medieval de control, hoxe desaparecida, que asentaba sobre un pequeno outeiro. 

O BARCO DE VALDEORRAS
O Castro: Sábese que o castelo, construído sobre un antigo asentamento castrexo, xa existía no século XII. Vixiaba o camiño de entrada a Galiza. Pertenceu aos condes de Lemos e aos de Vilafranca do Bierzo. No século XV pasou aos condes de Ribadavia. Durante as obras de restauración da arruinada torre a mediados do ano 2012 saíu á luz un alxibe que estaba cuberto de terra, construído no século XIV e ao que se accedía só por unha trapela da cuberta abovedada; máis adiante, no século XVIII e co obxectivo de utilizalo como cárcere, abriuse unha porta. Tamén afloraron restos do primitivo castro. 
Castro do Xardoal (Forcadela): Sobre o primitivo castro pódense ver varias pedras calcarias unidas con morteiro o que fai pensar na posible existencia dun castelo medieval. 

OS BLANCOS 
Castelo da Raíña Loba: Na parroquia de Covas, no coñecido como Penedo da Raíña Loba, a uns 1.150 metros de altitude sobre o nivel do mar. Restos dun castelo roqueiro situado nun monte granítico datado entre os séculos XIII ou XIV. Nunha rocha hai gravado un taboleiro de xogos de "Alquerque de nove". Apareceron algúns muíños circulares de man e restos cerámicos. Pódese ver un pozo escavado na rocha que, segundo nos contou un veciño, acolle uns 5.000 litros de auga. Dise que as pedras da fortaleza foron reaproveitadas na construción das casas da aldea. Asociado a unha lenda. Ver en APÉNDICES, neste mesmo blog: O Castelo da Raíña Loba. 
O Castelo Vello: Tamén na parroquia de Covas, e non moi lonxe do anterior. Trátase dun outeiro rochoso que se eleva a uns 1.000 metros de altitude, protexido dos ventos do sur por grandes penedos. Vense os alicerces dun muro formado por grandes sillares de granito asentados sobre a rocha e rebaixes para asentar os sillares e as vigas de madeira. Estaría en relación co castelo da Raíña Loba. Contáronnos que alí "viviu xente" e que se podían ver restos de muros e moxóns. 
Castelo do Outeiro da Fraga (Covas): Situado no derradeiro outeiro rochoso ao sur do Castelo da Raíña Loba. Vense os alicerces dunha torre medieval de planta rectangular que formaría parte do complexo da Raíña Loba. 
O Cemiterio (Covas): Xacemento emprazado no cumio dun grande outeiro rochoso situado ao sur do Castelo da Raíña Loba, coñecido tradicionalmente polos veciños como O Cemiterio pola aparición de gran cantidade de ósos. Pódense ver os alicerces dunha construción de planta cuadrangular levantada con muros de mampostería de granito que puideran corresponder aos restos dunha torre medieval relacionada co castelo da Raíña Loba. Localizáronse anacos de filiación medieval e ósos de animais.
 

BOBORÁS 
Castelo do Castro Cavadoso (Paradela-Moldes): Pertenceu aos condes de Ribadavia. Foi destruído polos Irmandiños. Aínda se poden ver as ruínas das murallas e doutras edificacións. 
Pico da Moura (Xendive): Na documentación medieval figura como Torres de Meixome. Servían para custodiar o camiño real entre Xurenzás e Fenteira. Aprécianse restos dos muros circulares de xisto e foxo defensivo. Sufriu escavacións furtivas no centro da torre o que provocou un apreciable rebaixe. 
Torres de Meixo (Meixo-Xendive): Medieval. Destruída cando a construción da estrada N-541. Desaparecida. 
A Torre (O Penedo-Xuvencos): Medieval. Desaparecida. Identificada por X. L. Sobrado coa Torre de Xuvencos, rexistrada documentalmente como unha das torres destruídas polos Irmandiños. Na súa investigación recolleu materiais cerámicos e escouras de mineral. 

A BOLA
Castellum Berreti (Berredo): Situado no cume dun pico rochoso, a 750 metros de altitude sobre o nivel do mar, entre dous regueiros e sobre un primitivo asentamento castrexo. Defendido de forma natural polas acusadas pendentes. Pódense observar restos de cachotaría de granito espallados polo lugar que ben puideron pertencer a unha muralla e rebaixes artificiais na rocha. Mandado construír polo rei portugués Afonso Henriques o cal lle entregou a súa tenza ao conde Velasco (probablemente o conde Vasco Sánchez de Barbosa). Os primeiros documentos datan do ano 999 que o citan como Castellum Berreti, nunha doazón no que o monxe Gaudinus Albarín doa ao mosteiro de Celanova as súas propiedades. Volve haber noticias no 1001 en que Maltrona vende ao monxe Munio varias terras en Seixomil, coa indicación de que se atopan "Subtus castro Berreto discurrente rivulo Mauregati". As noticias sobre esta fortificación perduran ata o século XV. 

O BOLO
Castelo do Bolo (O Bolo): Séculos XII-XV. Construído por mandato de Dona Urraca, pasou logo aos condes de Lemos. Destruído polos Irmandiños, volveu a reconstruírse a finais do século XVI por iniciativa do conde de Benavente. Ao longo do tempo foi utilizado como canteira, escola, cadea e campo da festa. Restaurado dende o ano 2001, acolle o Centro de Interpretación do castelo. Pertence ao concello do Bolo. Tiña planta rectangular con sete cubos e a Torre da Homenaxe. A torre, que non conserva as ameas, foi reedificada por Xoán Pimentel no s. XIV; ten planta cadrada con tres andares e soto. Tamén se consevan parte da muralla e un alxibe. 

CALVOS DE RANDÍN
Castelo da Picoña: Século XII. Situado na raia con Portugal, no outeiro da Almena, na marxe esquerda do río Salas. Defendía o Couto Mixto. Foi derruído polas tropas castelás no ano 1650. Conserva os alicerces e un alxibe escavado na rocha. 

O CARBALLIÑO
Castelo de Orcellón: Nada se sabe sobre a fundación deste castelo nin da súa situación exacta. Se o situamos no Carballiño é por unha ambigua da Historia Compostelana. Si se sabe que pertenceu a Dona Urraca e que no 1121 a raíña retivo nel ao arcebispo Xelmírez. Foi derrubado polos Irmandiños no ano 1467. 
Coto da Torre (Trigás Sagra): A arqueóloga Nieves Amado Rolán achégame a ficha desta torre que fixo para o inventario da Xunta de Galicia no ano 2004. A 369 metros de altitude sobre o nivel do mar. Trátase dun impresionante outeiro granítico de forma cónica, pola súa relativa altura sobre a contorna, con grandes escarpes cara o regato Varón e con ampla visibilidade sobre unha zona do Ribeiro. O cume ten pouca superficie, mais cara o norte ten unha terraza chaira onde se documentou unha estrutura rectangular que pode tratarse dunha torre. O emprazamento non pode ser máis axeitado para este punto de control e vixiancia sobre o territorio circundante; cara o norte pecha os destros da casa reitoral onde se documentou un xacemento romano. Polos demais puntos resulta inexpugnable debido á altura e aos escarpes con afloramentos. Un veciño informou a Nieves de que se atopara tégula romana no cumio do outeiro. A estrutura rectangular documentada está orientada NO-SL, cunhas dimensións de 12x6 metros, con muros cunha anchura de 75 centímetros de media. Aínda que pode tratarse dunha torre medieval é probable que o sitio fora utilizado en época romana. 
A Torre/O Castillo (Godás do Río-Longoseiros): A arqueóloga Nieves Amado Rolán achégame a ficha desta torre que fixo para o inventario da Xunta de Galicia no ano 2004. A 349 metros de altitude sobre o nivel do mar, no único outeiro rochoso que hai no pobo, visible dende a estrada xeral. Trátase dun conxunto de infraestruturas medievais, estratexicamente situadas en relación co paso do río Arenteiro neste punto. A torre ubícase nun outeiro granítico que domina visualmente e por cercanía o val e o río. No extremo NL do outeiro consérvase parte dunha torre realizada en sillares de granito e que sería de planta rectangular, apoiándose nos penedos. No sector norte o muro conserva 1,60 metros de altura e 7,50 metros de longo. É probable que no resto do outeiro haxa outras estruturas medievais relacionadas coa torre. Vense sillares soltos espallados polo lugar e os muros que o circundan. Cara o SO da torre está o paso sobre un regato que desemboca no río Arenteiro, poucos metros máis abaixo. Trátase dun pontillón realizado con grandes pedras de granito, sen peitorís e sen arcos, tipo poldra. Este é o paso do regato para o camiño denominado de A Brea, de segura orixe medieval, que vén da Ponterriza e diríxese cara Longoseiros. Uns metros despois de cruzar o regato o camiño bifúrcase en dous: un polo val cara Longoseiros, e outro que ascende pola ladeira do outeiro cara a torre e o pobo de Godás do Río. Este último camiño está tallado na rocha, cunha anchra de 1,50 metros e con rodeiras moi profundas. Lugar asociado a unha lenda de mouros. Tamén din os veciños que existe un pozo que a través dun túnel comuncia este lugar co castelo do Castro Cavadoso, en Paradela de Moldes (Boborás). No mes de novembro de 2016, Patrimonio autorizou as escavacións para deixala ao descuberto e consolidala. 
A Torre (Pol-A Piteira): A arqueóloga Nieves Amado Rolán achégame a ficha desta torre que fixo para o inventario da Xunta de Galicia no ano 2004. Posible torre medieval situada nun outeiro que se eleva a 416 metros de altitude sobre o nivel do mar e dende o que se domina visualmente o val do río Arenteiro e un paso sobre o mesmo. Debido á mesta matogueira que cubría as estruturas e aos traballos agrícolas, abandonados na actualidade e que seguramente destruíron os muros, non foi posible atopar restos visibles. Na fotografía aérea do ano 1956 apréciase o coto como un lugar transformado, con posible foxo arredor do cumio e cos camiños e pontillón para cruzar o río. Tense coñecemento de varias torres situadas no concello do Carballiño en patróns de asentamento semellantes a este: un lugar de tránsito obrigado e de paso do río, no que aínda se conservan os trazados dos camiños medievais. É o único coto que domina visualmente a chaira, a súa situación é moi parecida á da Torre de Godás do Río.   
Torre de Cabanelas: Desmontada arredor do ano 2010 pra vender a pedra. (Información achegada por Nieves Amado Rolán). 

CARTELLE
Fotaleza de Sande: Século XII.XIV. Construída sobre un espectacular outeiro granítico sobre o río Arnoia, no lugar onde posiblemente houbo un primitivo asentamento castrexo, para a vixiancia e defensa das terras da súa xurisdición. Consérvase a torre de 13 m de altura, ten planta rectangular e tres andares. Na parte superior, de onde desapareceron as ameas, sobresaen un grupo de ménsulas. Ao interior accédese por medio dunha porta con arco semicircular coa pedra armeira dos Sande. Nos muros pódense ver os signos pétreos dos canteiros. No ano 1141, o rei Afonso VII dooulla ao mosteiro do Salvador de Celanova logo de que o señor da torre, Nuno Sande, matara ao seu abade. Xogou un importante papel no ano 1165, cando as loitas entre Fernando II e o rei portugués Afonso Enriques. Declarada monumento de interese nacional no ano 1949.  

CASTRELO DE MIÑO 
O Castrelo (Padreiro-Castrelo): Sobre o primitivo castro ergueuse unha torre na Alta Idade Media e da que non se conservan restos. No mesmo lugar construíuse a actual igrexa de Santa María de orixe románica.  

CASTRO CALDELAS
Castelo de Castro Caldelas: Séculos XII-XV. A principios do século XIV, Afonso XI cedeulle o castelo aos condes de Lemos. Os Irmandiños, que o destruíron no ano 1467, foron obrigados por Pedro Álvarez Osorio a reconstruílo despois da derrota. Por orde do xeneral Loison, foi incendiado no ano 1809 como represalia pola morte duns soldados napoleónicos, feito que provocou a perda de inestimables documentos referidos ao castelo e á propia vila. De altas murallas, ten uns torreóns ameados situados nos vértices. Sobre as súas portas aparecen as pedras armeiras dos Lemos. No patio de armas consérvanse un alxibe e un forno. Acolle o Museo Etnográfico. Declarado como BIC. 

CELANOVA
Torre da Homenaxe (Vilanova dos Infantes): Séculos XII-XIV. Do castelo erixido por Guterre Menéndez e Santa Ilduara, pais de San Rosendo, só se conserva a Torre da Homenaxe, construída en cadeirado de granito, de planta cadrada e 19 m de altura. Os primeiros propietarios foron os monxes de Celanova. Logo pasou a Fernando de Castro que o tivo baixo o seu señorío ata o ano 1369 en que o rei o obriga a cedérllelo a Xoán Rodríguez de Biedma e aos seus herdeiros os condes de Monterrei. Derrubado polos Irmandiños, foi reconstruído a mediados do s. XVI. A Fundación Terra de Celanova mantén aquí unha exposición permanente sobre o xacemento arqueolóxico de Castromao e a Idade Media. Declarada como BIC. 
Fortaleza de Milmanda (Alcázar de Milmanda): Situada nun outeiro sobre o río Tuño, ao parecer foi construída sobre un asentamento de época romana. No século X pertencía ao mosteiro de Celanova, e no XII foi reconstruída e cedida en señorío a Sancho Eanes. Foi ocupada por Fernando I de Portugal. No século XV foi destruída polos Irmandiños quen logo foron obrigados a erguela de novo. No século XVIII, xa en plena decadencia, construíuse no lugar a igrexa de Santa María de Milmanda, utilizando de campanario unha das torres do castelo. Nunha casa en ruínas próxima vense restos reutilizados da antiga fortaleza. 

CENLLE
Castelo da Pena ou Coto dos Mouros (A Pena-Cenlle): Medieval. Levantado sobre un primitivo castro, desapareceu no século XVIII. Pertenceu aos condes de Ribadavia. Aínda se pode ver un alxibe escavado na rocha. Apareceron fragmentos cerámicos castrexos e medievais. 
Castelo Alto (Pereiro-Cenlle): Medieval. Trátase dun promontorio rochoso aproveitado mediante socalcos con protección natural polos lados sur e leste. Restos de muros. Cerámica en superficie. 
Castelo do Campo (O Campo-Esposende): Medieval. Nun promontorio granítico de escasa elevación pero estratexicamente situado e protexido de forma natural. Restos de muros asentados mediante rebaixes sobre as rochas. Fragmentos cerámicos. 
Castelo de Roucos (Roucos-Pena): Medieval. Situado nun afloramento granítico con muros de cachote de grande espesor. Desapareceu no século XVIII. Atopouse un escudo coas armas dos Samiento, hoxe en día en paradoiro descoñecido. Foi lugar de extracción de pedra que alterou de forma irreversible o xacemento. 

COLES
Torre de Albán (Coles): Reconstruída no século XV. 

CUALEDRO 
A Reboleira (As Estibadas-Atás): Asentamento medieval emprazado no cume dun outeiro rochoso. Pódense ve varios rebaixes na rocha granítica destinados para o encaixe dos lenzos dos muros e vigas, posiblemente de madeira. Polo lugar hai numerosos anacos de tella de cubrición. Trataríase dunha torre de vixiancia relacionada co castelo de Trasmiras. 
Castelo do Alto do Seixo ou Pena Rachada (Baldriz): Segundo a tradición había un castelo que vixiaba Portugal e que se comunicaba co da Pena (Xinzo de Limia) e O Castro (Sandiás). No lugar hai un vértice xeodésico mais non se aprecián restos ao seren removido o terreo polas máquinas. (Información achegada pola arqueóloga Nieves Amado Rolán). 
Torre de Lucenza (Lucenza): Pertenceu aos condes de Monterrei. No ano 1710, durante os conflitos con Portugal, transformouse en forte. Na actualidade non se conservan restos. Hai un deseño na biblioteca de Lisboa. 
Pedra Mouriña (Lucenza): Trátase dun asentamento medieval fortificado no que se aprecia unha muralla cun foxo, así como lenzos dos muros pertencentes a posibles edificacións. As rochas conservan as marcas de apoio. 

ENTRIMO 
O Castelo (Ferreiros de Arriba-Entrimo): Parece que o lugar acolleu unha torre que segundo a tradición controlaba a fronteira neste sitio. Apréciase unha planta octogonal conformada por un montón de pedras. Domínase o val do río Agro. 
Pía da Moura (Galez): Promontorio rochoso que acolleu algún tipo de edificación defensiva erixida sobre un primitivo asentamento castrexo. Ademais dos rebaixes nas rochas, pódense ver escaleiras feitas de pedra e escavadas na propia rocha. 
O Castelo (Guxinde-Pereira): Situado nas inmediacións das Penas de Ananán. Obsérvanse varios rebaixes nas rochas. Acolleu unha torre defensiva. 

ESGOS
Castelo de Litoria (Arcos-San Pedro de Rocas): Época sueva?. Construído a 886 m de altitude sobre un primitivo asentamento castrexo. No lugar hai unha pedra cunha inscrición datada a finais do século VI dun tal Dux Leovigildus. 

LAZA 
O Castelo (Matamá): Segundo información facilitada pola arqueóloga Nieves Amado Rolán, en Laza existen varias referencias e topónimos, pero ningún resto claro. O Alto do Seixo é o pico máis alto da Serra de Meda, onde se xuntan os tres concellos de Laza, Cualedro e Monterrei. A tradición oral di que neste monte do Castelo houbo unha torre de vixiancia que dependía da fortaleza de Monterrei.
Nieves tamén me achega que xunto o pobo de Retorta consévase o topónimo Os Catelos, con lendas de mouros.       

LEIRO
Castelo de Pena Corneira (Lamas): O pouco que se sabe sobre o castelo é pola Historia Compostelana. Sábese que no século XII pertencía a Arias Pérez, fillo de Pedro Arias de Deza, casado con Ilduara, filla do conde de Traba. Cando a coronación de Afonso VII, non o recoñeceu polo que tivo que ser sometido polo arcebispo Xelmírez. O famoso prelado compostelán estivo preso na fortaleza denantes seren trasladado ao castelo de Lobeira, en Vilagarcía de Arousa. O castelo estaba asentado nunha estreita plataforma que coroa un destacado outeiro que ofrece unha ampla visibilidade. Na parte superior foron localizados restos cerámicos medievais e fragmentos de tellas. No oeste existen grandes batolitos graníticos que estarína integrados no perímetro defensivo da fortaleza. 

LOBEIRA 
Castelo Sancte Crucis (Santa Cruz de Grou): No libro manuscrito Celanova ilustrada, do século XVII, de Fr. Benito de la Cueva, lemos: "Na rebelión dos nobres de Galicia contra o rei Ramiro II no 979, á que seguiu a proclamación e consagración de Vermudo II na catedral de Santiago ao ano seguinte, orixináronse grandes revoltas no país. Algúns daqueles señores fixéronse fortes nos castelos de Sande, Castro Leboreiro e Santa Cruz, pertencente este último ao couto de Grou, do mosteiro de Celanova, e dende alí roubaban as propiedades dos conventos e cometían toda clase de atrocidades". O licenciado Molina di que foi derrubado polos Irmandiños. 

LOBIOS
O Castelo da Vila ou de Araúxo (A Vila-Araúxo): Edificado no século XII, pasou aos condes de Monterrei no século XV. Aínda que non existen documentos que o confimen, semella que foi destruído durante a Revolta Irmandiña. Tivo un importante protagonismo cando a guerra pola independencia de Portugal. Na actualidade atópase en ruínas. No ano 1991 realizáronse algunhas sondaxes arqueolóxicas. Tratábase dun castelo roqueiro erixido nunha zona con boas defensas naturais, reforzadas con murallas, torreóns e foxo escavado na rocha; tamén abundan os rebaixes nas pedras. Moi alterado polas actividades agrícolas e forestais. 
A Fraga Raxada (A Cela): Medieval. Torre emprazada no cume dun montículo roqueiro. Apenas se conservan restos. Pódense ver unha serie de derrubes pétreos que popularmente se consideran pertencentes a un mosteiro. 
O Castillo (Compostela-Manín): Sobre un pequeno outeiro situado entre dous regatos. Ao parecer, tratábase dunha torre medieval da que só se conserva a cimentación xa que as pedras foron reaproveitadas noutras construcións modernas. 
Castelo de Donas ou Ventosiño (Manín): Medieval. Torre de vixiancia construída sobre un altorelo rochoso. Polo lugar aínda se atopan pedras provenientes da construción e os rebaixes na rocha para encaixar as vigas. 
Castelo da Raxeira (Bouzas-San Paio): Medieval. Castelo roqueiro. Os únicos restos que se aprecian son algúns rebaixes nas rochas. 

MACEDA
Castelo de Maceda (Maceda): A orixe remóntase ao século XI. A fortaleza, xunto cos seus dominios, foi doada como dote de María Fernández, filla do conde de Traba, co gallo dos seus esponsorios con Xoán Ares de Novoa. Os Irmandiños, capitaneados por Diego de Lemos, arrasáronno no século XV. No s. XVII era conde de Maceda e señor do castelo, Alonso de Lanzós e Novoa, descendente do dirixente Irmandiño Alonso de Lanzós. Nos anos noventa do s. XX, a arruinada construción pasou ao Concello de Maceda que iniciou diversas obras de reconstrución non exentas de polémica. Está construído con perpiaño de granito. A Torre da Homenaxe é o edificio máis antigo (s. XI). Nas pedras pódense ver as marcas dos canteiros. Segundo a tradición, foi aquí onde Afonso X aprendeu o galego. Tamén se di que naceu o navegante portugués Joâo de Novoa, descubridor da illa de Ceilán. 

MANZANEDA
Castelo e Murallas da vila (Manzaneda): A muralla e a fortaleza teñen a orixe no século XII. No século XIV os seus propietarios eran os condes de Lemos. Destruídos polos Irmandiños, foron recontruídos posteriormente, pasando no século XVI aos condes de Ribadavia, manténdose no seu poder ata a desaparición dos señoríos no século XIX. Os seus vestixios aínda están presentes na súa muralla exterior cuns 400 metros de lonxitude, dos que na actualidade se conservan uns 100, e dez metros de alturas nalgúns tramos. O elemento mellor conservado é a Porta da Vila ou do Arco. Ademais desta tamén contaba coa coñecida como Porta de Abaixo da que só queda un lateral, e a Porta Falsa que desapareceu. Orixinariamente a vila estaba protexida por un foxo que levaba o nome de "cárcava" e que quedou na memoria colectiva co nome de "Cavarca". O castelo conforma outro recinto fortificado á marxe da liña da muralla, reforzándoa e tomando un aspecto máis defensivo xunto a Torre da Homenaxe. Só quedan restos da barbacá onde se ven tres troneiras de tipoloxía posterior ao século XV, algún muro así como columnas, capiteis, pedras armeiras, etc. Existen documentos que falan de que a Torre da Homenaxe foi derrubada para utilizar as súas pedras na construción do firme da estrada de Cabalar a Reigada no ano 1912.  

MASIDE 
Torre do Bolo de Senda: Nada se sabe dela, dise que estaba no Bolo (Garabás) ou nas inmediacións. 
Torre de Mundín (Garabás): Utilizada como graneiro e adega. 
Torre de Pazos: Arruinada, só se conserva a portada. (Información e foto achegada pola arqueóloga Nieves Amado Rolán).   
Torre de Santa Comba de Trevoedo (Trevoedo). 

A MERCA 
Monte Castelo (Urrós-Proente): Na parte máis alta do outeiro sobresaen uns afloramentos graníticos onde puido existir unha torre medieval. Apareceron restos cerámicos en superficie de época medieval. 
Monte Castrelo (A Mezquita): Castelo roqueiro cunha torre central. Situado no límite entre Allariz e A Merca. Apareceron restos cerámicos. Datado no século I-XII.   
Outeiro do Castro (Ponte Ermida-Zarracós): De forma elíptica, presenta unha pequena croa achandada. Cara o oeste vanse sucedendo tres plataformas a modo de terrazas. Amosa toda unha secuencia arqueolóxica de ocupación dende época castrexa ata a Baixa Idade Media. Apareceron materiais romanos e ao seu pé un asentamento de época romana, tardorromana-altomedieval e con perduración ata o século X-XII, necrópoles de cronoloxía altomedieval (sepulcros antropomorfos e de laxes fincadas), posible fortificación Baixomedieval e unha ermida, quizais altomedieval con permanencia ata finais da Baixa Idade Media que sería o derradeiro vestixio desta secuencia de poboamento.    
O Castelo ou Torre de San Pedro (A Mezquita): Existen restos dunha antiga fortificación, hoxe en día practicamente desaparecida debido a que as pedras foron reaproveitadas na casa actual que conserva un arco oxival e un escudo, e na construción da casa de Os Vilares. 
 
 
 

MONTERREI
Castelo de Monterrei: Séculos XII-XIII. Crese que se erixiu no lugar que ocupaba o castro de Baronceli. Pertenceu aos Ulloa, Zúñiga, Biedma, Fonseca, Acevedo e Alba. Foi mandado construír por Afonso Henriquez, neto de Afonso VI. No ano 1136 foi refuxio de Pedro I "O Cruel", no decurso da guerra civil que o enfrontou a Henrique de Trastámara. No 1506, Filipe o Fermoso reuniuse nel co Cardeal Cisneros. Aquí imprimiuse o Missale Auriense, o primeiro libro editado en Galiza, coa imprenta de tipos móbiles. O castelo consta de tres recintos amurallados. Un dos accesos presenta unha ponte levadiza. A Torre da Homenaxe, de 22 m de altura, foi construída no século XV, en tempos do primeiro conde de Monterrei, Sancho Sánchez de Ulloa; é de planta cadrada coroada cunha barbacá con oito cubos. A Torre das Damas é anterior (s. XIV), acaroada ao pazo renacentista do s. XVI. No interior acolle unha igrexa gótica dos séculos XIV e XV. Declarado como BIC. 
O día 20 de febreiro de 2014 confirmouse: segundo a directora de Paradores do Estado, co aval da Xunta de Galicia, vaise construír un parador no castelo. Dende logo chama a atención que queiran un novo parador cando a poucos metros xa hai un que, por falla de rendibilidade económica, non funciona. Ao despilfarro que supón a obra, hai que engadir que se van modificar, é dicir, alterar, as construcións medievais, ademais de impedir que o público poida acceder despois ás instalacións, se non é, claro, como cliente.   
Torre da Atalaia: Torre fortaleza construída no monte de San Salvador no ano 1664, a uns 200 metros do castelo de Monterrei. 
Castelo de Lobarzán: En Vilaza. Situado a 655 metros de altitude sobre o nivel do mar no Monte das Chás, coñecido tamén como Monte do Castelo. Erixido no século IX sobre un primitivo asentamento castrexo durante o reinado de Afonso IX (1188-1230) que mesmo chegou a residir nel ocasionalmente. A fortaleza foi utilizada para a defensa do Támega, preferíndoo ao emprazamento do despois poderoso castelo de Monterrei, feito debido, probablemente, á oposición do mosteiro de Celanova, o seu propietario, a permitir no lugar calquera tipo de construción. No ano 1217, o rei entregoullo como dote ás súas fillas Sancha e Dulce. A finais do século XII os bispados de Ourense e Braga preitearon polo control dos territorios de Cabreiroá e Lobarzán. Pola documentación sábese que no ano 1292, por presión do mosteiro de Celanova, o rei Sancho IV ordenou a Pay Méndez que non volvese a molestar aos veciños dos coutos de Pazos, Verín e Mixós para traballar nunhas obras que se estaban a realizar no castelo xa que endexamais estiveran suxeitos a tales obrigas. 
Fortaleza de Montecelo (Medeiros): Século XVII. Formaba parte do sistema de vixiancia da "raia" que servía de apoio ao castelo de Monterrei durante o conflito con Portugal. Existen hipóteses que sitúan aquí un antigo asentamento castrexo e/ou romano. No ano 2008, por mor dunha denuncia de Adega, a empresa de telefonía Movistar foi obrigada a cambiar o emprazamento dunha antena que estaba a colocar a dez metros do xacemento. 
Torre de Medeiros: O Facebook de A Tribo dos Tamagani achega unha boa nova para os amantes do patrimonio de Galicia. A súa sospeita dunha posible torre baixomedieval en Medeiros viuse confirmada pola investigadora do CSIC Rebeca Blanco Rotea. Nun documento de herdanza Medeiros cítase como Medeiros da Torre. 

MUÍÑOS 
Torre: Figura declara como BIC. Ao parecer tratábase dunha torre defensiva. 

OÍMBRA 
A vila tivo un castelo que foi incendiado e destruído no ano 1641 polos portugueses; os veciños tiveron que refuxiarse na capela de Santa Ana, no monte de Soutullo. 
Castelo da Ceadá (As Chás): Documentado por Bruno Rúa. O lugar, coñecido tamén como As Laxes das Chas, estivo ocupado posiblemente entre o Calcolítico e a Idade Media. Dentro do que foi un castro, en menos de tres hectáreas, hai un mínimo de 78 petroglifos, un aliñamento de pedras, unha cova con cerámica calcolítica, tumbas paleocristiáns, restos dun do que puído ser un vello templo e dun castelo que aínda estaba en pé no século XV. Ten dúas entradas, con dous torreóns en cada unha. No interior vense varios compartimentos que une o castelo coa Ceadá. Dise que había un túnel que o comunicaba con Medeiros e por el pasaban os mouros para roubar os cabalos ou secuestrar as mozas. 

OURENSE
Castelo das Caracochas ou dos Ladrós (A Granxa): Nun outeiro coñecido como O Castelo, consérvanse as ruínas dun asentamento fortificado de época medieval do que se aprecian dous recintos cuadrangulares que conservan partes dos muros de máis de tres metros de altura. Na entrada, flanqueando un camiño que posiblemente sexa o orixinal, vese un pequeno torreón. Cóntase que ata non hai moitos anos, eran visibles os restos do castelo, conservándose muros de construción, pero foron desmantelados ao cambiar de mans a propiedade. Aínda que recibe o nome de Castelo das Caracochas, popularmente coñécese como Castelo dos Ladróns, mentres que Caracochas é o topónimo que recibe a cima onde se ubica. Na zona aínda se aprecian algúns restos construtivos. En dúas rochas hai gravadas un orante e unha bela de datación indeterminada. Asociada ao castelo, atópase ao norte a Fonte do Monte, tipo mina, documentada xa dende o século XV, que está construída en cachotaría de granito; dise que beber da súa auga dá fame. Documentado por Zeta Arqueoloxía no Proyecto de interpretación urbana y acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense. Tramo Taboadela-Seixalbo. 
Castelo Ramiro: Séculos XIII-XV. Non se conservan restos. Fundado polo bispado de Ourense a principios do s. XIII, no lugar coñecido como Castrum Ramirum. No 1366, por mor dos enfrontamento entre o Concello e o bispado, foi destruído, volvendo a erguerse por orde do bispo Pascual García no ano 1382, converténdose no referente da opresión sobre a Cidade das Burgas. Logo da Revolta Irmandiña pasa aos condes de Benavente que continúan cos abusos o que provoca o levantamento da cidade. Os Reis Católicos ordenan a súa destrución definitiva no ano 1486. 

PADERNE DE ALLARIZ 
A Torre (A Torre-Figueiroá): Tamén coñecida como Torre Murquiz. Século XV. Moi modificada, na actualidade adícase a corte para os animais e almacén. Nun lintel distínguese un escudo moi erosionado dos Castro. Dise que na torre había un cárcere e aqueles presos que conseguían fuxir e chegar á igrexa quedaban ceibes. 

PADRENDA
Castelo de Desteriz. 
O Castelo (San Pedro da Torre): Século X-XIII. Castelo roqueiro cun gran domininio visual que aproveita as afloracións rochosas. Tiña unha muralla e, ao menos, unha torre. 
Torre de Grixó (San Pedro da Torre): Levantada entre o 1580 e o 1660, durante as guerras con Portugal. Foi recuperada como casa de turismo. 

PARADA DE SIL 
A Fortaleza: En A Torre, parroquia de Barxacova. Consérvanse restos dunha casa coñecida como A Fortaleza, con pedra armeira do século XVI. 

PEREIRO DE AGUIAR 
Castelo de Aguiar de Pedraio: Polos documentos de doazón feita por Afonso VIII, rei de Galiza e León, á súa dona Berenguela, parece que a súa localización se atopaba na aldea de Pedraio, na parroquia de Santa Marta de Moreiras. Xa existía, cando menos, dende o século XIII. Declarada como BIC, no catálogo figura como Torre de Pereiro de Aguiar. 
Torre-Pazo da Lamela (A Lamela): Medieval. Pertenceu á casa da Pena. Edificio formado por varios corpos rectangulares unidos entre si do que destaca a torre rectangular que lle dá nome cunha interesante ventá gótica. 

A PEROXA 
Castelo de Fontearcada (A Peroxa): Desaparecido por construcións modernas, o Concello entre outras, naves, camiños, etc., apenas se conservan restos. Fora erixido sobre un primitivo castro. Disque había un túnel que comunicaba co castelo da Peroxa, por onde levaban os cabalos para beber ao río. Declarado BIC. 
Castelo da Peroxa (A Perxoa Vella-A Peroxa): Século XIII. Construído nun outeiro sobre o regueiro Rial, ocupa o lugar dun antigo asentamento castrexo. De orixe descoñecida, hai autores que sitúan a primeira construción no ano 793, durante o reinado de Afonso II. Segundo a lenda, o castelo foi conquistado polos árabes, mais, grazas ao Apóstolo Santiago que chegou voando sobre o seu cabalo, reconquistouno. No ano 1370 pasou a Pedro Ruiz Sarmento, primeiro señor de Ribadavia. No século XV foi destruído polos Irmandiños. Ao longo dos séculos, os veciños da Peroxa foron vasalos dos condes de Ribadavia, Maceda, Vilamarín e do mosteiro de Sobrado dos Monxes. Na segunda década do s. XX mercouno Artemiro Fernández quen vendeu as pedras da Torre da Homenaxe e boa parte dos muros para a contrución da igrexa parroquial. Construído en perpiaño granítico, ten planta poligonal reforzada por catro torreóns semicirculares. Nun dos torreóns, situado xunto á porta de entrada, ábrese unha seteira. No interior pódese ver un alxibe. Declarado BIC.  

A POBRA DE TRIVES 
Pena Folenche: Nunha grande rocha aínda se poden ver os alicerces do que puideron ser os restos dunha torre medieval. Segundo a lenda no interior da rocha había un tesouro custodiado polos mouros; tamén que dende unha fraga próxima saltou Santiago co seu cabalo, deixando as pegadas do cuadrúpede sobre a pena. Existen algunhas covas na base que foron utilizadas como adegas. Sobre unha das penedas construíuse un depósito de auga, e apegadas ás colosais penas construíronse vivendas. 

PORQUEIRA
Torre da Homenaxe (A Forxa): Século XII. Xunto coas da Pena, Sandiás e Celme, a torre da Forxa foi construída para prever as posibles invasións de Afonso Henriques de Portugal. No ano 1157, o rei galego Afonso VII doouna ao bispado de Ourense. No 1387, durante as guerras de sucesión entre Pedro I "O Cruel" e Enrique II, foi ocupada polo duque de Lancaster. Asaltada polos Irmandiños no século XV, non chegaron a derrubala. Construída en cadeirado de granito, é o único vestixio que queda do desaparecido castelo que a circundaba. Ata o ano 1837 acolleu o concello da Peroxa. Logo pasou a mans particulares, e con elo chegou o deterioro. 
O Castelo (Paradela de Abeleda): Situado nunha plataforma rochosa con gran dominio visual. Pódense ver as pegadas dos perpiaños deixados na propia rocha que acollería unha construción de planta cuadrangular. 

QUINTELA DE LEIRADO
Castelo de Redemuíños: Erixido sobre un primitivo castro. O blogue Á sombra do Penagache achega interesantes datos sobre esta fortaleza. No libro de Olga Gallego, Organización Administrativa e Territorial da Antiga Provincia de Ourense, fala da Terra de Santa Cruz, terra que xira arredor dun castelo que xa existía antes do 1145, cando Afonso VII o doou ao mosteiro de Celanova. Os tenentes de Santa Cruz (Redemuíños) cítanse na maior parte do Tombo de Fiaes. Pero Santa Cruz deixou de ter xurisdición propia que pasou a Milmanda, pérdendose a lembranza de Santa Cruz case por completo. O castelo está descrito no tombo de Ramirás, que o sitúa por riba do lugar de Cimadevila.  

RAIRIZ DE VEIGA
Castelo de Celme (Congostro): Ano 1139. Arruinado. Construído por Afonso Henriques, pasou logo aos condes de Ribadavia. Destruído polos Irmandiños no s. XV. Foi ocupado polas tropas inglesas do duque de Lancaster, casado cunha filla de Pedro I, cando a guerra polos dereitos dinásticos da coroa de Castela. 
Castelo da Sainza (Rairiz de Veiga): Século XVIII. Trátase dunha pequena torre cuadrangular erixida sobre unha rocha. Xunto dela celébrase a afamada Romaría da Sainza onde se lembra a loita entre cristiáns e musulmáns. Declarado BIC. 

RIBADAVIA
Castelo de Ribadavia: Século XI-XV. Algúns historiadores retrotraen a fundación aos primeiros anos da Reconquista. Foi ampliado durante o reinado do galego García. Outro rei galego, Afonso VII, resistiu no castelo o ataque dos partidarios de Dona Urraca. No 1375, Henrique de Trastámara concedeulle o señorío de Ribadavia a Pedro Ruiz Sarmiento. No 1467 foi derrubado polos Irmandiños, e no 1470 os veciños mataron a lanzadas á condesa de Santa Marta, viúva do conde. Pedro Madruga, o seu sobriño, atacou Ribadavia para vingala. Foi abandonado no século XVII, cando os condes fixan a súa residencia no pazo situado na Praza Maior da vila. Despois do abandono, moitas das súas pedras foron utilizadas na construción de casas. Das sete portas de acceso só se conservan tres. A porta principal, con arco de medio punto e a pedra armeira dos Sarmiento na clave, está flanqueada por dous torreóns. Tampouco quedan restos da Torre da Homenaxe nin da meirande parte das divisións interiores. Nas escavacións realizadas por Chamoso Lamas puxéronse ao descuberto vinte sepulcros antropomorfos pertencentes a unha necrópole dos séculos XI e XII. Hai poucos anos apareceron un pozo e un alxibe. Declarado BIC. 

SANDIÁS
Torre do Castro (O Castro-Sandiás): O desaparecido castelo foi levantado sobre un antigo asentamento castrexo na primeira metade do século XII. No 1386 foi destruído polo duque de Lancaster cando pretendía o trono de Castela. No ano 1467, cando estaba baixo o dominio dos condes de Benavente, foi arrasado polos Irmandiños. Foi posesión dos señores de Maceda, Benavente, Viana e Monterrei. Só se conserva a arruinada Torre da Homenaxe. Declarado BIC.  

SAN CRISTOVO DE CEA 
Castelo dos Mouros: Asentamento fortificado de época medieval. 
Outeiro dos Mouros: Asentamento fortificado de época medieval. 

SAN XOÁN DO RÍO
A Torrevella (A Torre Vella-San Xoán do Río): Aínda que non existen restos, parece que existiu unha torre medieval cuxas pedras se utilizaron para a construción do castelo de Castro Caldelas. 

TABOADELA
Torre de Torán: Ruínas. Século XIII ou XV. A torre que se conserva formou parte dun antigo castelo. De planta rectanglar, ten 12 metros de altura. En tres dos lenzos laterais ábrense unhas troneiras; no outro sitúase a porta de acceso, con arco apuntado e tímpano dunha peza. Moitas das súas pedras foron utilizadas en vivendas modernas. Polas inmediación pasaba o camiño medieval a Castela. Asociada a lendas e mouros e túneles. Declarada BIC. 

A TEIXEIRA 
Casa da Torre (A Teixeira): Na parte máis alta da vila. Dise que onde estaba a coñecida como Casa da Torre houbo unha torre medieval. Vense varios muros que os veciños aseguran pertenceu á antiga fortaleza. 
Pena do Castelo (Cristosende): Asentamento fortificado medieval situado nun esporón rochoso no canón do río Mao. Os únicos vestixios son os rebaixes feitos na rocha. 

TRASMIRAS 
A Torre (Abavides): Outeiro onde se emprazaba unha torre medieval que conserva restos de tres muros concéntricos. Amplo dominio visual sobre a contorna. Na actualidade o lugar está moi humanizado, na súa parte máis alta levantaron unha construción de pedra. 
O Outeiro (Escornabois): Nun outeiro próximo á capela do San Roque hai unha gran pena onde se aprecian as marcas para encaixar sillares e para apoiar os postes. Trataríase da torre de vixía dun castelo. Na actualidade está moi humanizado por vivendas modernas. 
O Outeiro do Castelo (O Castelo): Sobre un outeiro con amplo dominio visual e defensas naturais. Apareceron tégulas e ímbrices de época romana e cerámica medieval. Na ladeira oeste hai unha pía rectangular escavada na rocha onde din se lavaba a Santa. Moi preto, noutra pena, hai unha fornela onde disque naceu a Santa. Na aba NO do outeiro vense uns penedos graníticos cunha gruta cun burato chamado O Forno dos Mouros. O asentamento foi ocupado dende a Idade do Ferro, pasando por época romana, ata a Idade Media. 

A VEIGA 
O Castelo (Casdenodres): Asentamento defensivo de época medieval situado nun pequeno outeiro. Aprécianse rebaixes na rocha e o terreo presenta dous niveis. 
O Castelo (Edreira): Nun pequeno altorelo. Vense rebaixes nas pedras para asentar construcións. Terreo aterrazado en tres niveis.  

VERÍN 
Murallas da vila: Durante a Guerra de Restauración Portuguesa (1640-1668), Verín convértese nun importante enclave defensivo do castelo de Monterrei e o paso dende Portugal cara a provincia de Ourense dende Chaves, defensas que tiveron a súa orixe na Baixa Idade Media. No ano 1949, Xesús Taboada Chivite daba a coñecer un baluarte que formaría parte da fortificación da vila. Taboada propón o trazado da muralla que, partindo de dito baluarte, circunscreve o que na actualidade se considera o casco histórico de Verín, anque ampliándoo polo leste, o noroeste e o lado norte. De época medieval consérvanse os restos dun torreón de planta cuadrangular, hoxe en día adicado a adega. 

VIANA DO BOLO
Torre de Viana: Erixida sobre un castro no século IX, como defensa contra os esporádicos ataques dos árabes, foi reedificada por Fernando II no ano 1180. A Torre da Homenaxe é o único vestixio que queda do antigo castelo. Consta de tres corpos, cunha planta cadrada de 10x10 metros e unha altura de 18 metros. O soto da torre, con bóveda de canón, está reforzado con arcos faxóns apuntados. Pertenceu a Pedro Osorio de Castro, o conde de Trastámara, e máis tarde Filipe II dooulla a Pedro Pimentel de Velasco, fillo do conde de Benavente. No século XV, despois da Revolta Irmandiña, tivo que ser reconstruída. Durante as guerrras carlistas do século XIX abríronse unhas seteiras para vixiancia. Foi utilizada como cárcere da vila. Moi ben conservada, acolle o Museo Etnográfico. Segundo a lenda, o Cid guerreou aquí contras os musulmáns. Declarada BIC. 
A Vila de Sen (Bembibre): Asentamento fortificado medieval que posiblemente estivo ocupado dende a Idade do Ferro. Consérvanse dúas construcións angulares que popularmente adoitan relacionarse cunha vella igrexa e un cemiterio. 
O Castelo (Mourisca): Sobre un outeiro que se ergue na penichaira entre os regueiros de San Mamede e Pontón. Atopáronse fragmentos cerámicos de época medieval. Nunhas pedras poden verse unhas gravuras con dous cruciformes e un cadrado cun punto insculpido no seu interior. 
A Escrita (Mourisca): Nunha penichaira, entre os regueiros de San Mamede e dos Balsos. Pódense ver varias rochas con gravuras, unha con dous cadrados que á súa vez teñen outros catro inscritos, unidos por liñas. Noutro represéntanse outros dous cadrados con outros inscritos no seu interior pero, neste caso, sen unirse o un co outro. 
O Castelo do Estevo (Paradela): Sobre un outeiro rochoso. Crese que cumpría labores de vixiancia da fortaleza de Viana do Bolo. 
O Castrillón (Tabazoa de Umoso): Entre as aldeas de Dradelo e Tabazoa de Umoso, sobre un esporón nun meandro do río Bibei. Posible función de torre de control de paso sobre o curso do río Bibei. 

VILAMARÍN
Castelo-Pazo de Vilamarín: De orixe descoñecida, sábese que o antigo castelo foi doado polo rei galego Afonso VII ao tenente do castelo de Allariz, pasando logo aos condes de Ribadavia. Despois da destrución polos Irmandiños foi convertido en Pazo polo conde de Maceda. Durante os séculos XIX e XX pasou por varias mans ata que foi mercado pola Deputación de Ourense no ano 1976 en que se comezaron as obras de restauración que remataron no ano 1987. En perfecto estado de conservación, acolle a obra do pintor ourensán Xaime Quesada.  

VILAR DE BARRIO
Monte Castelo: Na parroquia de Padreda. Coñecido na Idade Media como Castellum Sancti Iohannis, foi construído sobre un antigo castro. Aínda se poden apreciar os alicerces dalgún muro escavado na rocha. Apareceron pezas cerámicas de época castrexa, romana e medieval.  

VILARDEVÓS
Castelexón ou Outeiro do Castelo: Situado nun outeiro. Preto, unha empresa portuguesa construíu un parque eólico. Trátase dun castro que puido ser utilizado como castelo en época moderna, coincidindo coas guerras con Portugal. 
Castelo da Pena: Medieval. Contaba con muralla e foxo. Estragado por unha canteira e unha pista. Atopáronse tellas, moedas, fragmentos cerámicos, útiles de ferro, etc. Lindeiro co concello de Riós. 
Asentamento fortificado de Vilardevós: Situábase nunha penichaira. Totalmente destruído. 

XINZO DE LIMIA 
Asentamento fortificado do Touzal (Mosteiro de Ribeira): No Monte Castelo. Vense varias pedras labradas, restos de muros e pedras con rebaixes, así como unha pedra cunha cruz gravada (posiblemente un sinal de término). Practicamente desaparecido, moi alterado pola extracción de pedra. 
O Castelo ou A Torre Vella (Ganade): Situábase na parte alta do pobo. Na actualidade forma parte doutras construcións. Segundo os veciños, antigamente "había pedras escritas" e a torre tiña unha cruz no alto, que non se conservan. 
Torre da Pena (A Pena): Século XII. Chamada tamén Torre da Portela. Xunto coas torres de Sandiás, Porqueira e Celme formaba parte das construcións erixidas para prever os intentos de invasión de Afonso Henriques de Portugal. No ano 1386, cando pertencía aos Biedma, foi conquistada polo duque de Lancaster. Logo pasou aos condes de Monterrei aos que lle disputaron a súa posesión os condes de Lemos. É de planta rectangular con tres andares, os dous últimos cubertos con bóveda de canón. Declarada BIC. 

XUNQUEIRA DE AMBÍA
Torre da Pousa (A Pousa-Armariz): Medieval, pertenceu aos señores de Armariz e logo ao marqués de Bóveda de Limia. Situábase nun promontorio rochoso. Acaroada a unha casa moderna, só se conservan os alicerces. A torre foi desfeita para facer as casas do pobo. (Información achegada por José Antonio Gavilanes).CASTELOS E TORRES DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

AGOLADA
Castelo de Borraxeiros: Século XV. Para a construción do pazo do século XVII que vemos na actualidade utilizáronse as pedras do antigo castelo dos Altamira derrubado polos Irmandiños. 

BAIONA
Castelo de Monte Real (Baiona): Aínda que a muralla data da segunda metade do século XIV, o castelo xa existía no século X, no lugar que acollera un antigo asentamento castrexo. O conxunto actual mostra elementos militares defensivos con outros máis modernos (Parador de Turismo). Conserva tres portas: a do Sol, que é a máis antiga; a Real, do século XVI, coa pedra armeira dos Austria; e a de Filipe IV. Canto ás torres, salientan a Torre do Reloxo, ameada, que agochaba unha campá para dar a alarma en caso de ataque inimigo; a Torre da Tenaza que tiña como cometido defender o porto; e a Torre do Príncipe que actuaba como faro e que quizais deba o nome a que nela estivo prisioeiro, cara o ano 1137, o príncipe portugués Afonso Henriques.  

BUEU
Castelo da Roda (A Illa de Ons): Batería de principios do século XIX, construída durante a Guerra da Independencia para protexer a illa dos barcos inimigos. Quedan uns muros de sillería de granito en forma de U. No lugar de Pereiró hai outra da mesma época, pero en peor estado de conservación. (Información e foto de Elixio Vieites en patrimoniogalego.net).
 

CALDAS DE REIS
Torre de Caldas: Segundo recolle o cardenal Jerónimo del Hoyo no ano 1607, a torre fora mercada pola mitra compostelá ao rei. Filgueira Rei di que nos comezos do século XIII a torre pertencía á mitra, e nela tiña fixada a súa sé o pazo arcebispal, ao menos no ano 1214. Segundo unha inscrición dunha pedra da torre datada no ano 1228, a construción fora modificada, variando a primitiva traza románica. No século XVII, o arcebispo Andrés Girón afora a torre a Alonso Troncoso de Lira e Soutomaior, segundo un documento do ano 1674, pasando a ser residencia das persoas que desenvolvía o cargo de xuíz. Con motivo da Desamortización, a torre queda abandonada. No ano 1879, solicítase ao arcebispo compostelán a súa demolición para aproveitar as pedras na construción da nova igrexa. Así, no ano 1891, a "Torre de Dona Urraca" foi derruída definitivamente. (Información recollida de Arquitectura militar y aspectos constructivos de las fortalezas bajomedievales. Origen, función, contexto y evolución de las fortalezas de Altamira, Vimianzo y Cira, de C. J. Galbán Malagón. 2011). 
Torre de Marán: Isaac González Iglesias informoume dunha torre que existiu no lugar de Marán, pertencente á parroquia de Arcos da Condesa. O nome é probable que veña da condesa Munia ou Munina Froilaz, irmá de Pedro Froilaz, conde de Traba, que residía na casa ou palacio da familia, en Marán. Na casa da finca onde se levantaba a torre consérvase un escudo; a cruz que obstenta, como indica Isaac, semella templaria. Na entrada da finca tamén hai un capitel. 

CAMBADOS
Torre de San Sadurniño (Cambados): A torre actual foi construída no illote da Figueira entre os séculos XV e XVI para a defensa da cidade, non desbotándose que con anterioridade houbera outra, quizais no século X para defenderse dos normandos, se ben non existen referencias documentais que permita afirmar que pertencera a unha rede de torres defensivas erixidas na ría no para protexer a costa das invasións vikingas. No século XIII foi reformada polo arcebispo Xelmírez. Destruída polos Irmandiños, mandouna reconstruír Suero Gómez de Soutomaior. Foi abandonada definitivamente no século XVIII. Totalmente arruinada, apenas quedan en pé parte de dous muros. Declarada BIC. No mes de febreiro de 2015, o equipo dirixido polo arqueólogo Ángel Acuña descubriron no lugar varias pezas cerámicas que poden datar da primeira Idade do Ferro, entre o 800-600 a.C. 

CANGAS
Castelo de Darbo ou Daravelo: Formado por un grupo de casas protexidas por unha muralla. Pertenceu á mitra compostelá dende o ano 1184. Derrubado polos Irmandiños. Na actualidade sobrevive pouco máis ca o nome, agás algunha ruína perceptible.
Monte Facho: Consérvase unha garita que formou parte dun posto de vixiancia costeira da coroa española entre os séculos XVII e XIX, cunhas impresionantes vistas sobre a Costa da Vela, as Illas Cíes e o Cabo Home. Nalgún momento actuou como faro. 

CATOIRA
Torres do Oeste (Oeste): Séculos IX-XI. O Castellum Honesti foi construído por mandato de Afonso III na desembocadura do río Ulla para defender Compostela dos ataques dos pobos escandinavos e dos sarracenos. Segundo a documentación, Afonso V reconstrúeo no século XI, e a principios do XIII pasa á Mitra Compostelá. Hoxe en día consérvanse dúas torres das sete que tivo. No século XVIII as súas murallas resistiron os ataques ingleses. Apegada a unha das torres atópase a capela de Santiago, construída no ano 1122. Abandonado longo tempo, no ano 1970 iniciáronse as obras de restauración. No primeiro domingo do mes de agosto celébrase a afamada Romaría Viquinga. 

COTOBADE
Castelo de Tenorio: Ou do Couto do Abade. Ruínas. Levantábase no monte Castelo. Logo de ser conquistado polos Irmandiños, o conde de Caminha, Pedro Álvarez de Soutomaior (Pedro Madruga), puido reconquistalo, malia tenaz defensa dos viláns capitaneados por Gómez Pazos, grazas á traizón dun criado que revelou os puntos máis febles.
Coto da Torre (Rebordelo): Medieval. Sobre un outeiro rochoso que domina o val do río Almofrei. Pódense ver pedras graníticas de boa feitura e rebaixes nas rochas. Apareceron tellas. Nunha peneda hai unha inscrición de término cunha chave e a letra T.

CRECENTE
Torre de Fornelos: Situada en San Pedro de Crecente, xunto o río Ribadil. Dise que a súa orixe remóntase a unha construción de época romana. Derrubada no século XI, sobre os seus restos ergueuse, no 1111, o castelo. Foi escenario dos combates entre Afonso VII, rei de Galiza, e Afonso Henriques, rei de Portugal. Destruído polos Irmandiños, foi mandado reconstruír por Pedro Madruga quen tivo preso na Torre da Homenaxe ao bispo de Tui. A torre, de planta cadrada con tres andares e soto, mide 19 metros de altura. Ao interior accédese por unha escalinata que se atopa no primeiro andar. 

CUNTIS
Casa forte de Sebil (Cequeril): Próxima ao río Umia, existiu cando menos dende o século XIII. Non quedan restos. O campo da festa de Sebil aínda conserva o nome do Campo da Torre. Na contorna da torre de Sebil debía de haber varias pequenas torres que servirían para controlar o territorio.    
Fortaleza de Montival (Troáns): Próxima ao río Umia. Actuaba como centro de control. Parece que xa existía no século XIV, e que a finais do século XV formaba parte das propiedades do mariscal de Castela Sueiro Gómez de Soutomaior quen gobernou esta freguesía xunto coas de  Piñeiro, A Portela e o couto de Arcos de Furcos. Sábese que no século XIX aínda permanecía en pé. Foi nesta época cando se desmontou a torre e derrubáronse as murallas, quedando unicamente a casa principal con cercados secundarios. O edificio tiña a condición de mero, mixto, imperio, o que vén a sinalar en palabras do historiador López Ferreiro que o dono do couto non só tiña a potestade de impoñer penas aos delincuentes, seón a de coñecer, sentenciar e terminar calquera causa civil. 
A Torre dos Mouros: Levantada non moi lonxe da ponte do Ramo, nunha elevación montañosa. Consérvanse a cimentación e algúns perpiaños. Está asociada a varias lendas. Dise que un morador da torre disparou unha frecha cara o castro de Sebil, matando ao último mouro que nel vivía. 

A ESTRADA
Torre de Guimarei: A torre é o único vestixio que queda do desaparecido castelo construído no século XII. Foi derrubado polos Irmandiños no século XV. No s. XVII agregóuselle o pazo. De planta cadrada, ten 15 metros de altura. En todos os muros ábrense seteiras.
Castelo da Barreira (Riobóo): Século XII. Os poucos restos que quedan do antigo castelo están comidos pola matogueira. Derrubado por orde do bispo Xelmírez, foi reconstruído por Pedro Enríquez de Castro no s. XIV que tivo que entregarllo á Sé Compostelá que alegou que era da súa propiedade. Derrubado durante a Revolta Irmandiña. A documentación fala de que o castelo tiña tres patios, a Torre da Homenaxe e unha capela posta baixo a advocación de Santa Mariña. 

FORCAREI
Torre de Barciela (A Barciela-Castrelo): Torre de alarma utilizada para chamar aos veciños ante unha eventualidade. Construída no século XV, ten planta cadrada con muros de cachotaría de granito. A parte superior, á que se accede por medio dunha escaleira exterior, está formada por unha espadana.
Torre do Castro de Montes: Derrubada polos Irmandiños.  

FORNELOS DE MONTES
Torre de Alemparte (Chans de Vilán): Século XII. O desaparecido castelo foi destruído polos Irmandiños no ano 1467. Quince anos máis tarde foi cercado, por orde do bispo de Tui, polas tropas do corrixidor de Baiona que non lograron apoderarse das ruínas polo que tiveron que reccorrer a Pedro Madruga quen, finalmente, conseguiu conquistalo. No ano 1893, os poucos restos que quedaban foron desfeitos definitivamente. 

GONDOMAR
Castelo do Outeiro dos Mouros (Parada): Situado onde se construíu o miradoiro do Castelo. Na Baixa Idade Media houbo un castelo coñecido como de Santa Helena, citado nun documento de principios do século XII. Vense varios rebaixes na rocha. Apareceron anacos de tellas. Hai unha gravura medieval con tres cruces escavadas na rocha. Destruído no século XV. Asociado a varias lendas.  
Fortaleza do Monte Galiñeiro: Estaba situado nun impoñente promontorio rochoso. Parecer ser que apareceron algúns restos das murallas. Declarada BIC.    

A GUARDA
Torre da Atalaia (A Guarda): Construída polos portugueses que invadiron a vila da Guarda no ano 1665. No 1779 foi reconstruída para salvagardar o porto de entrada de barcos piratas. Destruída no ano 1945 por un contratista que estaba a realizar obras no porto a pesares da oposición unánime da Corporación Municipal.
Castelo de Santa Cruz (A Guarda): Recibiu o nome en honra do marqués Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, morto no ano 1588 cando estaba a preparar a saída da Armada Invencible cara as costas inglesas. A construción comezou no ano 1663 trala toma da fortaleza de Goián polas tropas portuguesas para o que se utilizaron as pedras da muralla que arrodeaba a vila. Na actualidade apenas se conservan restos da construción orixinal. 
Facho de Santa Tegra: Di Vázquez Seijas (1967) que é o facho máis famoso de Galiza, que se conservou a través dos séculos e que logo conservou un marcado carácter relixioso, pois a el soben en peregrinación anual os veciños, en voto penitencial, ritual que é anterior ao século XV. En todo o litoral galego abundaban os fachos, torres ou atalaias destinadas á vixilancia da costa para alertar do ataque de forzas inimigas, piratas, etc., construídos en puntos de maior visibilidade. Os avisos facíanse por medio de fogueiras e disparos.  
Murallas da vila: Consérvanse algúns vestixios do antigo recinto murado.  

A ILLA DE AROUSA
Fr. Martín Sarmiento, na súa Viaxe a Galicia no ano 1745, di que a casa do prior de Vilanova, situada na Illa de Arousa, estaba preto dun pequeno monte onde se conservaban pedras "dunha torre moi antiga", que se levantaba ao oriente "distante un tiro de fusil". Conta que cincoenta anos atrás aínda estaba en pé, e que os últimos restos foran derrubados polo vento seis anos antes. 

LALÍN
Castelo de Busto ou Madriñán (Alemparte-Busto): Época baixomedival. Restos dunha pequena fortaleza construída nun saínte rochoso da Serra do Carrio, a unha altitude de 715 metros. Aínda se aprecian fiadas de perpiaños que formarían parte dos muros da edificación, posiblemente cadrada. Trataríase dunha torre de control do territorio. Nun incendio no ano 2006 deixou ao descuberto os restos dos muros exteriores, tella curva e barro e anacos cerámicos. Segundo a lenda, os cristiáns co Apóstolo Santiago á fronte, tiñan colocado un potente canón na fortaleza dende onde bombardeaban a cidade de Santiago de Compostela; co apoio destes canón puideron asaltar a cidade e botar dela aos infieis. (Información de Elixio Vieites en patrimoniogalego.net, con lenda recollida por Antonio Presas).  
Castelo de Paradela (Porto Martín-Zobra): Épocas altomedieval e baixomedieval. Posible estrutura defensiva entre os ríos Deza e Chedas, no Candán. Consta dunha pequena estrutura habitacional derrubada entre a que se poden atopar anacos de tella do país. É posible que o esporón estea separado da ladeira por un foxo artificial, pero debido ás enchentas do río foi imposible comprobalo. Só se realizou unha inspección visual ao sitio arqueolóxico dende a outra banda da ladeira, así que a súa función defensiva é aínda hipotética. (Información de Manuel Gago en patrimoniogalego.net).   
Monte do Castelo: Fortaleza que se situaba no monte Carrio, construída no século XIII polos Suárez de Deza. 
Torre de Galegos: Erixida no século XIII polos Suárez de Deza. 
Torre de Lalín: Mandada construír no século XIII polos Suárez de Deza, dise que sobre un antigo asentamento suevo. Erguíase no parque do aviador Loriga. Foi destruída no ano 1846, as súas pedras utilizáronse para construír a casa de Quiroga, desfeita nos anos setenta e para a casa do meiriño en Lalín de Arriba.     
Torre de Valouta (Muimenta): Construída no século XIII polos Suárez de Deza. 

A LAMA
Castelo de Pigarzos (Xesta): A 900 metros de altitude. Monte rochoso dende onde se divisa gran parte da Serra do Suído, Serra da Castrelada, O Castelo Grande e O Casteliño, ademais de dominar o val da Xesta, montes de Fornelos, Pazos, Soutomaior e a Ría de Vigo. Polo de agora non se atoparon restos.  

MARÍN
Castelo de San Fernando (Marín): Século XVII. O terreo foi ocupado polas dependencias da Escola Naval.

MOAÑA
Torre de Meira (Reibón-Meira): Medieval. Levantábase nun promontorio de pequenas dimensións. Escavada no ano 1976, localizouse os cimentos dunha torre que, segundo Villaverde, era case cadrada, protexida por unha muralla. Apareceu material cerámico, metálico e ósos. Alterada por escavacións e demolicións. 

MONDARIZ
Castelo do Sobroso (Vilasobroso): Séculos IX-XV. A primeira referencia ao castelo é do século X, de cando o rei Vermudo II se refuxia nel no ano 983 durante a guerra entre os seus partidarios e os de Ramiro III de León. En tempos do rei galego Afonso V é conquistado por Almanzor. A finais do s. XI, Dona Urraca, condesa de Galiza, cédello ao bispo de Tui. No ano 1117 a mesma Dona Urraca, que casara en segundas nupcias con Afonso I de Aragón, foi cercada polo exército do seu fillo Afonso VII o que a obrigou a fuxir por un suposto pasadizo que saía xunto o río Tea ou, segundo outras versións, xunto a Pena dos Namorados, tres penedas que non se sabe se se trata dunha caprichosa formación rochosa ou foron colocadas pola man do home. No Sobroso casáronse o rei Dinis de Portugal e Isabel (logo convertida en santa), filla de Pedro III. Logo doutros non menos importantes acontecementos, o rei Xoán I outorgoulle o señorío ao señor de Ribadavia. Reconstruído despois da Revolta Irmandiña, Pedro Madruga apoderouse del, perdéndoo durante o seu cativerio en Benavente. Cando ficou ceibe, tentou, sen éxito, recuperalo polo que decidiu construír un castelo no veciño monte da Picaraña. Aínda que os Reis Católicos ordenaron a súa demolición en dúas ocasións, esta non se levou a cabo pasando a mans dos Sarmiento, señores do Sobroso e Salvaterra. No ano 1923, o seu propietario, o conde de Torrecedeira, vendeu as ruínas, por 5000 pta., a Aleixo Carrera que logo se converteu no primeiro alcalde republicano de Mondariz e no impulsador da reconstrución da fortaleza. No 1981, o Concello de Ponteareas mercoullo á súa herdeira. O castelo presenta unha planta poligonal irregular con cerca exterior, Torre da Homenaxe e residencia. Durante as obras de restauración apareceu un escudo do Reino de Galiza que coroa a entrada principal. A torre, apegada ao corpo, ten unha altura de 13 metros e está coroada por garitas cilíndricas nas esquinas apoiadas en modillóns. Atópase en moi bo estado de conservación. Acolle o Museo Histórico e Etnográfico da comarca do Condado. 

MORAÑA
Torre de Amil ou de Moraña: Apegada á casa reitoral. Medieval. Edificación circular que, aínda que non moi clara, parece ser que cumpriría unha función defensiva. 

MOS
Monte Castelo: Un batolito rochoso presenta uns rebaixes onde disque asentaba unha torre medieval. Apareceron restos cerámicos e metálicos. 

NIGRÁN
Outeiro dos Mouros: Ampla panorámica sobre o Val Miñor. Castelo roqueiro de época medieval do que apenas quedan restos. Poden verse rebaixes, buratos de postes, chanzos e algunhas outras pegadas. Apareceron anacos cerámicos, moedas e perpiaños. Ao parecer, ata ben entrado o século XX aínda era visibles parte dos muros. O primeiro documento histórico onde se cita data do ano 1106, se ben o seu esplendor data do século XIV, ligado a Sueiro Ianez de Parada, adiantado de Galicia e señor de Toroño en tempos de Pedro I. Non se sabe se foi derrubado polos Irmandiños ou como consecuencia da orde de 1482 dos Reis Católicos. 

OIA
A Cabeciña (Mougás): Dende o outeiro controlábase o acceso polo norte ao litoral de Oia. Sobre este primitivo asentamento castrexo, segundo recollín da páxina da Asociación Cultural Amigos do Mosteiro de Oia, construíse posteriormente unha fortaleza. Na cartografía de principios do século XVIII obsérvase, a medio camiño entre Oia e Silleiro, unha icona coa denominación de Cabestán.
Castelo da Chavella (Alto do Castelo-Oia): Non moi lonxe do mosteiro de Oia, a súa construción puido ser parella á do cenobio. Aprécianse restos da muralla.  
Os Castelos ou Castelo de Torroña: En Torroña, na parroquia de Burgueira. Hai quen sitúa aquí un castelo que dominaba un amplo territorio denominado Turonia, topónimo que xa aparece nun documento de mediados do século V. Declarado BIC. 

PONTEAREAS
Alto de San Cibrao: Puído existir unha fortaleza altomedieval. 
Castelo da Picaraña: Construído no cume da Picaraña por Pedro Madruga para vixiar o castelo do Sobroso e estudar a forma de atacalo. Foi mandado derrubar polos Reis Católicos. Non se conservan restos.
Castelo da Torre (A Torre-Nogueira): Baixomedieval. Promontorio a uns 100 metros de altitude. Non se observan restos de construcións, mais si marcas nas pedras. Boas defensas naturais. 

PONTE CALDELAS
Castelo da Ponte (Ponte Caldelas).

PONTEVEDRA
Murallas da cidade: Foron levantadas no século XIII. Perduran algúns tramos. Segundo os estudos realizados, tiña un muro duns sete metros de altura por dous de ancho, con sillería nas portas e torres. A parte superior coroábase con almeas e era percorrida por un paseo de rolda. En determinados lugares estaba reforzada con defensas especiais, como a Bastida Grande na Porta de Santo Domingo, a Rocha Forte na de Santa Clara, a Torre dos Abades preto da cabeceira de San Francisco e a Torre do Ouro, de planta poligonal, no canto nordeste (López Carreira, 1999). Pontevedra foi o primeiro sitio de Galiza onde se utilizou a pólvora. O artífice da novedosa arma de guerra foi Pedro Álvarez de Soutomaior, o famoso conde máis coñecido como Pedro Madruga. Vasco da Ponte di que o alcume veulle porque madrugaba moito cando facía as súas cabalgadas. Tamén hai quen pon a súa pel na de Cristovo Colón, teoría con feble base se temos en conta que, ademais de ser un inimigo declarado de Isabel a Católica, parece ser que morreu seis anos antes do descubrimento de América.
Castelo de Citofacta/Cedofeita (Lérez): Non hai consenso canto á existencia dun castelo onde se ergue o pazo de Cedofeita (s. XV-XVI), aínda que a referencia documental, "in muro de Citofacta", semella unha clara alusión a algún tipo de construción fortificada. Segundo algúns autores pódese situar a súa construción a finais do século IX-X xa que no ano 916 aparece recollida a súa existencia no couto do mosteiro de San Salvador de Lérez. Aínda que a súa execución se atribúe ao bispo Sisnado II, parecer ser que é anterior. Estaría ubicada entre os lugares de Casaldarado e O Castelo. Malia o anterior, unha pista sobre a súa situación pódenola achegar Fr. Martín Sarmiento. Segundo a súa Viaxe a Galicia do ano 1745 (Fr. Martín Sarmiento, Edición e estudo de J. L. Pensado), estando no colexio de Lérez conta: "O luns subín ao último do castelo de Citofacta, hoxe Cedofeita, que ten un vértice desde o que se ve moito. Pontevedra vese de cheo tendida de oriente a poñente, e a súa ponte de mediodía a norte, e rexístrase todo Lérez coas dúas xunqueiras. A Barca e moito da ría, peo non se ve o Ullóo. É unha vista amenísima. O vértice non ten castelo, pero si sinais en rocha viva que alí houbo porta". Hai autores que sitúan o castelo de Citofacta en Ribadeo, na parroquia de Cedofeita. 
Castellum Sancti Pelagii de Luto (Ponte Sampaio-Pontevedra): Situábase no illo do Castelo. Consérvanse os alicerces dalgúns muros, así como pedras labradas para encaixalos. Segundo a tradición, data da época en que os sarracenos, ás ordes de Almanzor, facían incursións por Galiza, mais as primeiras referencias documentais data do século XII en que o conde Raimundo de Borgoña cobraba nel os dereitos de portádego.
Torre de Campañó: Os traballos de desbroce e acondicionamento nun monte de Campañó no mes de abril de 2013 sacaron á luz os restos dunha torre medieval. As primeiras hipóteses sitúana nos inicios da Idade Media. Encravada nun alto, podería ter sido utilizada como atalaia de vixiancia e estar en contacto visual co castelo de Cedofeita. 

O PORRIÑO
Castelo de Miravel: Segundo a documentación, no século XI xa existía este castelo, situado na zona coñecida coma "O Penedo do Pianista", no monte Castelo. Descoñécese porque desapareceu, aínda que segundo a tradición foi destruído durante a Revolta Irmandiña. O lugar onde asentou é facilmente recoñecible (acceso, disposición da Torre da Homenaxe ou onde asentaban os muros escavados na rocha).
O Castelo (Cans). Crese que existiu un castelo ou unha torre de época medieval. 

PORTAS
Castelo de Lantaño: Citado por Vasco de Aponte que di que foi construído por Diego Álvarez de Soutomaior. Na investigación realizado por Manuel C. Díaz e José García Oro, falan dunha nota sacada dun manuscrito da antiga biblioteca do duque de T´Serclases onde describe a fortaleza, a unha legua de Lobeira, con torre, foxo e ponte levadiza. A historiadora Purificación Díaz González, ante a imposibilidade dunha investigacións física debido a que non se conservan restos, investigou a posibilidade de que non estivera en Lantaño senón no lugar de Lantañón, na parroquia de Santa María de Paradela, no concello de Meis, baseándose para elo en que nos escritos da época aparece citado como Lantanoo que se transformaría en Lantañón. Mais esas, no preito Tabera-Fonseca fala de Lantaño, cuxo castelo fora destruído polos Irmandiños.  

REDONDELA
Murallas da vila: Existe constancia documental dos anos 1333 e 1356.

RODEIRO 
Torre de Fafián ou Tulla de Outeiro (Outeiro-Fafián): As primeiras referencias que se coñecen son do século XVI. A fortificación constituiu unha avanzadilla do condado de Lemos, aliado do arcebispado de Santiago como contrapoder na comarca do Deza fronte á poderosa casa de Camba. No século XVIII foi convertida en tulla, utilizada para almacenar o gran proveniente da recadación de trabucos. O arcebispo de Santiago, Alonso de Fonseca, outorgou a Rodrigo Fernández Noguerol "por los días de su vida" o xulgado da terra de Camba, habitando no lugar de "Otero de Camba", cargo ao que renuncio no ano 1543, pregándolle ao arcebispo que lle concedera a xurisdición ao seu irmán o licenciado Alonso López de Lemos e Ulloa. Consérvase, en mal estado, a estrutura granítica da casa e dos almacéns. 
Torre de Guillar (Guillar): Do século XVII. Aínda que moi reformada, consérvanse restos da primitiva torre. 
Torre de Río (Río): Houbo unha torre construída no último terzo do século XVI. Ligada á linaxe dos Calviño.    
Torre de Senra (San Paio de Senra): Houbo unha torre erixida a principios do século XVI. 
Casa forte de Rodeiro: Ao parecer a súa orixe deriva dun privilexio outorgado por Sancho, fillo do rei Afonso, no 1282. Tamén aparece documentada no século XIV. No preito Tábera-Fonseca ofrécense varias descricións da fortaleza, tanto no período anterior á Revolución Irmandiña como despois. Sábese que estaba arrodeada por un foxo, e no centro da fortificación estaba a torre da homenaxe. Antes de ser confiscada pola Mitra compostelá pertenceu aos Churruchaos. Despois dos Irmandiños, o arcebispo Alonso de Fonseca fixo nela importantes reparacións. A súa desaparición data de finais do século XIX. A actual Casa do Concello levántase onde estaba a fortaleza. Nalgunhas pedras das casas próximas pódense ver signos lapidarios do antigo edificio e restos da vella muralla. 
Casa forte de Seoane de Camba ou dos Churruchaos (San Xoán de Camba): Século XVII-XVIII. A familia Camba exerceu o seu dominio sobre a zona. Un dos seus membros participou na toma de Granada, sendo premiado polos Reis Católicos. Pedro de Camba estivo serviu en episodios militares en tempos de Felipe II; foi cabaleiro da Orde de Santiago. Ten pranta en U. A torre da homenaxe é de pranta cadrada. O pazo está unido á capela de San Xoán (disque ten a orixe no século IX) a través dun pasadizo para que a familia acudira aos actos relixiosos sen ter que saír ao exterior. 
Coto dos Castros (A Povoanza e Loureiro-Camba): Di o Pxom que posúe un recinto de forma ovalada ou circular, duns 100 metros de diámetro, defendido en todo o seu perímetro por unha muralla de pedra arruinada. Polo sur, no interior do recinto, e delimitando a masa rochosa que se ergue no centro do xacemento, aparece unha nova muralla de pedra. Continúa que o asentamento, como tal, é bastante inhóspito, e case toda a superficie atópase ocupada por afloramentos rochosos, polo que cabe supoñer un reducido espazo habitacional e unha escasa potencia estratigráfica. Por estas características debe tratarse dun castelo medieval, aínda que non se pode desbotar a existencia dun xacemento ou promontorio. O que semella fóra de toda cúbida é que non se trata dun castro. (A información débolla a Elixio Vieites).   

O ROSAL
Castelo do Monte Torroso (A Fecha-O Rosal): Xacemento altomedieval-baixomedieval situado a 340 metros de altitude, formando parte dunha cimeira que exerce de divisoria dun cordal do Terroso. Trátase dunha serie de aterrazamentos delimitados por muros de considerable grosor que alcanzan unhalonxitude total de 300 metros no seu ixo N-S, dimensións que se recortan no eixo E-O aos 140metros. O conxunto aparece definido por unha muralla que rodea o cumio de forma discontinua, visible en todo o seu perímetro, especialmente nas abas situadas ao O. Dentro deste xacemento existen varios petroglifos e cruces de termo. 

SALCEDA DE CASELAS
Castelo das Coruxeiras (Pegullal-Santa María de Salceda): Sobre un outeiro, na marxe esquerda do tramo medio do val do río Caselas. Na parte central e máis elevada ergueuse un castro, e o castelo un esporón. A construción dun campo de fútbol, que separa o castro do castelo, destruíu as defensas deste último. Tamén se viu afectado por unha canteira. Na parte central hai unha caseta de bloques de cemento e dous postes que suxeitan unhas antenas de radio e televisión. Varias pistas e camiños atravesan tanto o castro como o castelo. 
Castelo de Entenza (Entenza): Erixido sobre un castro que aproveitaba os penedos rochosos e a pendente do terreo como defensas, complementado con foxos e parapeitos. Saíu á luz cerámica castrexa, romana e medieval. Conxectúrase que os restos poderían ser os do castelo Turonia (que tamén se identifica con Torroña, en Oia). Fala del o crego bieito Frei Prudencio de Sandoval quen di que cando no ano 1140 era conde Gómez Muñoz, apoderouse dos bens de Tui. A fortaleza xogou un importante papel cando as guerras contra Portugal. Na contorna hai rochas con petroglifos.   
Torre do Coto de Condide (Condide-Salceda): Torre medieval contruída sobre un primitivo asentamento castrexo. Presenta na base traballos de cantaría. Ao recinto arrodéano varias vivendas e outras contrucións. As actuais terrazas de cultivos destruíron as defensas.  

SALVATERRA DE MIÑO
Castelo de Salvaterra (Salvaterra de Miño): Coñecido tamén como Castelo de Dona Urraca. Construído sobre o río Miño, ten a orixe no século X. Dona Pega dirixía dende aquí as súas operacións militares contra Tareixa de Portugal. E o conde de Caminha, Pedro Madruga, atopou no castelo o refuxio axeitado nas súas desputas co arcebispo Fonseca. Pola súa condición de fortaleza fronteiriza, xogou un importante papel durante as loitas con Portugal no ano 1640. Ten planta rectangular e no interior do recinto amurallado atópanse a Casa do Conde, o Pazo de Dona Urraca e a capela da Virxe da Oliveira construída polos portugueses que ocuparon o castelo durante dezaseis anos. Do século XII son as coñecidas como Covas de Dona Urraca, con escaleiras dobres de caracol. Sobre a porta principal vense as marcas de tres pedras armeiras que aínda conservan a cruz e as coroas símbólicas portuguesas. 

SANXENXO
Castelo da Lanzada: Ruínas, século X. Aquí tivo lugar o derradeiro enfrontamento entre os Irmandiños pontevedreses e Pedro Madruga, cando un grupo de labregos e mariñeiros, comandados por Xoán García de Chichontes e Xoán García de Barla, conquistan o castelo. Declarado BIC. 

SILLEDA
Castelo de Férveda (Xestoso-Férveda-Escuadro): Restos dunha fortaleza medieval construída no século XIII polos señores de Dez e levantada nun esporón a 615 metros de altitude, con ampla visión cara as terras de escuadro. Ten planta elíptica duns 100 metros de no eixo norte-sur e uns 45 metros no eixo leste-oeste. Defendido por grandes terrapléns que o rodean e que configuran as encaixadas canles dos ríos de Escuadro ao sur e o rego do lugar de Fontelas ao norte. No flanco máis exposto do SO aínda se aprecia o sistema de terraplén, foxo e parapeito exterior. Coñecido tamén como Coto do Castelo e Eira dos Mouros. Pertenceu a Alonso Suárez de Deza, e despois de ser asasinado na Rocha Forte de Santiago, xunto con outros nove representantes da nobreza no ano 1317, foi ocupado pola mitra compostelán. Destaca a gran beleza natural do lugar en que se atopa, rodeado de carballeiras e das canles de auga que discorren por impresionantes fondais. Na ladeira norte do esporón, a canle dos ríos dan lugar na súa caída á coñecida domo Fervenza da Férveda. (Información, extractada, achegada por Elixio Vieites e publicada en patrimoniogalego.net).
Coto do Castelo da Torrevedra (Torrevedra-Rellas): Época Baixomedieval. Trátase dun outeiro de forma cónica rodeado na zona sur polo rego de Escuadro, antes de xuntarse uns 100 metros ao leste co río Toxa, e ao que amosa rexas pendentes cara a súa canle. Na zona oeste mántén esas fortes pendentes que configuran a súa característica forma apuntada. Ten excelente dominio por esta zona das terras de Rellas e Escuadro e pasa ao seu carón un camiño que atravesa unha pontella sobre o rego de Escuadro. na zona norte presenta menos elevación con respecto ao terreo circundante, podendo apreciarse un parapeito cun foxo que a día de hoxe está moi colmatado. No cume hai unha pequena superficie chan duns 10 metros de diámetro. (Información achegada por Elixio Vieites e publicada en patrimoniogalego.net). 
Fortaleza de Chapa (Chapa): Levantada polos Suárez de Deza no século XII. Sufriu o sitio de Berenguel de Landoira no ano 1320 e pasou a mans do cabido compostelán ata que a casa de Altamira reclamou os dereitos dos Deza. Foi atacada polos Irmandiños. Durante as loitas revolucionarias do ano 1846, o xeneral Rubin fixo noite nela. Non quedan restos, sobre ela levantáronse edificacións modernas. A pesares de non existir vestixios, a Xunta tenna declarada como BIC. 
Torre de Cira: Restos dun antigo castelo fundado por Bernardo Suárez de Deza no ano 1115 sen licenza da Mitra nos tempos de Xelmírez. No ano 1121, Dona Urraca recluíu aquí ao arcebispo Xelmírez. Destruída polos Irmandiños, foi reconstruída polo conde de Altamira. Controlaba a zona polos pasos da ponte de Ledesma e a Ponte Ulla. Tan só permanecen en pé os restos da Torre da Homenaxe, datada no século XV, de planta rectangular con van apuntado de grandes doelas e outro alintelado. 

SOUTOMAIOR
Castelo de Castrizán: Construído no Castro da Peneda no ano 1477 polo arcebispo Alonso Fonseca para poder controlar o de Soutomaior xa que apoiaba a Isabel a Católica. Destruído por Pedro Madruga, partidario da raíña Xoana e dos portugueses, cando regresou do seu cativero en Benavente; sobre as súas ruínas ergueuse unha capela posta baixo o padroado da Virxe das Neves. Cóntase que hai un pasadizo con tres posibles entradas ou saídas. O túnel utilizouse para enviar reforzos contra os franceses na soada batalla de Pontesampaio onde o exército napoleónico recibiu a primeira derrota dende a súa invasión da Península. O P. Sarmiento, na súa Viaxe a Galicia no 1745, escribiu: "...sóbese a un alto dende o que se divisa toda a ría de Vigo... aquí existe un monte altísimo como pirámide, que chaman A Peneda. No alto hai ruínas dun castelo, e hoxe hai unha nova ermida de Nosa Señora... Este mone deixa case ao poñente a ría de Vigo, e case ao oriente Soutomaior".
Castelo de Soutomaior: Levantado a 120 metros de altitude sobre o nivel do mar, dominaba o val do río Verdugo ata a enseada de San Simón. Ten a orixe no século XII, fundado por Paio Méndez Sorrelle, o primeiro en utilizar o apelido Soutomaior. Derrubado durante a Revolta Irmandiña, foi reconstruído por Pedro Álvarez de Soutomaior (Pedro Madruga). Despois da morte do conde no ano 1486, as desputas sucesorias fan que esvaeza o protagonismo da familia. A principios do século XX era a súa propietaria a marquesa de Ayerbe, coñecida como "A Marquesa Roxa", precursora do movemento feminista en España. Debido á actividade política que tiña lugar intramuros do castelo, converteuse nun lugar sospeitoso de conspiración o que conlevou a perda da propiedade no ano 1917. No ano 1982 foi adquirido pola Deputación Provincial de Pontevedra que procedeu á súa restauración. A fortaleza ten dobre perímetro amurallado de planta oval irregular que se adapta ao terreo. Descoñécese se o segundo recinto foi engadido despois do asalto dos Irmandiños ou se substituíu a outro anterior. Consérvase a primitiva Torre da Homenaxe de 15 metros de altura e planta rectangular con entrada pola primeira planta onde se atopaba a ponte levadiza.  

TOMIÑO
Fortaleza do Castro (O Castro-Vilameán): Óscar Franco achega esta fortaleza en patrimoniogalego.net que foi construída sobre un primitivo castro. No lugar pódese ver o que semella o baseamento dunha antiga fortaleza medieval. Aínda é posible ver as marcas da base do que podería ser unha torre feita en pedra, con 1,5 metros de ancho por uns 20 metros de altura. A torre foi reforzada entre os séculos XIV-XV, utilizando as pedras dos seus muros defensivos. 
Forte de Amorín: Ano 1657. Castelo terreiro protexido por profundos foxos, ergueuse nun outeiro sobre o río Miño. Formaba, xunto co forte dos Medos, o sistema de defensa da cidade de Tui. A causa da construción destas fortalezas xurde como consecuencia da Guerra de Restauración Portuguesa (1640-1668), provocadas polo afán expansionista de Filipe II que anexiona o Reino de Portugal no ano 1580. A guerra estala coa proclamación da independenza de Portugal no ano 1640, conflito que tamén forma parte da nosa Historia pero sobre o que a historiografía española pasa silandeira. 
Forte das Chagas (O Pazo-Goián): Restos dunha fortificación dos séculos XVII-XVIII que formaba parte dun conxunto de fortificacións realizadas polo exército portugués durante a ocupación de Goián entre 1663 e 1668. As poucas referencias e os planos históricos contemporáneos áocupación portuguesa que falan deste construción din que posuía planta cadrada con catro baluartes, un en cada esquina e dúas medias lúas fronte ás cortinas norte e sur, todo protexido por un foxo. Na actualidade o lugar atópase cuberto polo mato, sendo difícil facer unha lectura visual do conxunto. (Información recollida de Óscar Franco en patrimoniogalego.net).   
Forte dos Medos (Estás): Construído polos españois, rematado no ano 1664. Como o de Amorín, trátase dun castelo terreiro que tiña como función a de empecer o paso do exército portugués cara a Tui. 
Castelo de San Lourenzo de Goián: Século XVII, construído sobre o primitivo Forte da Barca. Foi conquistado polas tropas portuguesas no ano 1663. Asinada a paz no ano 1668, e xa en poder dos españois, facíase demasiado grande para acoller unha pequena gornición polo que, no ano 1671, constrúese un pequeno forte, o castelo de San Lourenzo. É de planta cadrada, con baluartes nos ángulos con garitas en cada un. A planta, de forma estrelada, está arrodeada por un foxo. O interior acollía o polvorín, as casas do gobernador e do capelán, unha capela, os almacéns, os pozos, as cortes para os cabalos e as dependencias da tropa. Tiña como obxectivo o control do paso do Miño e do forte portugués de Vilanova de Cerveira. 
Forte da Concepción: Construído polos portugueses en terra e madeira. Era de planta irregular. Moi alterado o seu trazado orixinal, no que era o patio de armas levántase a ermida de San Roque. 
Torre dos Ratos (O Pazo-Goián): Neste lugar hai constancia dun asentamento de época romana datado entre os séulos I-II d.C. As escavacións realizadas ofreceron diverso material (tégula, restos cerámicos, fragmentos con e sen decoración, etc.) visibles a simple vista. Tamén apareceron restos de muros e estruturas de combustión. En épocas posteriores este mesmo lugar serviu para a construción da Torre dos Ratos. Trátase dunha torre de vixiancia do século XVII levantada durante as guerras con Portugal. Tiña relación co Forte e San Lourenzo situado a poucos quilómetros. Segundo as referencias bibliográficas históricas do enxeñeiro militar Miguel de Hermosilla no século XVIII, a torre posuía uns 4 metros de diámetro exterior, 2,5 metros de diámetro interior e unahs paredes cunha anchura inferior a un metro. Pousuía tamén portas e bufardas de cantería, chans e ventás de madeira e accedíase mediante unha escaleira de man. Tamén o Padre Sarmiento fai referencia a este lugar coas seguintes palabras: "Es una torre o castillo redondo, en un alto, mucho de una punta que se mete en la ría. Es del Señor de Goyán. Por su sitio, su figura, su fábrica y antigüedad prueba sería de los romanos, y que no se pudo hacer para solo Atalaya y acaso sería el castillo Abraca del geófrafo árabe...". E xa por último, Ávila y de la Cueva no ano 1852 fala da torre da seguinte maneira: "Antes de hacerse este castillo (el fuerte de San Lorenzo) había otro antiguo mas arriba del actual y cerca de el, cuyo sitio que ocupó conserba hoy en dia el nombre de Castillo Viejo. A poca distancia del qe existe hacia la parte del norte é imediato a las Orillas del Miño se halla una Atalaya o Torre con esta inscripción: Redificada por Don José Maria Cadaval y Peon Señor de este Coto el año de 1794". Na actualidade só podemos ver a plataforma onde se atopaba, con marcas de cantería por toda a pedra. Nos arredores podemos ver bancais defensivos. Foi derruída na década dos anos 30 do pasado século XX. A construción da ponte internacional no ano 2004 arrasou con gran parte do conxunto. Información recollida de Óscar Franco en patrimoniogalego.net). 
Asentamento fortificado de Outeiro da Cruz (Pinzás): Medieval. 
Castelo de Tebra (Outeiro-Tebra): Construído no ano 1532 por Álvaro Suárez de Deza (Risco di que por Pedro Madruga) tras ser destruído un anterior polos Reis Católicos, propiedade de Pedro Madruga. Ten planta rectangular con remate ameada, salientando a Torre da Homenaxe situada nun dos vértices. 

TUI
Murallas da vila (Tui): Séculos XII-XVIII. As portas de Bergán, dos Ferrerios, da Pía e a do Arco contaban con construcións defensivas especiais. A única entrada que se conserva é a Porta da Pía, do século XIII, aínda que desapareceu o gran arco rematado en ameas. Debe o seu nome a unha gran pía de pedra que existía nas inmediacións e que algúns autores relacionan coa lendaria fundación grega da cidade ou cos cultos da comunidade xudía que existiu na Idade Media. No século XVIII era coñecida como Porta da Pescadería ao existir nas inmediacións a praza para a venda de peixe. 
Casas Novas (Randufe): Fortaleza medieval construída nun esporón na pendente dun conxunto montañoso. Amplo control visual. Os poucos restos que quedan están cubertos pola matogueira. 
Fortaleza do Monte Aloia: No cume do monte, moi alterado pola estrada e outras construcións. Restos de murallas. Existen varias hipóteses canto á súa orixe: castro prerromano, defensas contra os suevos, ou o mítico Monte Medulio. Declarada BIC.  

VALGA 
Monte Castelo (A Medela-Valga): No PXOM de Valga dise que non se atoparon vestixios que permitan definir o tipo de xacemento aínda que na toponimia catastral figura como castelo. En apuntes de García Alén que se gardan no Museo de Pontevedra dise que é un castro onde apareceron restós de ánforas, ímbrices e algo de cerámica castrexa sen decoración. Visitado o lugar por Elixio Vieites, de quen tomamonos a información na ficha de patrimoniogalego.net, apréciase unha pequena superficie elevada sobre unha estrutura de forma cónica feita de acumulación de terra e cachotería, aproveitando un saínte rochoso. Ten ampla visión cara o val no que se atopa a ingrexa de San Miguel de Valga, por onde transcorre a ruta xacobea cara Santiago. Posúe dous marcados foxos circulares que rodean a base do recinto, agás pola banda leste de acusadas pendentes cara o río Valga. A superficie cimeira é chan e mida uns 15 metros de diámetro. Posiblemente anterior ao que se cre que son os restos dun pequeno castelo de control do territorio, habería un castro do cal foron aproveitadas algunhas estruturas. Hai lendas de mouros. Cóntase que a uns 100 metros deste lugar, ao quitar unhas pedras dun burato, había unha moura bailando.  
A Torre (Torre-Cordeiro): Asentamento fortificado de época medieval. 
Suatorre (Cerneira-Setecoros): Asentamento fortificado de época medieval. 
O Castelo (Vilariño-Setecoros): Asentamento fortificado de época medieval.

VIGO
Castelo de Rande: Descoñécese se xa existia no século XVI, o que si sabemos é que foi destruído durante a Batalla de Rande no ano 1702. Enfronte atopábase a batería de Punta Corveiro (consérvanse algunhas pedras), dende a cal partía unha cadea ata o castelo para controlar o acceso á enseada de San Simón. No século XX, xa arruinado, as súas pedras foron reaproveitadas noutras construcións. 
Castelo de San Sebastián: Foi construído aprésa por temor a un ataque anglo-portugués o que supuxo que os muros non resultaran o suficientemente consistentes nin que se construíran outros anexos defensivos. Cando a invasión inglesa do 1719 o castelo foi abandonado, refuxiándose os seus defensores no castelo do Castro. No 1719 foi declarado en estado ruinoso, e no 1756 xa se sinalaba que só servía para meter alí o gando. A principios do século XIX construíuse un hospital no seu interior. No 1927 foi recuperado, e ata o 1964 actuou como cuartel. No 1970 o concello decidiu derrubar o baluarte para construír o novo edificio do consistorio.     
Murallas da cidade: Mandouse construír no ano 1656 por Felipe II para protexer a cidade dos portugueses. A muralla carecía de foxo e ía dende o castelo de San Sebastián ata a Porta do Sol, baixaba pola rúa Carral ata A Laxe onde bordeaba o mar ata o Berbés e ata o comezo da rúa Real. Dende alí volvía a ascender ata o castelo de San Sebastián, formando así unha pequena cidadela. Contaba con sete portas. A muralla foi derrubada a petición popular durante o reinado de Isabel II. 
Torre Busteu: Derrubada cando se construíu o Pazo da Pastora.  
Torre de Candeán (Candeán): Coñecida tamén como a Torre dos Mouros, foi construída entre os séculos XIV-XV sobre un pequeno outeiro rochoso. Tiña un dobre recinto amurallado, practicamente desaparecido, e un foxo, hoxe en día ocupado por leiras. 
Torre Lavandeira (Vigo): Destruída cando se construíu no ano 1670 o Pazo de Castrelos.  
Torres de Padín (Teis): Fortificación levantada no século XIV, destruída polos Irmandiños. Lugar que amosa o desleixo polo noso patrimonio. Ademais do castelo, atopáronse vestixios da ocupación humana da Idade do Bronce, da época dos castros e da romanización. Mais de dous mil anos de historia arrasada polos espoliadores da memoria, encarnados, neste caso, polos que planificaron a construción dunha autoestrada e unha nave industrial sancionada por danar os poucos restos que se conservan.
Castelo do Castro (Vigo): Construído na segunda metade do século XVII, atópase na parte máis alta da cidade. Defendía o porto e a cidade. Estaba formado por tres recintos dos que só se conservan o primeiro e parte do segundo; o terceiro desapareceu na súa totalidade. Un pasadizo comunicábao co desaparecido castelo de San Sebastián. 

VILA DE CRUCES
Castelo de Alcobre: O cume do monte de Alcobre (413 m), entre as parroquias de Carbia e Piloño, é un excelente miradoiro sobre o río Ulla. En tempos foi un castro, citado pola infante Elvira nunha doazón do século XI. Sobre el ergueuse unha torre ou castelo. Sábese que xa existía no ano 1280, pois neste ano as tropaas de Afonso X apodéranse de varias fortalezas da Mitra, entre outras a de Alcobre. Logo foi devolto á igrexa de Santiago por Sancho IV. (Información achegada por Elixio Vieites). 
Castelo da Croa de Castromouzo (Cirela-Gres): Elixio Vieites achega esta nova fortificación en patrimoniogalego.net. De época baixomedieval, esta fortaleza asentábase no cume do monte Castromouzo, a 290 metros de altitude. Está arrodeado de fortes pendentes, cunha inmellorable visión sobre a contorna. Dominaría o paso que atravesa a Ponte Ledesma. Acroa é de forma elíptica, cuns 60 x 40 metros. Os restos das murallas están feitas de cachote e terra duns catro metros de altura e uns dez metros de ancho. Na parte central do recinto hai unha elevación que forma un rechán circular duns quince metros de diámetro que serviría de base a unha torre ou atalaia. Pode que a fortaleza se erguera sobre un primitivo castro. 
Castelo de Sulago (Merza): No lugar levantouse unha torre ou un castelo en época medieval; apareceron pedras e tellas. Trátase dun recinto tirando a ciruclar de pequenas dimensións arrodeado por terrapléns moi pronunciados. Non está suficientemente documentado que se levantara sobre un castro, quizais romanizado onde se ven anacos de tégulas. 

VILABOA
Castelo de Ubeiras (Santo Adrao de Cobres): Séculos XIV-XV. Ruínas, só se conservan algúns restos dos muros. Foi destruído pola armada anglo-holandesa na batalla de Rande do 1702. 

VILAGARCÍA DE AROUSA
Castelo de Miadelo (Carril): Século XIII. Ruínas. Fr. Martín Sarmiento, na súa Viaxe a Galicia no ano 1745, fala dunha torre. 
Monte da Torre de Cortegada (Illa de Cortegada): Aquí está documentada unha edificación de vixiancia e defensiva para controlar os ataques normandos que chegaban a esta zona da costa para despois avanzar polo río Ulla cara Iria e Santiago. (Información de Elixio Vieites en patrimoniogalego.net).   

VILANOVA DE AROUSA
Castelo de Lobeira (Lobeira-András): Séculos IX-X. No Monte Lobeira, nun enclave rochoso con panorámica sobre a Ría de Arousa. Foi doado á Mitra no ano 1711 e novamente no 1175. Dise que aquí naceu Theodomiro, bispo de Iria, do que a lenda asegura que foi un dos descubridores da tumba do Apóstolo Santiago. Consérvanse algúns restos das murallas e un alxibe. Da época de Dona Urraca son os tres alquerques que representan xogos flamengos cos que os soldados holandeses, traídos por Raimundo de Borgoña, se entretiñan. Foi destruído durante a segunda Revolta Irmandiña. Cedido pola Mitra compostelá a Xoán Antonio Mariño de Lobeira, aproveitou as pedras para construír o pazo de Rial. Durante a Guerra Civil, as súas ruínas foron tristes testemuñas dos asasinatos cometidos polos fascistas do xeneral Franco. 
Torres de Xanfardán (Tremoedo): Só se conservan algúns muros. Xunto co castelo de Lobeira, a torre de San Sadurniño e as Torres do Oeste, formaban a defensa contra os ataques dos pobos do norte de Europa.

Xabier Moure
onosopatrimonio
Castelos e torres de Galiza/Galicia